Koban-dravina
Tsy koba intsony no anaran'io fa :
soa !