" Ary nahoana no manahy ny amin'ny fitafiana ianareo ?

Diniho tsara ny fanirin'ny voninkazo any an-tsaha :

tsy mba miasa na mamoly,

na dia Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza

tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny "

(Matio 6 : 28-29)