AOKA ALOHA

 Alahady maraina tamin’izay. Raha mbola teo ampihomanana handeha hivavaka i Ketaka, dia naneno ny finday :

- allô ?

- manahoana i Ketaka ? I Harena ihany ity.

- Hay, manahoana ianao. Tsy mbola hariva anie ny andro e ! hoy i Ketaka nananihany. Sa misy fiovam-potoana ?

- an an an, mba te-hahazo vaovao vao maraina avy aminao aho. Tsy dia nahita tory loatra aho alina nieritreritra anao, tsara tarehy anie ianao ity e !

- hayyyy, ianao koa dia manatsafa loatra, toy ny rehetra ihany aho re ! Miala tsiny fa tsy afaka ny hitafa ela aminao aho fa efa miandry ahy ny ato an-trano fa handeha hivavaka izahay.

- eny ary e, rahariva an ! tsy andriko ery izany hiara-hitsangatsangana aminao izany. Veloma I Ketaka.

. . . . . . 

Injay nisy nandondona tao ambaravarana, reniny no namoha :

- manahoana tompoko, ao ve i Ketaka izay ?

- Iza moa ianao raha tsy mahadiso ? Izaho no reniny

- I Harena tompoko.

- Hay, ilay hiaraka aminy ho eny Ivato ? Andraso fa antsoiko izy, mandrosoa ianao dia mipetrapetraha ary aloha.  

- efa ity aho ry mama. Izy no Harena iray kilasy aminay, ary izy no ray aman-dreniko.

- faly mahafantatra, hoy rainy, fa aiza ianao no mipetraka ?

- Any Analamahitsy tompoko, fa ny raibeko no mipetraka efa elabe etsy Andravoahangy ambony eo akaikin’i “Tsiro”, ilay trano biriky menamena. Dia any aho no mody mandritra ny herinandro rehefa fotoam-pianarana

- Hay ? Sao ingahy Rabesata no anarany ?

- izy indrindra.

- hay zafikeliny ise e ! ise ve izany zanak’i Voahangy vavitokany e ? Mpiara-milalao aminay izy iny fahiny, hoy rainy.

- Voahangy tokoa no anaran’ny reniko. Hay mifankahalala ianareo ?

- ie, nisy fotoana izahay mpiray tanàna teto no niara-nilalao dia rehefa harivariva mandeha mividy gilasy ery amin’ny “Fleur de neige” ery Ampandrana. Nahafinaritra tokoa I Voahangy fa tia namana sy sariaka.

- dada, mila mandeha izahay fa tokony ho tonga eny Ivato amin’ny 3 ora.

- eny ary e, aza alim-pody loatra ihany na izany ary. Mitandrema tsara amin’ny fifamoivoizana fa be ny olona @ izao krismasy efa manakaiky izao.

- eny tompoko, aza matahotra ianareo.

Dia lasa nandray fiara ireto tanora. 

- hay, tsy nampoiziko indray iny hoe mifankahalala ny ray aman-drenintsika, hoy i Harena. Misy ho tantaraina amin’ny neny iny an !

- izaho koa mba gaga !  

- natory tsara ve ianao tamin’ny alina ry Ketaka ?

- ie, natory tsara aho ka, hoy razazavavy nanafina ny fahafaliam-pony sy ny fanontaniana niboiboika tao an-tratrany saika tsy nahandrasany ilay fotoana.

- izaho tsy natory firy anefa nieritreritra anao, hoy ny valiny sady nitsiky nangalam-pijery azy. Saika hiantso t@ finday mihitsy aho saingy efa tara loatra!

Dia nitohy resaka fianarana ny namenoana ny dia, ary betsaka tokoa ireo hevitra nifandraisany. Samy miomana ho mpitsabo moa izy ireo koa  dia tsy nahagaga raha nahita resahina ny momba izany.

. . . . . . 

Nony efa tafainga ny fiaramanidina dia nandeha nisotro zava-pisotro izy roa :

- misy olona miaraka aminao ve izao ry Ketaka ? sao dia misy mahita ka sao ahitàna angano

- tsia re ry i Harena a, ianao no asa, sao dia lazain’ny olona fa miaraka isika.

- maninonamoa raha lazaina ary fa miaraka isika ? tsy mampaninona ahy aloha e !  Fa tsy manana sipa izany aho ka. Vao mitady, hoy izy nibanjina azy.

