Mahatsiaro ny kilalao any amin’ny tanàna aho fa akaiky ny fety noely. Maro tokoa moa ny zaza Malagasy izay tsy mba mahazo izany kilalao izany na dia tonga ary ny fety faran’ny taona ahatsiarovana azy ireny, noho ny hasarotan’ny fiainana. Aty ampita aho no lasa an’eritreritra satria toy ny mahazo izay ilainy amin’ny ray aman-dreniny ny ankizy aty, na lehibe na kely io …. Tsy toy ny hitako tamin’izaho tany Madagasikara andro noely mahita ireo zaza milalao.

-        Manao fifaninanana hafainganam-pandehana valala, nahoana tokoa moa ? Izaho koa mba tia milalao valala fahiny, na ny mihazakazaka misambotra ireny ary dia mahafinaritra. Fatorana tady kely ny tongony dia alefa mitsambikina eny, omena sakafo dia mihinana, variana !

-        Ilay bôbina nisy kofehy fanjairan’i mamanay ireny koa alaina rehefa tsy misy kofehy intsony dia asiana lastika miditra ao anatiny, ny tendrony 2 asiana tranona sitlô, dia ahodikodina toy ny fahanana, dia avela avy eo fa mandeha ho azy ilay izy, mandram-pahatapitry ny fahana. Asa fa mbola tsy nasehoko an-janako izany, fa variana mihitsy manao ilay izy.

-        Rehefa tonga koa ny noely dia fotoanan’ny letsia. Dia io no tapahina 2 ny voany dia manao miaramila andaniny sy ankilany dia mifandefa kanety mifampitifitra, izay lany aloha no resy.

-        Ilay harivariva milalao dômy (kilalao mandra-pahafaty io any Madagasikara, hi hi hi ) miaraka amin’ny dandanay izay moa no tena nampihomehy mihitsy. Efa samy tsy manana izahay mianadahy dia mandefa vato tsy izy. Velona amin’izay ny hoe : “tsaramaso tsaramaso”, mifandefa “signal” izahay io fa misy vato tsy miady ao. Akory re ny hatezeran’i Dada avy eo mahita ilay izy, tsy mety nilalao intsony leiry fa lasa nandeha, LOL

-        Ao koa ilay manao fanorona, soritana amin’ny solaitra fotsiny ny raharaha dia mitady vato kely sy bokotra dia vita, afaka milalao tsara. Kapoakanay koa io taloha miaraka amin’ny dadanay.

-        Ireny lôtô ireny moa dia toy ny kilalaom-bazaha ka tsy dia nanaitra anay loatra na dia nisy ary tao an-trano.

-        Ilay misambotra voangory koa no loza, rehefa sendra tafajanona hariva any ambanivohitra dia misambotra hatao laoka. Fa mahafinaritra koa ilay fatorana kely ny tongony dia alefa maniditsidina eny ilay izy, faly ery.

-        Ary ilay mampiady ganifa moa mba hainareo ? Io koa dia kilalaonay teny amin’ny tanàna fahiny. Fa nahagaga fa dia matahotra ala aho ankehitriny. Alaina ny singana oro-kifafa dia atsatoka amin’ny tany. Lasa misambotra ganifa anankiroa miorina anaty ravinkazo. Rehefa azo ireo dia avoaka eo amin’ilay oro-kifafa mitsangana izy ireo hiady, asiana rora ety akaikin’ny fototr’ilay tsanganana mba tsy hitsoaka hidina ireo biby kely. Dia raikitra tokoa ny kombaka.

-        Ary ilay hoe : “torotoroy izay mangetotra ô !” ? Io indray dia bibikely lay (chenille) maitso kely izay. Somary atsipy kely dia tatazana anaty tànana ilay izy, somary fanina kely angambany, dia tazonina ny rambony dia eo amin’izay ankizy marobe manodidina miteny hoe : “torotory izay mangetotra ô !”, dia mihilana kely ny lohan’ilay biby toy ny manondro olona iray, toran’ny hehy ery hoe  io ankizy io anie izany ka nangetotra !!! LOL

-        Ny fangalam-piery, ny jeu de kapoaka, ny dimbazaha, ny saut à élastique moa dia tena mafimafy mihitsy ny hozatra izao nanao ireny fahiny.

 

Izao ve rangahy aiza koa ny any ampianarana avy no mampanao taratasy halefa ho an’ingahy be Noely  hoe indreto ny kilalao tiako alefanao ho ahy amin’ny noely, lelike !!! Sosotra mihitsy aho, dia efa teneniko ny zanako fa ireny ingahy be noely itanao ireny anie ka olona mi-se déguiser e ! Mbola hisy ho voadaroka ireny indray andro any fa nisy ankizy tsy nahazo izay nilainy araka ny lisitra nataony no sady voafitaka. Ny nampihomehy ary dia vao roa andro no nanaovako fety ho an’ilay zanako lahy kely, feno 6 taona, moa tsy ireo kilalao nosoratany tanaty lisitra no azony, nefa lisitra amin’ny noely io.  An an an, dia nisy nafeninay ny sasany tamin’ireo kilalao havoaka rehefa tonga ny noely !


Izay e, an-katoka ny noely ity, afaka 1 volana sisa.

Selon les plans des financiers internationaux tout l’argent liquide (papier monnaie et pièces de métal) va disparaître complètement pour être remplacé par l’argent électronique qui sera d’abord utilisé au moyen des cartes à puce, qui seront elles-mêmes remplacées par la micropuce implantée sous la peau de l’individu. La technologie requise a été testée pendant des décennies sur des animaux et actuellement elle est testée sur des êtres humains.

Achats sans argent ni carte

 

En mai 2002, une nouvelle de Houston, Texas, nous apprenait que les clients du magasin Kroger pouvaient obtenir leurs grosseries sans numéraires, sans chèque, ni carte de crédit, mais seulement en utilisant une nouvelle machine appelée «Touch-n-Pay (toucher et payer). Le client pose son doigt sur la machine (lecteur biométrique). L’empreinte du doigt est examinée et le montant des achats est automatiquement déduit du compte de banque de l’acheteur.

En mai 2002, on annonçait aussi que par l’implantation d’électrodes de la taille d’un cheveu dans les cerveaux des rats, les scientifiques des Etats-Unis pouvaient contrôler à distance ces rongeurs en les faisant tourner, grimper, sauter…

Une nouvelle carte d'identité

 

En septembre 2002, une nouvelle carte d’identité a été présentée, qui sera imposée à tous les citoyens américains. Dans la partie supérieure à gauche de la carte nous y lisons les mots: «United State identification» avec les lettres USID. Les mots «Department of Homeland Security» (Le Ministère de la sécurité intérieure) apparaissent en dessous du numéro de l’assurance sociale et en dessous de ce numéro la date de naissance. Ensuite, il y a le nom de la personne avec des informations de base telles que la ville du résident. Complètement à droite sur la carte d’identité se situe la photographie de l’individu, gravée au laser avec un mécanisme d’identification à fréquence radio sur la photo.

Puce électronique sous la peau (tohiny)