sary tabilao... Faly aho mahita fa tena mahay zavatra ny malagasy. Itony no tena sady fahatsiarovana tsy mety maty no ahitana ny talenta eny an-toerana, ary entina mandravaka ny fitiavan-tanindrazana. Matetika izy ireny dia varotana mora anefa. Varotana mora satria tsy maintsy mihinana mba ho velona, fa tsy velona mba hihinana. Raha mandalo eny Analakely eny ianao dia hahita ireo olona mpahay hosodoko, manatona anao mba hividy ny zva-bitany. Entana nandaniany andro maromaro, fotoana sarobidy satria asa voakaly tsara no mivoaka avy eo, nefa kosa dia mora ny vidiny. Mora hoy aho satria ohariko @ "euro" sy ny mitovy lanja @ taozavatra toy ireny aty ivelany. Rehefa tsy mividy ianao dia tanarahany satria fantany fa tsy dia lafo aminao ilay izy. Ny mampalahelo ahy matetika dia latsaka ambany be tokoa ny tomba-bidy no iafarany satria mamelona vady aman-janaka izy ireny. Tsy ratsy mihitsy ilay izy akory anefa ka hoe izay no vidiny, fa ny fahantrana mahazaka maniraka. Fetsy ve izy ireny hoy ianao ? Tsy izay no ilazako azy fa "may vola", iza no tsy mila manana io betsaka na dia efa manambola aman-karena ary ny olona ? Saingy ny azy ireny dia saika ny hanina androany tadiavina androany, hanina rahampitso : rahampitso vao mitady ... mafy anie izany ! 

Ankehitriny, aiza ho aiza izany izao ? Vao maika latsaka ambany ny fari-piainan'ireny sarangan'olona ireny satria na izaho tompontany ary dia tsy te-hitodi-doha ho any aloha noho ny zava-misy any ankehitriny. Misy ihany angambany mitovy hevitra amiko, ary misy antony maro hafa koa arakaraky ny tsirairay. Misy ihany no tonga aloha, saingy nihavitsy izy ireny, nefa ireny no fihinanan'ny malagasy, ny fizahan-tany no anisan'ny tena mampandeha ny taozavatra malagasy sy antom-pivelomany.

Malahelo ny fo satria nohetraketrahana tsotra izao izany fiainan'olona izany. Vahoaka maro no mitaty ny ngidin'ny tsy fieritreretana, noho ny fitiavantena samirery !!! Menaka 1 litatra sy bodofotsy isan'olona ve hahavelona malagasy ? Hahasolo ny fidirambola lasa tapaka tanteraka ! Indrisy ny mpanjanatany @ lafiny maro ô, tsy hiantso tody aho fa hoy ny fiteny hoe : "Andriamanitra tsy andrinareo andrinay ihany". Ary "ny soa atao levenam-bola, fa ny ratsy atao : loza mihantona" ! Ka hoy aho hoe : "boribory ny tany no sady malama maina".

Ampiko kely hoe sao dia mba tokony hajanona @ izay ity ambo-po diso tafahoatra ity ka hitodi-doha mijery ireo mahantra izay aseho isan'andro anaty gazety ? Ny tena ataoko hoe "politikam-pirenena" dia ny fahaizana mandray sy mamakafaka ny hevitra ka mampihatra izany ara-drariny entina hanasoavana firenena sy ny mponina eo amboniny, na hevitra avy aiza io na hevitra avy aiza. "Atsipy ny tady eny an-tandrok'omby, ary atsipy ny teny any am-pon'izay mahalala".