Niondrika i Ketaka nahare izany, nidoboka ity fony no somary menatra izy.

- Ketaka, menatra angaha ianao ?

Tsiky no nasetrin’i Ketaka izany, sady nangovitra ny tanany.

- mbola tsy fantatrao ihany ve ry Ketaka fa . . . misy olona miaraka amiko izao ?

- Hay ? ka sao dia ahitan-doza ary fa aleo tsy be mpahita toy izao e ! Na ireo namanao teo azy toa nanontany maso anao daholo nahita ahy koa !

- Ketaka, tsy mampaninona izany. Sady noraisiny ny tanan’i Ketaka no notazoniny. Misy olona miaraka amiko eto akaikiko izao. Sady efa ela no nandinihiko azy, fa izao aho vao afaka miresaka malalaka aminy. Fantatrao ve hoe iza izany e ?

- eny e, izaho irery no eto akaikinao izao, hoy ikala nihomehy. Izaho anie tsy mbola mahay tsara ny momba anao e. Mpiray kilasy isika no niara-nijery sinemà omaly dia izay.

- Ketaka a, mbola tsy dia hariva loatra ny andro fa raha tianao dia afaka ny mandehandeha miresaka ery amoron-dranon’Ambohibao isika na folo minitra fontsiny ary.

- . . . . 'ndao ary e, hoy i Ketaka somary nihaotratraotra ihany, nefa nanaiky nony nieritreritrafa mifankahalala ny ray aman-dreniny.

Afaka 15 minitra dia tonga teny amoron-drano izy roa, betsaka ihany ireo olona no mbola manararaotra ny harivariva manjono sy mbola tsy maika ny hody.

- Ketaka, efa fantatrao ny anabaviko. Akoatra izay dia efa niaraka tamin-javavavy izay aho teo aloha, eny e, raha azo lazaina ary hoe niaraka izahay satria tsy naharitra akory ny fiarahanay. Tokony ho 1 volana teo dia niaraka tamin’olon-kafa izy, ary nilaza tamiko ny marina. Izaho koa moa tsy dia niraika loatra taminy ny fitiavako ka tsy nampaninona ahy.

- fa rehefa ahoana dia miraika ny fitiavanao ry Harena ? ary manao ahoana izany ?

- Ketaka, misy zavatra mampanintona ahy aminao, sady nanakaiky ny tarehiny izy, efa ela no naniriako ny ho eo anilanao toy izao. Tsy tsapanao ve izany e ? Ketaka a . . . . . . 

Nanoroka azy moramora teo amin’ny molony izy, toa nanaiky norohany koa i Ketaka, ary dia hoy ny eritreriny hoe : “miaraka izahay”. Naharitra segondra vitsivitsy izany ka raha tsy voadona ilay fandefasana kapila mangirana nandefa ilay hira hoe : “Endless love” no nampisaraka moramora azy ireo.

 

Nitokelaka izy roa, hoy i Harena :

- misy ahatsiarovana izao fotoana izao izany hira izany.  

- Harena, tsy mbola niaraka tamina tovolahy izany aho.

- matokia ahy ianao fa tiako ny manaja olona

Nifamihina indray izy roa, toy ny vetivety, nefa ny andro efa nanomboka ho maizina.

- andao isika hody fa efa miandry izay i dada sy i mama.

- eny ary e.

Nizotra moramora namakivaky ny vahilava, nihazo an’Ambohimanarina sy Ankazomanga. Faly ery ny maso nijery itony jiro miloko maro manaingo ny sisin’arabe sy eran’ny mpivarotra. Efa akaiky ny krismasy tamin’izay.

- Ketaka, matoky izay voalazako ve ianao e ?

- eny, matoky aho, hoy izy nitsiky malefaka, nifandray indray ireo tànana tao anaty fiara. Fa izao : ny fiaranarako dia tsy ho ataoko ambanin-javatra na dia eo ary ny fiarahantsika, tiako ho tafavoaka ho dokotera aho ry Harena, izay no kinendriko eo amin’ny ho aviko.

- ho avintsika izany ry Ketaka. Izaho koa te-hamita ny fianarako. Aza manana ahiahy ianao fa tsy hanakana ny dianao aho akory. Vao maika ary ho tafara-dia isika satria mitovy ny atao, iza mahita any aoriana any !

