Lakalaka ihany lahy ity tontolo izay ombàna ; FITIAVANA

Be ny zava-mampanahy sy ny olana ho vahana,

Koa fidio 'zay fiadiana tsara indrindra eto an-tany

Mba hamela fitsikiana ka hanala ny tomany. 

 

Fiadiana avy ao am-po : io no azo ampiasaina

Hitadiavana ny soa sy fifaliana ho zaraina.

Hamamiana tsisy farany ho fiainanao, rahavana ;

Kanto loatra ny anarany : io no atao hoe "Fitiavana"

 

(Benjamina RAZAFINJATOVO 1988) 

 

NB : Ho porofo dia tsidio E T O : lakalaka ny fiainana ! Mahagaga ny fitiavana !