Itako tamin’ny  fahitalavitra 3 andro angambany izay ny momba an'i Mozambika.

Resaka krizy eran-tany izao no malaza. Voatanisa teo aloha teo fa misy tany 5 vaovao vao miala amin’ny fahantrana (pays emmergeants) izay mety tsy hiharan’io krizy io satria mandroso tokoa ara-toe-karena, izay antsoina hoe BRICS izay tsy iza moa izany fa : Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, (saika tao anatiny I Madagasikara raha tsy nisy io putch io). Ny nahavariana ahy dia vao haingana no itako fa nihantra amin’i Chine sy I Brésil ihany ilay krizy anefa ary manomboka  mimenomenona ny mponina miaina amin’ireo tany ireo. Fa ny nahalasa ny eritreritro kosa dia hoe : tsy tokony hiaran’io krizy eran-tany ioi Afrika satria tsy miankina @ euros sy dollars. Tokony hampiakatra ireo tany anatiny ary io krizy io. Nefa nahoana ary mbola tsy hita miakatra ihany hatramin’izao ? Efa ela no naniriako hoe hivadika ny glaoby ka ireo tany mahantra no ho lasa mpanana ary hanao ahoana no ho fandehan’ireo olona miaina amin’ny tany manan-karena amin’izay fotoana izay ? Dia nisy namaly aho hoe : korontanina foana I Afrika mba tsy hisy izany …… ooaay kosa e !

Izao ary, manomboka mihatra ao Portugal koa ny krizy ary dia inona hoy ianareo no mitranga @ izao itenenantsika izao : ireo tanora be diplaoma tsy an’asa portugais dia lasa miverina amin’ny zanantaniny taloha mandeha miasa any Mozambika ! Betsaka tokoa ireo tanora ireo, an’arivony maro, no tonga any ary dia lasa entrepreneurs daholo. Lasa mandeha be io tany iverenany io ankehitriny satria mitondra asa ho an’ny eo an-toerana ireo tonga izay mahazo vola be in-3 na 4 avo heny amin’ny tokony ho raisiny raha miasa any Portugal izy ary raha hahita. Tsy misy ny kredy an, fa samy mahazo izay ilainy ny an-daniny sy ny an-kilany ; ny mozambikana mahazo asa ary  migalabona tokoa ireo portugais any, tena miaina tsara tokoa !

Ka lasa ny eritreritro hoe izay ve no mety ho fivoatri’ity krizy ity, samy hamonjy ny zantaniny fahiny daholo ireo mpanjanaka taloha, ka ampitombo ny toe-karena sy ny ara-tsosialy eny an-toerana ?

Asa aloha fa raha izay no hiverina ao Madagasikara dia asa loatra fa hifanjevo ao ny frantsay izay azoi lazaina fa namela voa ratsy ho an’ny Malagasy. Tonga amin’ilay fiteny hoe : “ny kianja no tsy asian-dratsy ny lalao mbola ho ela”.  Ho zakantsika ve izany ? Sa asiana conditions ny fipetrahan’izy ireny ary raha toa ka mba tonga toy ireo mpiavy portugais any Mozambika ? Sa ho zakantsika ny amerikana, ny rainiboto, sy ireo avy amin’ny tany hafa raha toa ka hiavy any (raha avelan’ny France, bien sûr !!!!! ) ? Nefa koa raha toa ka handà isika, moa ve isika samy Malagasy afaka hahavita tena irery koa anefany ?

Fanontaniana mipetraka anatiko io. Ho poinsa sa tsia ? Hanaiky ve sa hiolon’olona ? Hahavita tena ve isika na dia ara-politika ihany aza satria ankehitriny dia toa miandry ny fanapahan-kevitra avy any ivelany foana h@ izao mba handamina ny eny an-toerana. Sa inona no mety hatao ?   

Nahita hevitra iray aho nefa tsy hisy hanaiky koa ny malagasy eny an-toerana, azonareo an-tsaina io hevitra io fa anjaranareo ny maminany azy. Fetim-pirenena koa moa izao koa dia ARAHABAINA TRATRY NY ASARAMANITRA e, am-bava homana am-po mieritreritra ! 

(PS : Itako ihany omaly ilay film Limitless ry Hery, drôgy gaigy be leizy)

 

Itantarako ity ianareo fa mba nampalahelo ahy. 

Izahay moa dia mipetraka ambany rihana, izany hoe misy vehivavy iray nilaozan'ny vadiny mipetraka sy birao ray no ao ambony, dia izay. Tamin'ny zoma 18 mey aho no nantsoin'ilay tao amin'ny birao ao ambony hoe : 

- oviana no itanao farany ilay ramatoa ato ? 