Tonga sahady teo Mahavoky ny fiara.

- Ianao izany hody any Analamahitsy izao ?

- ie, tsy maintsy mody any aho fa mbola any ny fitaovako sy ny fitafiako amin’ity herinandro ity.

- Harena, rahampitso indray isika mihaona ny Ankatso an ! veloma ianao

Tsy naharitra i Harena fa avy hatrany dia nanoroka azy sy namihina azy alohan’ny handehanany :

- Ketaka a, tsy andriko ny rahampitso ahitana anao.

Lasa i Ketaka nody moramora sady nikopa-tànana azy tery lavitra tery. Ny finday no nanaitra azy vao niditra ny trano :

- manahoana indry ry Ketaka, i Lalaina ihany ity e.

- inona akia no vaovao a ?

- any amindry izao no misy ? nanao ahoana ny sinéma ?

- tsara ka, mandehana anie jereo e !

- an an an, tsy izay no tiako ho lazaina akia !!! Ianareo sy Harena ?

- hay indry ity koa mba tena te-hahalala be ka ! nahafinaritra akia izy sy ny anabaviny a ! Dia androany izahay niaraka teny Ivato nanatitra ny namany.

- dia ahoana ?

- izao ary e, sady nihomehy kely i Ketaka, miaraka izahay !

- miaraka a ? mifampisipa ve ?

- eny akia!

- fa ahoana no anaovandry izany ? f'angaha . . . . . 

- mifankatia akia izahay a, raha tiandry ho fantatra bebe kokoa akia dia nifanoroka izahay androany.

- io akaikiko io i Solo e, renay daholo izany akia. “Beau couple“ kosa ianareo roa koa !  

- ny fianarako aloha akia izao no tsy tiako atao ho ambanin-javatra. Rahampitso hariva ilay hiaraka hianatra isika telo an, aza adino ! Sady hikarakara ny dossiers any amin’ny hopitaly koa sao tara loatra.

- eny ary akia. Rahampitso miresaka bebe kokoa !

- Veloma akia.

Roa herinandro taty aoriana an-katoka ny krismasy. Nitohy ny fiarahan’i Harena sy i Ketaka, mifanao fotoana mianatra koa. Ary lasa mpinamana izy efatra mianadahy. Talata ny andro ary teo ampiandrasana an’i Solo sy i Lalaina i Ketaka sy i Harena tao Andravoahangy ambony. Injay niantso i Solo nilaza fa tsy ho afaka fa voatery miandry trano, ary toa nanambara koa fa mety tsy ho tonga i Lalaina fa toa milaza marary. Niantso i Ketaka naka vaovao momba an'i Lalaina :

- efa amin’ny 2 ora sasany anie izao e, tamin’ny 2 no fotoana sao adinondry

- tsy ho afaka ny ho tonga aho akia, efa teny an-dàlana aho no niverina fa mahatsiaro ho fanimpanina, voan’ny gripa.

- hay, aza manam-be ary akia. I Solo koa tsy ho avy fa efa niantso teo. Izahay sy I Harena irery izany sisa. Makà aina tsara akia fa efa akaiky koa ity ny fety a ! Avelako ary indry hiala sasatra e !

Nilaza ny vaovao tamin’i Harena i Ketaka nony avy eo. Ary dia niezaka nianatra izy roa.Tokony ho efa tamin’ny 4 ora teo dia nanomboka efa reraka ny sainy ka nandeha ny karajia sy ny tokelaka. Ary dia tapa-kevitra fa hajanona aloha ny lesona. Rehefa samy nihomehy teo dia niafara tamin’ny fanorokoroka. Toy ny natao ho azy ireo irery koa ny trano fa nifanojo tamin’ny nandehan’ny raiben’i Harena tany ambanivohitra. Nanafosafo ny endriny ery i Harena no nandinika azy.

- tsy mbola nahita tovovavy tsara endrika toa anao aho ry Ketaka, sady norohany indray.

- Harena

- ahoana izay ? 

- sao lasa lavitra lahy izao ataontsika izao, fa andao hivoaka, sady efa hiverina koa izay ny dadabenao.

