Mba tena nahatalanjona ahy koa ny zvt itako tany Dago farany. Faran'ny taona 2006 t@ izay ary nandeha nanao ttsy teny Anosy aho. Niditra ity birao iray fa tonga ny anjarako fa efa niandry elaela tao ihany aho. Olona 2 no miasa amin'io birao io ary latabatra 2 izany no tao. Ny latabatra voalohany dia misy ramatoa efa bebe taona ihany ary machine à écrire éléctronique no ampiasainy, ny faharoa misy ordinateur ary tovolahy no miasa eo. Ilay ramatoa no tena mandray olona, fa ilay tovolahy kosa mandeha² etsy sy eroa fontsiny. Nefa inona hoy ianareo ? Isaky ny misy olona tonga dia misy zavatra taper-na lavabe foana, la même chose ! Nefa ilay ordinateur iray etsy tsy miasa fa mirehitra fontsiny. Ny filaharana lava ary nefa entre 9h sy 11h ihany no fandraisany olona. Tena lasa ny saiko hoe vita vetivety izy ity raha mampiasa ordinateur satria ilay anaran'olona fontsiny no ovana dia ny texte ambiny tsy misy miova. Ilay olona @ birao iray etsy tsy mihetsika, fa mivoaka sy miditra miresaka etsy sy eroa, nefa matoa misy io ordinateur io eo dia afaka mampiasa io izy ary mahay, itako ihany izy nikitika teo ts'inona.

Ô rey olona e, dia tena bloqué sy tara amin'ny taratasy atao amin'ny machine à écrire isika ! Ary betsaka ny olona tsy tonga saina mba hifanampy mba handrosoan'ny firenena. Izay koa angambany rehefa mpiasam-panjakana ve ? Na izany ary dia midera ilay ramatoa aho satria vitany araky ny fotoana vitsy nomeny ireo taratasy nilaiko, ary tsy nisy risoriso mihitsy izany an !

Misy ny olona miasa tsara, ary misy ny olona tsy tia miasa ! Fanetriben'ny firenena ny tsy fifanampiana eo amin'ny mpiara-belona indrindra amin'ny mpiray birao ! Mandany volam-panjakana fontsiny ! Izaho no eo amin'ny toeran'ilay tovolahy dia manampy aho satria tsy tiako ny mipetrapetraka, ary satisfaction ho ahy ny mampiasa io ordinateur io sy ny mahazo ny fifalian'ny be sy ny maro indd ny manampy olona ! Asa aloha e !