... raha ilay takariva an-tanin'olona iny aho. 
Takariva an-tanin'olona
 
... Any ho any, izay ireo havako, 
manina azy any aho,
Ireo any malalako.
Iza re no hafarako, 
teny fohy hoe : 
"malahelo ka vangio, 
aza ariana lahy, fa mba tsiditsidio !" 
Miova loko izay jereko raha lavitra anareo,
ny alahelo anie
... 
 
(OssY)