Somebiseby izany saina, falifaly 'zato fo, f'io ilay hazo nandrandraina, fa efa tonga ao tokoa. Miandry sisa izay atolotra, eo am-pototr'ilay hazo, faingana tonga r'ilay andro, andron'ny NOELY soa.