- dadabe tsy miverina raha tsy rahariva ka, izay no nahatonga ahy niantso anareo hianatra ato an-trano androany, tsy ho voahelingelina. Matahotra ve i Ketaka ?

- Harena, hainao ny tiako lazaina. Na izaho na ianao mety samy tsy hahatohitra ny fankam-panahy.

- Ketaka, ateriko ianao rehefa avy eo. Tsy mbola ho tonga izao i dadabe.

Nosafosafoiny ny volon’i Ketaka sady nifanoroka izy roa, nangoro vitsika i Ketaka. Tovovavy tsy mbola nahalala fitiavana izy, nakafy ny safosafo sy ny oroka nataony. Nibitsika moramora tao an-tsofiny i Harena nanambara zavatra mbola tsy reny hatramin’izay niarahany :

- Ketaka, tsy mbola nitia olona toa anao aho, ary mbola tsy nanao toy izao tamin’olon-kafa afa-tsy ianao

- Harena, nefa nilaza tamiko ianao anefa fa efa niaraka tamin’olona teo aloha

- eny e, fa hoy aho taminao fa “raha azo atao hoe niaraka ary” satria tsy naharitra ela izany, tsy nikasika azy toy izao aho, ianao no olona voalohany ataoko toy izao

- Harena, izaho koa tsy mbola nanaiky nataon’olona toy izao raha tsy taminao.

Nangina ho azy ny molotr’izy roa sady nifanena indray. Injay toa namaha ny bokotr’akanjon’i Ketaka i Harena no taitra tampoka ikala.

- Harena, tsy mbola vonona aho. Nataoko ho an’ny vadiko ny fahadiovako.

Sady natosiny moramora ny tanany.

- eny ary fa hanaja anao aho. Marina ny teninao.

Samy tsy nisy niteny, re nanidina ilay lalitra tokana, toy ny samy menatra. Harena no namaky ny fahanginana voalohany :

- aza matahotra ianao fa na ny ray aman-dreniko koa ary mananatra anay ny momba izany. Eto aho vao mahatsapa fa sarotra ihany ilay mitandrina, tsy araka ilay hafatra fontsiny. Handao haka rivotra handehandeha isika roa.

eny, izay no mety angamba ! 

Indreny ny olona mitanjozotra avy niasa, mamonjy mijery bazary noely. Nanararaotra koa izy roa nifampitantana tsy ho tafasaraka. Toy ny vao maika nanamafy ny fitiavany ny hevitra nomen’ny ray aman-dreniny azy ireo momba ny fiarahan’ny tanora. Nampirimin’i Ketaka tsara tao anaty kitapony indray ilay karatra misy soratra “aoka aloha“ nozaraina ho an’ny tanora. Ary dia tsiky no nasetriny ny eritreriny niteny hoe : "soa ihany" nony tao am-pandriana izy. Tsy adinony ilay hira fony izy nifanoroka voalohany, ka nohenoiny teo ampitadiavana torimaso.    

mofo mamy noely
... io ho aho no vitako natolotra andro noely e, tsotra ihany ny manao azy ireny kay !

