FITIAVANA SA FIHETSEMPO MANDALO ?

Zoma alina tamin’izay, efa manomboka ny faran’ny herinandro, nefa mbola hianatra i Ketaka ny sabotsy maraina. Koa tsy naharitra h@ 11 ora sy sasany izy fa vao vitany ny lesona momba ny lalàna dia natory avy hatrany izy, mbola hianatra vao maraina. Rehefa avy nanapika jiro izy dia indro nitamberina tao an-tsainy ny resany tamin’ny namany teny an-dàlana, momba ilay trano misy matoto etsy Ankadifotsy. Manangatra tokoa moa izy io araka ny tantaran’ny maro, ary nanamafy izany ny fitantaran’i Lalaina  :“ny rihana voalohany no tsy azo ipetrahana mihitsy, indrindra amin’ny alina fa raha matory ao dia eny an-tokotany no mifoha maraina, izany hoe misy mibata eny hono”. Natahotra mafy ikala nieritreritra izany, ny andro alina rahateo koa dia norakofany lamba lohany mba hanafana azy haingana ahitany torimaso. 

Feo niantso tampoka no nanaitra azy nony efa tamin’ny 3 ora maraina. Nitomany ity zandriny ka nifoha izy nampangina azy :

- Ketaka, Ketaka, aza ilaozana aho fa matahotra !

- ssss, mangina fa maninona ianao ?

- aza ilaozana aho fa matahotra

- manonofy ianao fa matoria. Eto akaikinao ihany aho fa tsy lavitra e !

Rendriky ny torimaso indray ity zaza nangina tampoka, tena tao anaty nofy tokoa. Ity zoky vavy kosa niverina naka torimaso koa. Injay anefa nisy nandehandeha tao an’efitranony. Feona dia tongotr’olona mandehandeha manao kapa “scoubidou”. Tsy misy manana ireny anefa ao an-trano. No tao anaty aizina koa ilay izy. “I Mama na I Dada angambany izany nahare an’i Fanilo nitomany teo, nefa toa tsy fombany ny mikiraro ao an-trano”. Rehefa nieritreritra kely izy dia raiki-tahotra ka nasitriny ny lohany tao anaty bodofotsy. Tsy sahy nitsikilo intsony izy. Afaka 5 minitra teo dia tsy nahare inon’inona intsony izy. Navoakany moramora ny lohany tao anaty aizina, nosokafany tsirairay ny masony, ka … injay feo nandondona mafy ny rindrina teo akaikiny avy aty anatiny no henony ary io misy vaingan-javatra boribory maitimaity mivezivezy eo amin’ny rindrina manome ilay feo.

- “Tena matoto ity”, hoy izy anakampo.

Saika hiantsoantso mafy :

- “Dada a aa !”, nefa tsy tafavoakany ny feony fa toy voahidy mafy ireto molony roa, toa tsy hainy ny nanokatra azy na dia nampiasa hery ary izy. Tsaroany tampoka ilay teny tamin’ny toriteny tany ampiangonana hoe : “antsoy Jesosy @ androm-pahorianao fa hamaly anao izy”

-  “Jesosy ô, ampio aho, reseo io matoto io Tompo ô” , hoy ny vavaka tany an’eritreriny … Poa toy izy dia nijanona tokoa ilay dobodoboka ary nanjavona ilay zavatra.

Mbola tafatory kely izy nony avy teo mba hamono eritreritra hiatrika ny andro vaovao. Nefa tsy naharitra ela izany fa voatery nahandro vary sosoa sy nanendy kitoza izy ny maraina atao sakafo.

Rehefa tafahomana, izy dia nifanena tamin-dreniny :

- maika aho fa tara, toa efa nifoha i Fanilo ao raha tsy diso aho

- fa nisy inona retsy iny maraindraina iny no nitomany ilay zaza ?

- nanonofy ratsy fontsiny izy angambany, ho tantaraiko aminareo ny nahazo ahy rehefa tafaverina aho, fa lasa aloha sao tara, "bonne journée" mama sy dada. Efa ao ny sakafo maraina.

