Nirina

mirehitra ny tél an'i tsiry ?

11:34Tsiry

voaraiko lé sms

 

nenà ty mande 24h/24 ka!

11:35Nirina

dray ! 24/24 ? sao dé ... e ?

11:35Tsiry

sao dé in?

11:35Nirina

efa adala e ? iza no iantso alina eo ?

:)

11:36Tsiry

:D ka ndr1ndr1 refa misy pangalatra miaodiaody ao an tokotany dé mi-bipanay ry Hery

11:36Nirina

de ahn no ataonareo ?

11:38Tsiry

an an an mteny amin dry tonton sy ry Bera fotsiny dérzareo no mjery ka!

za ve ijery eo ts ho torana? ahahahaha

11:39Nirina

ary ra mirongo fiadiana ?

le mpangalatra ?

11:41Tsiry

ie ndray mande iry tao nisy efa ho 4 dahy nitondrakalach miits

dé taitra lé panofa tranon dry zareo ao atsinana dénanapoaka basy

dé lasa rzareo ntsoka

dé bar tary ambanin Rasalama tary ndray no notafiany

11:41Nirina

kôzy ve ?

11:42Tsiry

ie

11:42Nirina

mampatahotra be aty izany !

notafihiny tamin'ny basy ve ?

11:42Tsiry

ie

11:42Nirina

ahn no ataony @ zany?

mamono olona mits ve ry zareo refa mitifitra ?

11:43Tsiry

ie

refa manakatsakana azy dé vonoiny

dé ny itako ndray mande zay kou

teo am tam 23h teo ho eo

naheno olona mirodorodo be za dé nijery teoambaravarakely

dé nahita efa ho 8 lahy mitondra basy ny sasany démitondra sabatra ny sasany

nidiko aingana ny rideau

:D

11:46Nirina

:(

ratsy be izany klé !

11:47Tsiry

ie dé vo maika amzaocrise zao!!!

dray dray dray, ts azo laizina

11:47Nirina

nde ikarakara sakafo za aloha.

11:48Tsiry

ok ary e!

:D

11:48Nirina

izaho ary efa nahita mpangalatranitady ny tao anaty caisse tao amin'ny magazin in1 andro tany France, niarakaamin'ny basy izy 2 lahy ! tena tsss !

lasa adala ilaycaissière

nipararetra

11:49Tsiry

ka na ny polisy sy ny miaramila aza anie dé miraytsikombakomba am dry zareo e!

na mahita olona manendaka aza rzareo dé jereny fotsiny

11:50Nirina

ie, zay ilay tgv e ! mahatonga ny miaramilampangalatra daholo

ny mpitandro ny filaminana tsy misy lanjany tsony

11:51Tsiry

IE TENA ZAY MIITS

 

 

Amiko io andro io dia milaza zavatra lehibe foana, satria ny andron'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako, tamin'ny 3 ora maraina hono aho no tena teraka nefa dia ny 28 mars no voapetraka tany satria andro alina ilay izy dia tsy nisy nanampo ny ora Cool Angaha tsy nitombo ranon'orana indray ity izaho hoy ianao !!!

Ary indrinda fitsingerenan'ny andro nisian'ny vonoan'olona tao Madagasikara, olona nitady ny fahafahan'ilay tanindrazako tao Moramanga ! 

Ankehitriny anefa dia toa mbola mifikitra foana ilay firenena France mitady ny harenan'io fireneko io. Ary ny tena loza aza dia tsy miraharaha ny fahorian'ny hafa na misy vonoan'olona mahatsiravina aza ny vokatra ataony, nefa dia hoe mandala ny "droit de l'homme" hono ! Ny tena mampivanaka ny saiko dia ireo olona mpiray tanindrazana amiko ampiasainy satria matin'ny vola ka manao tsinontsinona ny hafa sy ny tanindrazany. Aza adino fa taratasy fontsiny ianao no vazaha fa ianao maity foana aminy na dia mitovy hevitra aminy aza, ilay antsoiny ary ambadika ary hoe "nègre" ! Ary ny fotsy mahay manao politika fa ianao "nègre" dia mitovy lanja @ alikany fontsiny, rehefa tsy mahavita azy aoriana ao dia atsipiny toy ny lamba malotony !

Koa dia mieritrereta fa matoa ianao tsy mbola maty dia mbola mandàla ilay "fihavanana" ramalagasy, miezaka ny handamina manitsy anao, fa raha izao no mbola tsy tonga saina ianao dia mety ho ny tamin'ny 1960 no hiverina hahatonga saina anao sy ny fianakavianao izay ho voaripaka !

Eritreritra lalina mandalo !!!!!  

1 2 3  Manaraka»