Io sisa no isan'ny andro dia tonga ny andro krismasy andrandrain'ny maro. Andro natao ahatsiarovana ilay nahaterahan'i Jesosy Kristy tonga hanavotra ny mpanota teto an-tany ho an'ny kristianina maro ny 25 desambra. Amin'ny hafa kosa dia natao fanaovana fety, fifanolorana fanomezana, fanomezana fahafahampo ny ankizy ao anaty lainga hoe ingahibe Noely no nanatitra teo. Misy koa anefa ny mipitrapitra satria tsy manana atoraka ny ray aman-dreniny, na kamboty, na tsy ao anaty ny finoany fontsiny izany. Ny tena mampalahelo moa dia ny mahantra, ary mahalasa saina ahy matetika hoe dia ahoana tokoa moa izany ? Ny efa itako teny Analakely ohatra dia milalao valala kely izy ireny, izay dia efa mahafaly ny fony. Ny ahy izay manoratra kosa h@ izao dia mbola fanontaniana mipetraka. Matetika koa anefa dia tsy mampaninona ahy na dia tsy mahazo ary aho satria faly ery ny foko rehefa mahita ny zanako manokatra ireo fanomezana natolotray ho azy sy ny fisaorany anay avy eo. Efa zava-dehibe ho ahy ny fifaliana eo anivon'ny fianakaviako. Hay, misy fanontaniana izy izany angambany hoe fa firy taona izy ireo ? Ao anelanelan'ny 4 sy 15 taona ary 3 no isany. Fa saingy dia tsy nofahananay lainga momba an'i ingahibe noely mandalo, lazainay azy ireo hoe "olona mi-se déguiser ilay ingahibe noely ". Dia izahay no ifaliany fa tsy ny zavatra tsy misy. Nahatsiaro ilay tantara aho hoe nodarohan'ny ankizy ilay ingahibe noely taty aoriana fa mpandainga, ary avy eo tsy nahatoky ny ray aman-dreniny intsony ireto ankizy taty aoriana. Izay ny amin’iny fa dia mirary fahasoavana ho anareo rehetra amin’ity faran’ny taona ity aho, veloma ny aina hahatratra ny taona 2010 ka hiara-paly indray ny Malagasy rehetra. Ny faniriako dia ny hahatapitra izao krizy any Madagasikara izao, ka hitohy hazava indray ilay efa mba jiro nitsilopy tsy hita hatry ny ela teo aloha. Enga anie ka ho fampandrosoana tanindrazana tokoa no iarahan’ireo ankolafy telo ireo fa tsy politika hifandrombaka toerana hanapotika firenena indray no miandry. Koa maninona tokoa moa raha izay vavaka izay no ataoko fanomezana ho ahy ? Satria hoy ny teny hoe : “ny finoana dia mino izay zavatra angatahina na dia mbola tsy itan’ny maso ary” , koa dia MINO aho fa hilamina ny tanindrazako. N’est-ce pas que c’est un beau cadeau ? Koa dia matezà ao anatin’ny fahasalamana ny aina hahita izany aoriana kely ao.

<<< MANAOVA KRISMASY SAMBATRA DAHOLO >>>

 

Mon premier est un liquide

Mon deuxième est un liquide

Mon troisième est un liquide

Mon tout est un liquide 

JE SUIS ............ 

 

 

Andramo ITY dia ho hitanao 

fa hihomehezan'i Ketaka ianao ! 

 

JhonnyEisy, dia hoy aho hoe mba misy ho tahafina ihany izany ny frantsay atsy ho atsy !

Gaga aho mantsy rehefa ilazan-janako fa anaty portables ny mpianatra rehetra hono ny hiran’i Mickaël Jackson !!! Nefa dia tsy génération-ny ilay izy fa dia entin’ny notoriété fontsiny ireto mpianatra dia lasa tia ny hiran’io mpihira iray nalaza io. Asa, tamin’ny androko no tena nalaza ary izy io, izany hoe génération-ko, nefa dia ny ankizy aty aoriana indray no mahalala azy bebe kokoa ankehitriny h@ nahafatesany. Ny nahasosotra ahy aza dia nolazaina fa pédophile io olona io, nefa tia ankizy ! Ny any amin’ny Bekintana moa efa tena mandeha be ny fanelezan-kevitra  @ fomba rehetra, ka na dia olona sendra nikasika anao izao ary ka tianao ho toriana mba hahazoana vola dia anananao zo. Noho izany araka ny hevitro dia noharatsiana io olona io t@ izany, resaka nivoaka kely iny !!!!!