Raha teny ambony fiara fitaterana izy dia nitady izay zavatra hanalany andro @ ity sabotsy ity. Tapa-kevitra ny anao vavy fa “hitsaty” @ ireo namana amin’ny internet, manantena ny ho tafaresaka amin'i Marina, Beby, Raedy na i Maeva. Nikasa hijery sary mihetsika koa anefa, asa raha mba misy namana afaka miaraka.

- manahoana i Ketaka, injay feo nanakatra hiresaka aminy

- manahoana ianao, hoy izy nitsiky t@ ilay tovolahy iray kilasy aminy teo akaikiny

Tovolahy tsara endrika, ranjanana, zarazara hoditra, mirijarija fitafy, maotina nefa sariaka i Harena.

Dia nitohy ny resaka :

- inona no vaovao ? Hainao ve fa nivoaka androany ilay film 2012 ? niresaka be avy hatrany.

- tranon-tsinemà aiza no misy azy ? izany ve tsy ilaharana be ! hoy i Ketaka

- izay aloha e ! Izaho hijery hiaraka amin’ny anabaviko rahariva, mbola misy tapakila famandrihana iray aty amiko raha hijery ianao.

- an an an, izany mandeha irery izany tsy laitrako kosa ka !

- ka miaraka aminay anie no tiako lazaina e ! Sady nitsiky i Harena nijery azy nanontany.  

- tsy mahasosotra ny anabavinao ve izany ?

- ka saika ho an’ny namany io toerana io fa tsy afaka tampoka ilay olona dia niteny ahy izy mba hitondra namana. Tsy maninona re izany e, mahafinarita anie ny zokiko e, ho hitanao rehefa miresaka aminy ianao. Sady mba te-hahafantatra bebe kokoa anao aho fa efa volana vitsy ihany izay nahairay kilasy antsika izay nefa toa mbola tsy nisy fotoana nifankahalalantsika hatramin’izay.

- izany tokoa moa ? eny ary e, amin’ny firy ny fotoana ? ary aiza ny ilay sinemà ?

- etsy amin’ny KANTO ilay izy, tsara raha eny no mifankahita rahariva amin’ny 3 ora sy sasany.

Toy ny olona efa nifankahafantatra h@ ela ireto tanora roa, tonga dia niara-dàlana sy tafara-nipetraka tamin’ny dabilio iray fa efa nanomboka ny fampianarana. Faly ery i kala nahita handaniana faran’ny herinandro aloha fa be loatra izay lesona izay, i Harena koa jenitra sy faly tafara-dàlana tamin’ity tovovavy mahafatifaty …

Tonga ihany ny mitatao vovonana : 

- rahariva ary e, hoy ity tovolahy nanafatrafatra ihany sao diso fanantenana

- eny ô, misaotra mialoha

- Ketaka a, sao hody hiaraka aminay indry fa misy toerana iray ato anaty fiara ? hoy ny feon’i Lalaina sy i Solo etsy niandry azy.

- an ? ie, ho avy tokoa aho akia fa efa noana izany. Rahariva Harena a, mazotoa homana e !

- misaotra e !

Tao anaty fiara :

- miaraka angaha akia indry sy i Harena ? bôgôsy leiry iny an ! hoy i Lalaina nananihany.

- aiiiy, mba nasainy hiaraka aminy sy ny anabaviny hijery sarimihetsika fontsiny aho rahariva, hijery ilay 2012. Izaho koa moa efa ela no te-hiala voly koa dia tsy mampaninona ahy. Izy koa moa tsy ratsy rahateo e !

- Ha ha ha ! Niaraka nihomehy izy rehetra tao anaty fiara.

- toa vampira anie akia hono izy iny e, izay no maha-bôgôsy azy, manintona tovovavy tokoa ny endriny satria ny vehivavy matsiro rà kokoa ! hoy i Solo

- ka tandremo indry sao orohany amin’ny tenda fa izay no vita an ! Tsy namanay intsony indry raha lasa vampira, nanampy i Lalaina nangala-pijery nihomehy.

Toran’ny hehy indray izy rehetra !

Tonga ny tamin’ny 3 ora sy fahatelony, indro efa niandry ry Harena mianadahy.

