Tonga tao anaty boîte à mails-ko ity koa zaraiko aminareo satria MAHAVARIANA, MAMPALAHELO ary MAMPITANDRINA antsika mpitondra fiara. Moramora ihany rehefa mitsondra io fatritramby misy kodiarana io isika e !

Kdômbitah  (tohiny)