Gaigy be fa indray hariva aho tato an-trano, sendra teto anoloan'ny ordinateur, injay fa nisy nitselatra tao aorian'ny télé, maty koa ny ordinateur. Tampotampoka teo koa dia reko feo hafahafa tany amin'ny efitra hafa tany, ary ny tao an-dakozia moa dia nisy nirefotra mihitsy. Tsy sahy nivoaka aho avy eo fa saika nisydia nalehako satria nisy fofona zavatra may tao an-trano. Hainareo ny antony fa dia nisy surtension ny courant éléctrique. Tsy haiko aloha ilay zavatra may fa nitady eran'ny trano aho fa tsy nahita. Eto ary no manomboka ny tantara. 

Niresaka tamin'ny voisins izahay fa ny azy dia may ny machine à laver. Ny anay aloha hatreto dia mbola tsy hay hoe inona no voa, fa rehefa tsy naninona ny télé sy ny frigo ary ny ordi dia efa fambara tsara izay.  Nony hamana sakafo maraina vao fantatra fa ny micro onde no tsy mandeha intsony, ary 2 andro tato aoriana vao fantatra fa ilay radio réveil no may nisy fofona tato an-trano, takona dia tsy hita fa vacances koa ny ankizy dia tsy mijery iny tato ho ato.

Raikitra ary ny fiantsoana ny EDF, ary dia natao ny constat ..... be be ihany no voa tato amin'ny quartier misy anay, ary dia efa ho 1 volana sy tapany izao vao tonga ny remboursement momba ilay micro onde maty, nilamina iny aloha. Fa dia mba nanokatra ilay micro onde ihany izahay hoe inona no maty tao sao dia ny fusible no ni-sauter fontsiny ..... hay tena ilay carte éléctronique no maty ! Eto ary no olana satria voatery hividy vaovao ny tena. Ka ny tiana dia mba hoe hisikotra ireo izay tsy simba tao anatiny alohan'ny hanariana ity fananana ity, sao mety hisy ilaina azy any aoriana any. Betsaka tokoa izany raha ny tokony ho izy no azo alaina ao satria carte d'affichage iray manontolo izay no tsy mandeha fa ny sisa mety daholo. Mipetraka ny olana : raha hividy carte hanoloana toy ny hividy vaovao ny vidiny, raha haka ireo ao anatiny dia atao inona anefany satria tsy mitovy ny micro onde rehetra, ariana ilay zavatra marary ny fo hoe mbola be zavatra interessantes ao, ary hangonina hanabe vovoka ato an-trano fotsiny ? Dia mieritreritra fa tsy manarinary foana ny vazaha fa hay tsy misy azo atao rehefa sendra ny toy itony. Izay ilay hoe Société de consommation. Dia mieritreritra mihitsy hoe raha any amin'ny tanàna io izao tena hafa mihitsy ny fandehany an ! 

Fa dia izay e, voatery hariana ity zavatra ity, tsy mandeha fa be pièces azo alaina, tsy any amin'ny tanàna ka voatery hariana. Fusible fontsiny no azo alaina. Dia torak'izany koa ilay ordinateur portable ato, carte mère no voa efa elaela izay ........  

(Gaigy be ry loray ato fa tafiditra foana !)

Ho tohin'ny resako etsy ambany dia INTY ilay émission itako tamin'ny tv teto France, "Inventeur de l'année" 2011 ilay izy.  

--------------------

Zavatra mandresy ny fahantrana ity resehako ity indray, itako fa mafotaka loatra ny fandrobana (izay tsy ho resahiko eto intsony fa betsaka ny lahatsoratra momba io) sy ny fahalanian'ny ala any Madagasikara noho ny fomba fiainana any. 

Kianina loatra ireo any ambanivohitra sy ambanivolo amin'ny fampiasàna kitay sy ny fanaovana saribao @ fiainana andavan'andro fa tsy omena azy ireny kosa ny fomba mety hanoloana izany. Vokatr'izany mantsy dia maro ireo hazo tapahina mba hanaovana saribao. Ray aman-dreninay izao no efa nivarotra ala tamin'ny olona mpanao saribao, tsy nahalala tamin'izany fa ratsy be ity fomba ity ankehitriny satria mety hahatonga an'i Madagasika ho tany karakaina (desert) atsy ho atsy. Narary mihitsy ny foko tamin'izaho nandeha tany Majunga nahita ilay renirano menabe mikaoka ny tany. Misy ala-olana iray anefa ary tena efa miparitaka tokoa izy ity any Inde, izay iantsoana io firenena iray io hoe "pays de l'énergie solaire".  

