Tsiaro iray ilay nanokafako ny masoko                                                          
Teo an-tratran'i mama, tanaty tsikin'i dada.                              
Andro tokana tsy mety hadinoina 
No mitsingerina anio. 

Taona maro no nilefa, fahendrena no mitombo
Miampy hatrany be fiavy.
Ny volo miova loko, tsiky no hasetry izany satria
Fotoan-dehibe manan-danja no nodiavina..

                                  Eny, firy taona no ho tratra izay homen’ilay Nahary,
                                  Ekeko foana, tokana io manan-jara.
                                  Izy no nanome, Izy no mbola haka : hanararaotra aho izany
                                  Fa tsy hisy intsony indray andro any ity tamberiko.

                                                                                                                                        Nirina 28/03/2009