Iry tendrombohitra tomandavana, soa malomaloka mavamavana, topazo maso fa raha tazanina, manerinerina mahamanina, izay tsy ho manina hoy aho mandainga, fa olon-te hody ka te-hanainga.

Irony aviavy toa maro taroka, mahate-hipetraka hialokaloka, tsy mba arovana tsy mba ambenana, kinanjo atonina itombenana, ny maso mijohy toa patrak'ala, ka  vao tafatombina dia miala ....

Ity ilay tohiny fahatelo fa i Pissoa no nampitamberina azy tato an-tsaiko :

Ity rivodrivotra an-tanin'olona, mitsoka maraina toa mitambolona, hariva ny andro vao mba miritsoka, kanefa malefaka mahaditsoka, raha ny maso no ditsoka leoko ihany, fa ny fo re no ditsoka ka tomany !

                                                                                                                                                                    Ny Havana Ramanantoanina

Any ianao izay ry taniko !
Kdômbitah