Fa izao, ny amin’ny frantsay indray izao no tiako lazaina. Dia hisy olona efa patrimoine nationale tokony hankalazaina dieny mbola velona izao, satria efa tsy ho ela raha ny fihevitro azy dia ho lasa io olona io. Tsy iza izany fa Johnny Halliday. Voalaza fa niditra hopitaly izy io, misy cancer de colon ary noesorina izany. Fantatra tsara fa tsy mora ny fanarahana aorian’io fandidiana io fa tena mafy be, hainareo ilay hoe chimiothérapie ? tsy maintsy misy io, ary ny taona efa mandroso ihany ! Vao itako teo mantsy fa vao tafavoaka ny coma ileiry, ary tena ambany ny morale-n'ny vadiny. Be mpakafy ny hirany indrindra ireo hirany taloha tian'ny zokiko toy ny : "Retiens la nuit", "L'idole des jeunes" ary koa rehefa mihira ilay "Diego libre dans sa tête" an'i Michel Berger izy tena milay be ! Nandia générations maro tokoa, tsy tamin’ny ahy ihany aloha fa indrindra tamin’ny teo alohako, ka noho izany dia tena be mpitia tokoa io olona io. Eny fa na amintsika gasy ary ilay izy saika any Dago no hanatanteraka ny concert-ny farany nefa tsy tafa indray noho ny fahasalamany sy ny zava-misy any dia itiavantsika azy izany. Ka asa, mba hisy rehareha eran-tany koa ny frantsay rehefa avy eo, haka tahaka toy ny tamin'ny M Jackson. Dia hisy koa ve ny hi-se déguiser tahaka azy toy ny itako tany Dago nanao ny fomba fiakanjo sy fomba fihira ary fandihy e ? Asa raha mbola velona any ilay adala mitondratondra gitara tao Analakely milaza hoe Johnny hono izy :)) Dia izaho koa angambany no hameno ny hirany atsy ho atsy amin’ny portable, na dia efa misy vitsy² ihany ary amin’ny k7 ato an-trano. 

Làlam-piainana daholo izany ka nahalasa ny saiko. Koa dia tahotra ny maty no hanongotsongoana ny velona, ary tombon-dàlana ny azy fa ny làlana iraisana ihany. Tsy hisy hiaina mandrakizay eto an-tany akory. Na izany ary dia maniry fahasalamana hatrany ho azy aho.

FITIAVANA SA FIHETSEMPO MANDALO ?

Zoma alina tamin’izay, efa manomboka ny faran’ny herinandro, nefa mbola hianatra i Ketaka ny sabotsy maraina. Koa tsy naharitra h@ 11 ora sy sasany izy fa vao vitany ny lesona momba ny lalàna dia natory avy hatrany izy, mbola hianatra vao maraina. Rehefa avy nanapika jiro izy dia indro nitamberina tao an-tsainy ny resany tamin’ny namany teny an-dàlana, momba ilay trano misy matoto etsy Ankadifotsy. Manangatra tokoa moa izy io araka ny tantaran’ny maro, ary nanamafy izany ny fitantaran’i Lalaina  :“ny rihana voalohany no tsy azo ipetrahana mihitsy, indrindra amin’ny alina fa raha matory ao dia eny an-tokotany no mifoha maraina, izany hoe misy mibata eny hono”. Natahotra mafy ikala nieritreritra izany, ny andro alina rahateo koa dia norakofany lamba lohany mba hanafana azy haingana ahitany torimaso. 

Feo niantso tampoka no nanaitra azy nony efa tamin’ny 3 ora maraina. Nitomany ity zandriny ka nifoha izy nampangina azy :

- Ketaka, Ketaka, aza ilaozana aho fa matahotra !

- ssss, mangina fa maninona ianao ?

- aza ilaozana aho fa matahotra

- manonofy ianao fa matoria. Eto akaikinao ihany aho fa tsy lavitra e !

Rendriky ny torimaso indray ity zaza nangina tampoka, tena tao anaty nofy tokoa. Ity zoky vavy kosa niverina naka torimaso koa. Injay anefa nisy nandehandeha tao an’efitranony. Feona dia tongotr’olona mandehandeha manao kapa “scoubidou”. Tsy misy manana ireny anefa ao an-trano. No tao anaty aizina koa ilay izy. “I Mama na I Dada angambany izany nahare an’i Fanilo nitomany teo, nefa toa tsy fombany ny mikiraro ao an-trano”. Rehefa nieritreritra kely izy dia raiki-tahotra ka nasitriny ny lohany tao anaty bodofotsy. Tsy sahy nitsikilo intsony izy. Afaka 5 minitra teo dia tsy nahare inon’inona intsony izy. Navoakany moramora ny lohany tao anaty aizina, nosokafany tsirairay ny masony, ka … injay feo nandondona mafy ny rindrina teo akaikiny avy aty anatiny no henony ary io misy vaingan-javatra boribory maitimaity mivezivezy eo amin’ny rindrina manome ilay feo.

- “Tena matoto ity”, hoy izy anakampo.

