Gaga ny tena mahita anareo namana mahita lazaina foana eto an. Azo lazaina ho lany bala ihany aloha i Kdaomba na dia tsy misy fotoana firy aza noho ny asa. Zavatra 2 no tantaraiko eto, tsy dia ho lava fa natao ampuakarana e, sady @ finday ity ka mety ho b diso. Lasa ary :
1/ Henoko t@ radio omaly fa hitsangana ny trano avo indd eto @ Oseana Indiana. An'i Orange izy io, ka aiza hoy ianareo no hisy azy ? Eny an-tanindrazana e ! Faly ny saina no lasa ihany ny eritreritra hoe : ho betsaka indray izany ny asa omena ny malagasy, hiena kely indray ny tsy an'asa. Mahafaly ! Saingy mino aho fa ho ao Tananarivo ny hisy azy io, toerana efa misy structures ilain'ny mponina. Dia mampitaha hoe iza no betsaka kokoa ny zavatsoa azo : io ve sa ny nampanofa tany t@ andron'i Ra8 ? Io tany io mantsy ankalamanjana ka voatery manamboatra tanàna sy ny structures rehetra izay mpmboly, mandroso ny tantsaha mahita fahaiza-miasa vaovao, no misy ny rehetra ny toerana musy azy, misy asa koa fa tsy voatery hiakatra an-tanan-dehibe vao mahita, ny hopitaly sy ny sekoly tsy maintsy mitsangana koa. Nefa dia nofehezina @ ilay teny mamparary fon'ny malagasy ilay izy rehefa tsy nohalalinina hoe "mivarotra tanindrazana". Nefa zao ilay tanindrazana mipetraka mangadihady ao, toa ny hafa aza no manararatra ao tsy misy miteny. Fanondranana an-tsokosoko no betsaka. Asa raha hainareo ny tantaran'i Honk-Kong : 99ans no nindraman'ny anglisy azy, efa tapitra ii fepotoana io izao ary jereo hoe manahoana izy zao. Tsy manome tsiny aho satria frantsay no fitaratra tao an-tsain'ny malagasy, koa dia naleony tsy nomena. Leom-boan'anana ny malagasy. Aleo iny any fa asa raha mbola hisy ny opportunités toy izany na tsia.
2/ Fotoanan'ny sôsety zao. Tena tsara tokoa izy ireny fa maivana, misy otrikaina bdb (potassium ...), tsy matavy nefa mora feno ny vavony rehefa mihinana azy, sady be rano (gorgé d'eau). Mampahia no tiako lazaina. Ritina, atao gratin, afangaro @ hena, atao lasary, alona muaraka @ sakay, atao bolety miaraka @ fromage endasina .... Matsiro foana. Azo atao koa ny mi-raper azy atao amin'ny tarehy (masque) rehefa hariva fa manadio hodi-tava. Ny raviny moa dia @ ilay itiavana azy mihitsy : atao ro na ritina mety daholo, tsara tokoa. Ny tahony maina no tsy mbola itako fa henoko hoe mety rariana anaovana harona, ny italiana no mampiasa azy ataony hoe "sac italien" (moa izy izay ?). Akoatra izany dia mora ambolena ny sôsety, ary mandady be : manome vokatra bdb rehefa fotoanany ary azo anaovana trano fialokalofana @ taninandro ao ambaniny, mahafinaritra. Izay ny @ iny koa dia mambole sôsety fa tsy anenenana e ;)

Soava tsara daholo hoy i Kdaombaramita.