Dada ……  ho fahatsiarovana ny soa vitanao taminay.Dada fony tanora

Dada olon-tokana, masoandro amam-bolan'ny fiainako. Tsy mitandro hasasarana tsy mety valalanina satria mitsinjo an-janany.

Dada be fitiavana, jiro nanazava ny fiainako, niafy dia niafy ianao nanao izay azonao natao. Isaorako eto ny anaranao.

Ref : Ianao indrindra no nampianatra ahy, hiatrika ny fiainako any aoriana. Niaritra ny mafy ianao tsy hisy hahasolo ny anaranao hitoetra ao am-poko ny fitiavanao. Fitia tsy manam-petra, ny fiainanao rehetra. O ! ry Dada ô, Tena tiako ianao.

Dada olon-tokana, masoandro amam-bolan'ny fiainako, nitaiza sy nanalokolo eny, na dia fotsy volo, ‘zay nataony vokatry ny fo.

Dada be fitiavana, jiro nanazava ny fiainako, nananatra, nampianatra, nikolokolo fatratra. Fitiavana tsy takatry ny loha


(Bodo)

Miarahaba anareo ray rehetra izay mandalao eto, mahità ny soa rehetra ho an'ny fianakaviana mba ho reharehan'ny ankizy sy ny reny.  

Fetin'ny reny ...

NY LAMBANAONY LAMBANAO MIKOPAKOPAKA

Fa tsara sy mahate-ho tia ny lambanao mikopakopaka,
Toa miantso manao hoe avia ny lambanao mikopakopaka,
Ny fihetsikao malemy paika, tsy miraika, toa tsy maika,
Ny fitafy tsy misy haitraitra tena raitra ka manaitra ô !
Tena kanto, eny, kanto aoka izany ny lambanao mikopakopaka,
Ka nambabo ny foko avy hatrany ny lambanao mikopakopaka.

Ny akanjonao tsara didy, tarafin’ny elonao mena,
Mihatsara sy mitombo vidy ravahin’ireo volamena.
Manendrika anao avokoa, nefa asa ho aho, Ramatoa

Dia tonga ny lamaody vao nanampy ny nentim-bahiny,
Nanaraka izany ianao, ka hita fa tsy nisy tsiny.
Kanefa ho famenon’izany : ny lambanao teo ihany.

(H. Ratsimbazafy)                                        

                                        ....... ho fahatsiarovako an'i mama.