Tandremo sao manaonao foana eto imasoko eto fa itako eto amin'ny écran daholo ianareo rehetra ireo an ! Tandremo dia tandremo mihitsy.