Fanazavana tena tsotra sady marina. Saingy ........... MAVESATRA ! Tapaka ny tsinaiko amin'ilay olona tena matotra be manazava. Asa re, inona no zavatra hafa koa mety hazavaina toy izao e ? Asiana fivoriana kely mihitsy tena milay angambany an, ah ah ah ! Vetivety ihany ilay izy fa jereo anie.

Izao androntsika izao no manomboka mandao io fitaovana iray io, koa ataoko fa amin'ny taona 2025 any no teny mety handeha ity vidéo ity satria ny ankizy teraka amin'izao vanin'andro iainantsika izao no hila hampahafantarina azy io amin'izay fotoana izay ; Izany hoe eritreretiko ho feno 14 ans izy amin'izany. 

ETO

(Efa nikaon-doha mafy aho fa tsy nety nahatafiditra ilay vidéo iotiba teto, tsy haiko ny mahatonga izany !!!!!!!)