Sendra nijery documentaire tamin'ny tv aho tamin'ity herinandro ity, ka nahita tampoka ny vehivavy bdb tany Inde ampianarina manamboatra capteur solaire. Nijery teo aho ary gaga nahita olona marobe isan-karazany tsy mitovy firenena : afrikana, amerikana tatsimo, mongolienne, birmanes, ..... nefa any Inde. Kay izy ity ny fandehany dia izao : nisy ingénieur(-s) manao association naka vehivavy samy hafa firenena marobe teo amin'ny 200 isa teo (moa angaha izay raha tsy diso aho), reny sy renibe tsy miasa izy ireo, izany hoe olona mpikarakara tokatrano no sady mahantra no nalainy ampianarina manamboatra fatana sy jiro amin'ny fomba tsotra indrindra satria maro amin'izy ireo no tsy mahay mamaky teny, noho izany dia misy loko no anavahany ireo zavatra ampiasaina amin'izany. Mora vita ilay zavatra noho izany nefa mahomby tokoa satria no-tester-n'ilay ingénieur teo imason'ireo mpaka sary ilay izy hoe tena mamay tokoa ve : nampandaloviny taratasy fotsiny teo amin'ilay vy dia tonga dia nirehitra ilay taratasy. Ny jiro moa dia fotoana fohy mihitsy dia mety maharitra elabe ny hazavana azo avy aminy rehefa hariva. Ilay programa izay maharitra andro vitsivitsy moa dia natao ho an'ny vehivavy mihitsy ilay izy, izay nomena fandraisana manokana izay tonga tany mandritra ny fijanonany tany : trano sy sakafo, satria hono ny lehilahy rehefa mahay zavatra dia mandao ny tananany mandeha miakatra tanan-dehibe ka tsy handroso mihitsy ilay tanàna tokony anaparitahany ny fahaizany. Ny tanjon'ilay association dia ny hanaparitaka ny fahaizana manao ireo zavatra 2 ireo ho an'ireo olona tsy ampy fivelomana @ tany mahantra, tsy haiko raha nisy gasy tao na tsia fa ahiko ho tsy nisy noho ny zava-misy aty (na nisy tokony ho lasa ary mety lasan'olona ny billet-ny nanaovany vaks Cry)

Nisy émission izay koa moa itako tamin'ny tv, teto France izy io, ka samy mitondra ny inventions-ny ny olona dia tsaraina izay tsara indd sy mety ilaina, ka omena financement ilay olona hi-lancer-na azy. "La France a du talent" moa izay, tsy tadidiko intsony. Fa olona 1 nitondra zavatra tanaty boaty, dia nosokafany sy nampiakariny tao anatin'ny segondra vitsy ny tao anatiny, fatana à énergie solaire ilay izy, mety entina hoy izy raha manao picnique na ohatr'izay satria maivana sy mifitina tsara rehefa voapirina ary vetivety dia mafana .... masoandro fotsiny no ilaina, tsara e ! Nidonàka aho nijery azy fa tena nevitra mety tokoa, ary dia anisan'ny nekena ny zava-bitany. Fa tena miaiky aho fa tena tonga amin'ilay hiran'i Lalatiana hoe : "ny masoandro hitondra hafanana, ho an'izay mahay mandray ny azy".

Ka hoy aho hoe, maninona moa raha mba io no ihezahan'ny fanjakana atao any Dago ho an'ny olona rehetra any ambanivohitra any, tena manatsara fiainana, miaro ny tany sy mety betsaka ny zavatra haterany, ary mety ampianarina ny daholobe maro an'isa izay anatin'ny fahantrana tokoa, indd hampidina ny vola aloa amin'ny JIRAMA Cool. Atao tsy lafo ny fanamboarana azy, ary aparitaka faobe sy malalaka ny teknika dia vita ! Ho betsaka ny zavatra aterak'izany fa mino mihitsy aho indd aty amintsika izay mahita hevi-baovao foana. Sarotra mantsy raha lazaina fotsiny ny olona hoe : "manimba sy manapotika ny tany ianareo" nefa tsy omena azy ireo ny fahaizana sy ny fampahalalana ary indd ny vahaolana amin'izany. Itako efa nisy ihany nandeha tamin'ny tv momba ny fampahalalàna ny malagasy any ambanivohitra io zavatra io, fa tsy nampianarina azy ireny sy omena azy ireny ny fitaovana. Na dia atao mora be aza ve dia tsy hety e ? Vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika e ? Ho tara eto indray isika raha mbola tsy ho tafiditra amin'io herinaratra iray io.

Tsy haiko aloha ilay ilaina amin'ilay izy fa tena tsotra be ilay fampianarana nomena ireo vehivavy tamin'ilay itako ka ataoko fa ho mora ny fanaovana izany. Tsy tadidiko akory hoe taiza moa no nahitako ilay documentaire fa notadiaviko fa tsy itako intsony. Izaho koa ary mba te-hianatra izao hoe ahoana marina moa ny fanaovana izany, tsy kapoakako mantsy ny momba ny herinaratra (na dia kdaombaramita ary ny anaran'ny blaogiko) fa mety tsy ho sarotra araka ny noeritreretiko azy h@ izay raha izany.  

Dia izay hoy aho e, am-bava omana am-po mieritreritra. Vidina bodofotsy + menaka 1 litatra ve tsy hahavita io raha ampiana kely ?

Jereo ity