- miala tsiny fa tara kely aho

- tsy maninona ka, somary tonga aloha koa izahay ts’inona. Izy no Tsiry anabaviko, ary izy no Ketaka mpiara-mianatra aminay

- faly mahafantatra an’i Ketaka, hoy ity tovovavy tsara tarehy nitsiky, malefaka fiteny no misy itovizana amin’ny anadahiny.   

- torak’izany koa aho ry Tsiry, hoy I Ketaka nitsiky taminy.

Dia nijanona niresadresaka kely teo aloha vao niditra naka toerana izy telo. Tsara endrika sy bika tokoa i Tsiry, toa mifanahantsahana ihany izy sy i Ketaka. Tsy mahagaga ity tovolahy raha nanasa azy hijery sinemà.

. . . . . . .  

Nitsangana ny rehetra, namonjy varavarana. Samy nitabataba ny fahitany ilay sarimihetsika daholo. Nihoro-koditra ny akamaroany satria efa akaiky io taona io.

- Natahotra be ve i Ketaka ? hoy Harena nanatsafa

- inona koa fa i Harena nangovitra mihitsy tamin’ny farany, hoy ny zokiny nihomehy nananihany azy

- tantara noforonina anie iny e, hoy i Ketaka. Amiko dia olona mahay mivarotra ny eritreriny ny nanoratra ireny.

- izay aloha e, fa ny toy itony tena nandaniana vola mihitsy ny eritreriny mba hisy hividy, hoy i Harena

- maika be angaha i Ketaka e ? hoy i Tsiry. Raha tsy maika indry dia andao aloha hisotro zava-pisotro kely alohan’ny hodiana, dia aterinay indry rehefa avy eo. Fa aiza indry no mipetraka ?

- etsy Mahavoky, tsy maika aho akory fa efa fantantr’i mama sy i dada fa lasa nijery sarimihetsika niaraka amin’ny namako.  

- hay lalanay izany, izahay any Analamahitsy. Sady izahay mbola handalo any @ dadabe haka ny kahie-ko sy ny sisa fa mbola any, na ny fitafiako t@ ity herinandro ity ary mbola any daholo. Tsy lavitra ny tranonao ny misy an’i dadabenay, ao Andrahoahangy ambony, hoy i Harena

- marina izany, hoy i Tsiry, andao ary e !

Nifandona kely ny tanan’izy sy i Ketaka nipetraka nifanakaiky eo ampisotroana Fanta Classico, ary tafajanona kely segondra vitsivitsy. Samy mody tsy taitra, na dia somary nangala-pijery an’i kalakely ary ity tovolahy. Lany ny zava-pisotro, ary efa nanomboka ho maizina ny andro.

Tsy lavitra ny trano no nijanona ny fiara. Efa maizina ihany ilay elakela-trano, koa dia naniraka an’i Harena ity anabaviny hanatitra azy. 

- veloma i Tsiry ary misaotra tamin’ilay sarimihetsika.

- ts’isy fisaorana. Amin’ny manaraka hisy fotoana hifankahalalantsika bebe kokoa. Aza mihafahafa mandalova any an-trano rehefa manam-potoana.

- eny e, hiezaka. Izaho koa anie tsy lavitra eto no mipetraka ka antsoy aho rehefa mandalo eto indry mba mihaona isika. Sady dadabenareo izany tsy lavitra akory.

Dia lasa nanatitra azy i Harena, ary nony tonga teo ambavahady dia nifanao veloma nifanome tànana, naharitra no nitazonan’ity tovolahy ny tànany,

- veloma i Harena, amin’ny alatsinainy indray mihaona eny Ankatso

- Hono ho aho, sao dia afaka ianao rahampitso hariva e ? Handeha hanatitra ilay namako be eny Ivato aho fa handeha hanohy fianarana any Canada izy, toy ny mpirahalahy izahay ka ho toy ny ankizy milalao vovoka irery aho rehefa lasa izy. Andao hiaraka amiko ianao raha afaka. Amin’ny 3 ora no tokony ho tonga eny.