- toa tamin'ny talata izy izay, hoy aho, araka ny nolazain-janako. 

- Fa maninona ?  

- tsy izany fa araka ny filazan'ny olona mandalo rehetra ato dia misy fofona maimbo ao an-tohotra ao, ary misy lalitra mihaodihaody.

- An an an, raha misy manjo azy tokony ho efa nivezivezy tao ny fianakaviany satria toa mankany foana izy isan'andro mikarakara an-dreniny moa sa rahaviny misy kilema.

- Ka inona no tokony ataoko izany ? hiantso pompier ve izaho sa ahoana ? sa hiantso ny angence immobilière ? 

Lasa tokoa aho nijery ary dia nisy fofona hafahafa tokoa, fofona maimbo. Asa raha mahatsikaritra ianareo rehefa mandalo cimetière fa izahay rehefa mandalo ireny dia misy fofona maimbo foana, anaty fiara io dia re an. Ary dia nandondona tao amin-drafotsy, fa efa mandroso taona ihany ity olona mipetraka irery no sady misotrosotra rahateo. Tsy nisy namaly, ary dia norohoko ny manodidina ny varavarana ka injay tokoa ilay fofona fandreko, ary dia misy lalitra mihaodihaody tokoa manodidina eo. Koditra aho ! Ary dia niantso ny angence immobilière mitantana ny trano. Nilaza io anefa fa tsy manana ny numéro téléphone-ny, efa fantatro fa tsy tian-drafotsy nomena io izy, fa hijery ny dossiers-ny ihany sao mahita numéro tampoka ao. Nony kelikely dia naneno ny téléphone-ko hoe : "maty izy, fa nahazo ny rahavaviny aho, ary toa eo am-pandevenana mihitsy izy araka ny fandrenesako ny manodidina tamin'izaho niantso azy" hoy ny  agence .... Izany hoe tsy maty ao an-tranony kay izy izany fa maty tany amin'ny havany ! Ouf ! Maika aho fa fantatro fa tsy maintsy ilay fiangonana catho etsy ankilanay etsy no tsy maintsy hidiran'ny fatiny, koa raha iny ndeha hanontany ny olona efa nijorojoro teo iny aho hoe iza no olona maty andrasanareo eto, dia indro ny vadiny itako nitondra ny voninkazo mialoha ny corbillard. Izany hoe 5mn taorian'ny naharenesako hoe maty ilay olona no nidiran'ny fatiny ny fiangonana tetsy. Tampoka loatra tamiko ilay izy. Efa voalazako aminareo TATO moa fa ny aty raha maty anio dia rahampitso dia tonga dia alevina. Hatramin'izao anoratako izao aho dia mbola tsy mino foana hoe ilay olona fiarahabako isa-maraina sy mpanome voankazo anay iny tsy eo intsony ! Ny nahalasa saina ahy moa dia hoe mba nisy fampandrenesana "nataony taminay" ihany izany ny nahafatesany, tsy mitompo teny fatratra ny fahamarian'izany aho fa mba izay fontsiny no tato an-tsaiko amin'ny mahanofo sy rà ahy, tsy haiko izay fandehan'ny zava-mitranga any an-koatra any fa dia mahalasa saina fontsiny hoe mba nisy signe ka nahafahanay nanotrona azy farany tao ampiangonana izahay. Izahay rahateo moa sy nifanerasera tamin'ny fianakaviany satria tsy mpakao aminy ireo olona ireo. Ny vadiny izay nandao azy no hany fantatray.

 

Zavatra hafa indray ity resahako ity. Voamariko fa isaky ny misy olona maty ao amin'ny fianakavianay, dia misy olona teraka koa ao anatiny. Izany hoe fotoana fohy aoriana na mialoha ilay fahafatesana io zava-mitranga io. Fanamarihana fotsiny ny ahy fa tsy araka ny anaty Baiboly izay inoako. Ka mahalasa ny saiko hoe moa ve ny fanahin'ireny maty ireny omen'ilay Nahary 2ème chance indray fa nisy tsy fahatanterahana tsy hahazoany miditra ny fiainana mandrakizay, ka averiny hiaina fanindroany indray ? Eritreritro fotsiny io hoy aho an. Asa re, fa soa fa tsy afaka ny hanamarina izany aho. Ka raha toa ary ka ho faty ny tsirairay dia soa fa tsy misy tadidiny ny zava-nitranga teo aloha.

 

Amin'ny manaraka .................

«Mialoha   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 102 103 104  Manaraka»