Saika hiantsoantso mafy :

- “Dada a aa !”, nefa tsy tafavoakany ny feony fa toy voahidy mafy ireto molony roa, toa tsy hainy ny nanokatra azy na dia nampiasa hery ary izy. Tsaroany tampoka ilay teny tamin’ny toriteny tany ampiangonana hoe : “antsoy Jesosy @ androm-pahorianao fa hamaly anao izy”

-  “Jesosy ô, ampio aho, reseo io matoto io Tompo ô” , hoy ny vavaka tany an’eritreriny … Poa toy izy dia nijanona tokoa ilay dobodoboka ary nanjavona ilay zavatra.

Mbola tafatory kely izy nony avy teo mba hamono eritreritra hiatrika ny andro vaovao. Nefa tsy naharitra ela izany fa voatery nahandro vary sosoa sy nanendy kitoza izy ny maraina atao sakafo.

Rehefa tafahomana, izy dia nifanena tamin-dreniny :

- maika aho fa tara, toa efa nifoha i Fanilo ao raha tsy diso aho

- fa nisy inona retsy iny maraindraina iny no nitomany ilay zaza ?

- nanonofy ratsy fontsiny izy angambany, ho tantaraiko aminareo ny nahazo ahy rehefa tafaverina aho, fa lasa aloha sao tara, "bonne journée" mama sy dada. Efa ao ny sakafo maraina.

Raha teny ambony fiara fitaterana izy dia nitady izay zavatra hanalany andro @ ity sabotsy ity. Tapa-kevitra ny anao vavy fa “hitsaty” @ ireo namana amin’ny internet, manantena ny ho tafaresaka amin'i Marina, Beby, Raedy na i Maeva. Nikasa hijery sary mihetsika koa anefa, asa raha mba misy namana afaka miaraka.

- manahoana i Ketaka, injay feo nanakatra hiresaka aminy

- manahoana ianao, hoy izy nitsiky t@ ilay tovolahy iray kilasy aminy teo akaikiny

Tovolahy tsara endrika, ranjanana, zarazara hoditra, mirijarija fitafy, maotina nefa sariaka i Harena.

Dia nitohy ny resaka :

- inona no vaovao ? Hainao ve fa nivoaka androany ilay film 2012 ? niresaka be avy hatrany.

- tranon-tsinemà aiza no misy azy ? izany ve tsy ilaharana be ! hoy i Ketaka

- izay aloha e ! Izaho hijery hiaraka amin’ny anabaviko rahariva, mbola misy tapakila famandrihana iray aty amiko raha hijery ianao.

- an an an, izany mandeha irery izany tsy laitrako kosa ka !

- ka miaraka aminay anie no tiako lazaina e ! Sady nitsiky i Harena nijery azy nanontany.  

- tsy mahasosotra ny anabavinao ve izany ?

- ka saika ho an’ny namany io toerana io fa tsy afaka tampoka ilay olona dia niteny ahy izy mba hitondra namana. Tsy maninona re izany e, mahafinarita anie ny zokiko e, ho hitanao rehefa miresaka aminy ianao. Sady mba te-hahafantatra bebe kokoa anao aho fa efa volana vitsy ihany izay nahairay kilasy antsika izay nefa toa mbola tsy nisy fotoana nifankahalalantsika hatramin’izay.

- izany tokoa moa ? eny ary e, amin’ny firy ny fotoana ? ary aiza ny ilay sinemà ?

- etsy amin’ny KANTO ilay izy, tsara raha eny no mifankahita rahariva amin’ny 3 ora sy sasany.

Toy ny olona efa nifankahafantatra h@ ela ireto tanora roa, tonga dia niara-dàlana sy tafara-nipetraka tamin’ny dabilio iray fa efa nanomboka ny fampianarana. Faly ery i kala nahita handaniana faran’ny herinandro aloha fa be loatra izay lesona izay, i Harena koa jenitra sy faly tafara-dàlana tamin’ity tovovavy mahafatifaty …

Tonga ihany ny mitatao vovonana : 

- rahariva ary e, hoy ity tovolahy nanafatrafatra ihany sao diso fanantenana

- eny ô, misaotra mialoha

- Ketaka a, sao hody hiaraka aminay indry fa misy toerana iray ato anaty fiara ? hoy ny feon’i Lalaina sy i Solo etsy niandry azy.

- an ? ie, ho avy tokoa aho akia fa efa noana izany. Rahariva Harena a, mazotoa homana e !

- misaotra e !

Tao anaty fiara : (tohiny)