Ity dia fanandramana mandefa lahatsoratra @ phone ataoko. Asa, ny blaogy no hilaza azy. Tsara andro anio na dia misy cyclone ary ao amin'i Océan Indien. Irina mba tsy hanimba zvt betsaka eto Madagasikara fa hampitombo vokatra ny orana haterany. Ilaintsika malagasy izany. Irina hifarana koa ny rivotra politika nandrava fiainana betsaka ka nampilatsaka antsika tao anatin'ny lavaky ny fahantrana migodàna. Revirevy ve ny faniriako ? Zay ilay izy e !