Aza adino ambony afo intsony ny sakafo fa karakarao tsara. Aza ilaozana mijanona ela eto anolon’ity nety ity no mety ho marina kokoa Cool ! ha ha ha ! Mahakamo be ny mahita azy maity be avy eo sady ianao efa noana be iny Foot in mouth  tena sorena mihitsy rehefa tratran'izay Sealed ! Mbola hanadio vilany koa manginy fontsiny Undecided!

Fa izao misy fika : raha misy sakafo may miraikitra ny vody vilany dia izao no anaovana azy mba hampiala azy. 

- En émail : asiana sira betsaka sy rano ary avela hilona iray alina. Rehefa avy eo dia ampangotrahina io ranontsira ao anaty vilany io dia sasana amin'izay rehefa zaka ny hafanana, na matimaty ary tsy maninona. 

- Raha vilany tsotra : asio rano sy vinaingitra mitovy habetsahana, avela ao io mandritra ny alina fa ho hitanao fa mora kikisana ireo sakafo may miraikitra rehefa maraina.

- Raha nandoro kaserôla kosa ianao dia raraho vovoka karibônetra dia avelao hilona ora vitsivitsy dia sasao toy ny mahazatra avy eo

Mazotoa manasa ô, aza manao “voky Money mouth izy dia natory” ô !