O ry lehilahy ô ? Dia nahoana loatra ianareo no nomen’Andriamantra fahafahana manan-janaka maro ao anatin’ny segondra vitsy ? Efa ho 1 million no omenareo rehefa mahatsiaro fahasambarana iny, ny an’ny vehivavy anefa 1 isam-bolana. Natao mba ahafahanareo manana chance ve izany ? Dia manararaotra loatra ity rangahy iray ity kosa ka, fa dia inona loatra no tena mba mampanintona ny tovovavy aminy ary ?

Jammie Cumming, lehilahy anglisy, 34 ans, tsy an'asa, nefa dia manana zazakely 16 isa tamin’ny vehivavy maro isan-kazarany mbola tanora kely daholo. Ataoko angaha hoe tena bôgany ve leiry, nefa dia io bôgôsite io ve mitondra mankaiza rehefa tsy mahavelona e ? Tsy ataoko hoe “nymphomane” akory satria raha toa ka izay, dia tsy hoe ny hiteraka no tena vaindohan-draharaha fa nanala azy fotsiny. Fa ity tena gravy satria aina maro no naterany. Tsy vitan’ny 16 ihany ny zanany, fa mbola misy 2 efa an-dàlana koa any, gravy faran-tampony ?!?!

Ilay vehivavy koa ary ve no voafitaka sa dia tena mba tia ? Sa tsy nikaoty andro ? Sa ilay tsy mba nijery fitaratra ireny ka tonga dia miantsampy amin’izay tonga mandom-baravarana voaloha eo ? sa lany zara ? sa …… . Tena hafa kely indray ity "addiction" iray ity marina ka ! Ataoko fa ao daholo ireo valiny ireo. Ianareo lehilahy anie ka tena mba mahita sampona mihitsy e. Misy ny tena expert amin’ny fikaotina sy famitahana sy fandaingàna rehefa resaka sipasipa, pff tsy ho voatanisako eto ….. Odoie !

Sao dia izao kosa ary ilay fanitarana taranak’olombelona ? Na hoe pérénnité de l’éspèce humaine ? Hu hu hu, Dia ho azy irery ve ny tanàna atsy ho atsy ? Dia ho resy ny lehilahy hafa, satria taranak’i Jamie Cumming no ho betsaka eto an-tany raha mbola hitohy ny exploits ataony. Vao 34 ans monja mantsy izy, mbola tanora ihany e. Koa dia manasa anareo lehilahy aho hietsiketsika raha izany mba hifandanja ny isan’ny ho taranakareo sao ho voazanaka eo ny taranakareo ho lasa vitsy kely atsy ho atsy. Mahaiza mietsiketsika toa an’i Jammie, ataontsika hoe “mouvement jammieing” no anarany, izany hoe hetsika fahaizana manao zaza betsaka indd eran’ny vazamototra. Ny fotoana efa hafahafa ihany koa tokony ka mba akory re raha raikitra any Dago io hetsika iray io mba tsy ho tara ny Malagasy, sady mora atao an ! Ny bandy gasy tsy tokony ho tara mihitsy, indrindra ho anareo izay tena mbola ao anatin’ny fahatanorana. Fa zao fotsiny : aleo atao tonga saina ihany ny zazavavy alohan’ny fiandohan’ilay hetsika hoe misy io, dia mba somary mivaky loha kely fontsiny ny lehilahy mandresy lahatra fa tsy ataotao foana akory. Ny tiako lazaina hoe : mba hisy intelligence kely ihany ilay zaza vita eo satria mba nisaina sy nivaky loha “kely bolitika” ihany ilay lehilahy talohan’ny nanaovana azy, sao dia vitam-boka fotsiny eo. Ha ha ha ! Raikitra a ?

Ho ela velona anie i Jammie hifanantitra amin’ny zanaka aman-jafiny, ka ireo no hamelona azy atsy ho atsy, satria tsy ho velony na oviana no oviana ireo zaza ireo na hiasa 7/7j ary 24h/24h ary izy. Fa tsy ho adala toa an-drainy. Mampihomehy be ihany ilay cas an. Aza mifanena amin’ny Jammie ihany indray andro any, hoy ny teny Malagasy hoe “aza mifanena amin’ny mpaka kitay” …… adinoko, mety efa betsaka ny jammies ao Dago ngambany fa izaho no tsy kôpy ve ?  

Bon WE daholo ary, bon défi avec Jammie !

(efa t@ 09 desambra 2011 ity no nivoaka teto fa mba nahafinaritra ahy ilay volon'i Jammie ohatran'ny kofafa kely dia naveriko eto indray Sealed !

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

...... ao tsara an ?