AZA MANARAKA AN'I ANDRY TGV INTSONY FA ASAINY MAMONO NY HAVANAREO IANAREO ! IZY MIHINANA SAKAFO MATSIRO FOANA AO AN-TRANO, SADY MANAN-KARENA KOA ANIE IZY INY E !