- tsy haiko fa antsoy amin’ny finday aho rahariva. Satria toa fivoriam-pianakaviana izahay rahampitso, raha tsy diso aho !

- Ketaka, tonga angaha ny zokiko izany ? injay feo kely no niantsoantso azy nihazakazaka.

- izy no Fanilo zandriko. Rahampitso moa ilay fivoriam-pianakaviana ry Fanilo ?

- poika ! i dada niteny hoe tsy ho afaka indray hono ry dadatoa sy ry dadanaivo, ka tsy mety hono raha tsy eo ry zareo ireo ! Fa mbola hiresaka hono izy hatao @ alahady manaraka ilay fivoriana.

- eny ary e, halainao eto aho rahampitso amin’ny firy izany ?

- tokony amin’ny 2 ora eo aho mandalo.

Toy ny nalai-nisaraka ireto tanora, nororitin’i Harena moramora ny tanany no navelany rehefa tsy nahatakatra intsony. Tsiky malefaka no namalian’i Ketaka izany : “misaotra tamin’ilay sarimihetsika, rahampitso e !”. Efa lasa lavidavitra i Harena no niverina nanao bà kely azy teo amin’ny takolaka roa no niteny hoe : 

- izaho no misaotra anao fa nahafinaritra ny androany ! Veloma i Fanilo, nanongo ny takolany ankavanana.

Nidoboka ny fon’i Ketaka, nientanentana izy niditra ny trano, feno hafaliana tsy hay lazaina tao anatiny. Namboatra saina teo izy : “An an an, namako fontsiny i Harena ka ! Tsara fanahy izy sy ny anabaviny, no sady tsara tarehy ! Inona ity mahafaly ahy ? Dia nanaiky norohony aho nefa tsy fombako izany na dia teo amin’ny takolaka ary ! Mpiara-mianatra fontsiny izahay fa tsy misy inona akory fa izaho koa no lasa lavitra eto !”

- tonga angaha indry ? tsara ve ? hoy ny rainy

- ie, tena tsara ilay izy fa mampieritreritra. Mandehana anie jereonareo sy i mama ilay izy e !

- manasa isakafo e, hoy ny reniny etsy mantsy azy 3 mianaka

- efa vonona sahady angaha ?

- ka naninona tsara hoe no nitomany i Fanilo t@ alina a ? hoy reniny

- nanonofy ratsy fontsiny izy ka. Fa izaho no nahita matoto avy eo !

- hay, dia ahoana hono ? hoy rainy

Nitantara teo i Ketaka. Nefa tsy ampihorohoroana intsony no nitantarany satria efa nisy zavatra hafa mahafaly ny fony.

- rahampitso aho hiaraka amin’io namako io ho eny Ivato hanatitra olona.

- hay, iza retsy izany ?

Notantarainy teo.

- aza dia maharitra hariva ihany na izany ary ! Namandry fontsiny angaha i Harena sa … ? hoy reniny mahamahana nahare ity fiarahana fanindroany roa andro misesy ity.

- mpiara-mianatra fontsiny izahay ka ! hoy i Ketaka somary menatra

- antsoy izahay rehefa tonga eo i Harena rahampitso mba tianay ho fantatra izy an.

- eny ary e!

Nampirina ny lovia teo ambony latabatra I Ketaka rehefa vita ny sakafo. Ary nandeha natory. Tsy afaka tao an’eritreriny ilay tànana nifandona segondra vitsy, toy ny naharitra elabe. Nitamberimberina tao an-dohany ilay tsikin’i Harena nisintona ny tànany. Fitiavana ve ? Sa namana fontsiny ? Sa fandrebirebena ? Sa … fihetsempo mandalo ? Fa dia nihirahira ny tao am-pony, hiram-pitiavana fandihizan’ny ray aman-dreniny ao an-trano mitondra ny lohateny hoe : “Veloma ihany”, tsy afaka tao an-tsainy teo ampitadiavana torimaso. Toy ny tsy andriny ery ny ampitso hariva ahitana indray ity tovolahy nitondra azy nijery sinemà. … Asa izay mety ho tohiny.

(tapitra ny redirediko androany Tongue out)