Rehefa tonga ny fotoam-panadinana dia samy manao izay mety hahazoana naoty be indd ny mpianatra, indd eny amin'ny anjerimanontolo. Teny ny tenako tamin'izay, ary dia misy ny mampihomehy mihitsy. Ao ny mianatra alina, io koa moa no fotoana mangina indd, sady tsy misy asa hafa atao, koa dia mikotrana mafy ity ranamana. Iny ny anao vavy mipoitra avy any vao masila, bongo sy mbola mena maso. Mifampitantara daholo moa raha vao mifankahita ny maraina, fa ny azy dia hoe : "kay, tena pôripôrina mihitsy aho izany !", entina ilazana io hoe nanao révisions be izy tamin'ny alina, tsy taitra koa ilay namana iray etsy namely mafy namaly hoe : " ie, vao itako mitsy ianao dia fantatro hoe pôripôrina !", tapaka ny tsinainay avy teo, nitono tena toy ny lalitra nisotro menaka matsiro ! Tsy azoko mihitsy hoa ilay olona miteny² foana momba ny tenany toy ireny hany ka nifoteran'ny teniny ! 


Iny indray ny namana iray avy tany, ilay eny Ankatso koa moa tsy hay be ihany fa milenodenoka be ny bozaka, mahafinaritra ery ny mankeny sy mamindra eny amboniny, DEGS io, ilay ianao variana mandeha sy miresaka iny mamindra eo amboniny, no indro nisy nanitsaka "tsilo malemy" ngezabe ! Sosotra aok'izany ny anao lahy, "lelike, iza koa ary ny olona manao itony ety ? " . Io kosa aloha dia tena découvert be mihitsy izay olona nametraka azy teo fa dia asa loatra izay tena pas-ny, tsy nisy nahita ary ve ? Hoy ny sasany hoe mpams no manao ireny !!!!  Tsy azoko loatra ilay izy raha olona normale mantsy. Fa dia hany heriko namaly moramora ilay namana aho hoe "ka maika ary izy koa !" - "Ka na maika ary ve dia eny no ametrahana ireny ? tsy ho itan'ny rehetra ? " ..... tsy azoko mihitsy tokoa hoa le olona e !


Dia gaga indray ny tena, nahita vorona tsara tarehy izay, tsy afaka nanidina intsony fa tratra atoandro angambany. C'est la perfection comme oiseau quand on l'observe de près, ny lokony, ny .... tout ! Nefa dia aratsiana satria toa @ alina izy no miriaria. Namandry mpams hono. Vorondolo io. Dia variana daholo ny mpianatra nitangorona nijery ilay izy, tsy azoko loatra ilay olona. Dia hoy ilay ankizy vavy iray izay nijery azy fa tena tsy azoko an-tsaina mihitsy ny manjo azy niteny hoe "din, te-handoa be aho izany !" mijery azy  izy io ary tena manao paozina olona te-handoa tokoa !!!! Dia tena mankadoa tokoa ve ny mijery vorondolo e ? ce n'est qu'un oiseau !!! Tsy azoko veroka mihitsy ny eo amin'ny toerany, nijery  koa aho fa tena ontsa ny foko nahita ity biby tsy afaka nanidina fa tratra atoandro torahan'ny olona vato, vorona toy ny rehetra io. Tsy azoko mihitsy hoa ilay olona.  


An an an, de nandalo kely ny fahatsiarovako fa betsaka ny tsy azoko itako maso. Mba niova kely ny fomba fanoratro androany.

Gaga ny tena mahita anareo namana mahita lazaina foana eto an. Azo lazaina ho lany bala ihany aloha i Kdaomba na dia tsy misy fotoana firy aza noho ny asa. Zavatra 2 no tantaraiko eto, tsy dia ho lava fa natao ampuakarana e, sady @ finday ity ka mety ho b diso. Lasa ary :
1/ Henoko t@ radio omaly fa hitsangana ny trano avo indd eto @ Oseana Indiana. An'i Orange izy io, ka aiza hoy ianareo no hisy azy ? Eny an-tanindrazana e ! Faly ny saina no lasa ihany ny eritreritra hoe : ho betsaka indray izany ny asa omena ny malagasy, hiena kely indray ny tsy an'asa. Mahafaly ! Saingy mino aho fa ho ao Tananarivo ny hisy azy io, toerana efa misy structures ilain'ny mponina. Dia mampitaha hoe iza no betsaka kokoa ny zavatsoa azo : io ve sa ny nampanofa tany t@ andron'i Ra8 ? Io tany io mantsy ankalamanjana ka voatery manamboatra tanàna sy ny structures rehetra izay mpmboly, mandroso ny tantsaha mahita fahaiza-miasa vaovao, no misy ny rehetra ny toerana musy azy, misy asa koa fa tsy voatery hiakatra an-tanan-dehibe vao mahita, ny hopitaly sy ny sekoly tsy maintsy mitsangana koa. Nefa dia nofehezina @ ilay teny mamparary fon'ny malagasy ilay izy rehefa tsy nohalalinina hoe "mivarotra tanindrazana". Nefa zao ilay tanindrazana mipetraka mangadihady ao, toa ny hafa aza no manararatra ao tsy misy miteny. Fanondranana an-tsokosoko no betsaka. Asa raha hainareo ny tantaran'i Honk-Kong : 99ans no nindraman'ny anglisy azy, efa tapitra ii fepotoana io izao ary jereo hoe manahoana izy zao. Tsy manome tsiny aho satria frantsay no fitaratra tao an-tsain'ny malagasy, koa dia naleony tsy nomena. Leom-boan'anana ny malagasy. Aleo iny any fa asa raha mbola hisy ny opportunités toy izany na tsia.
2/ Fotoanan'ny sôsety zao. Tena tsara tokoa izy ireny fa maivana, misy otrikaina bdb (potassium ...), tsy matavy nefa mora feno ny vavony rehefa mihinana azy, sady be rano (gorgé d'eau). Mampahia no tiako lazaina. Ritina, atao gratin, afangaro @ hena, atao lasary, alona muaraka @ sakay, atao bolety miaraka @ fromage endasina .... Matsiro foana. Azo atao koa ny mi-raper azy atao amin'ny tarehy (masque) rehefa hariva fa manadio hodi-tava. Ny raviny moa dia @ ilay itiavana azy mihitsy : atao ro na ritina mety daholo, tsara tokoa. Ny tahony maina no tsy mbola itako fa henoko hoe mety rariana anaovana harona, ny italiana no mampiasa azy ataony hoe "sac italien" (moa izy izay ?). Akoatra izany dia mora ambolena ny sôsety, ary mandady be : manome vokatra bdb rehefa fotoanany ary azo anaovana trano fialokalofana @ taninandro ao ambaniny, mahafinaritra. Izay ny @ iny koa dia mambole sôsety fa tsy anenenana e ;)

Soava tsara daholo hoy i Kdaombaramita.