1 - Rehefa jerena kely, nefa madity mandreraka ?

2 - Rehefa mandeha eny valo no isany nefa tokana ihany ?

3 - Maizina nefa toa matanjaka ?

 

...... raha mbola mahita hafa ianareo dia tohizo rehefa itanareo ny valiny.