Inty indray tantara mitanisa fiainana fianakaviana be iray mahantra ao Antananarivo.

T@ andron'ny fanjanahantany dia nisy zazalahy nentin-drainy nakaty Dago, niaina tany Sakay, nanao mécaniciens tany izy. Narary anefa ity ray nony teo amin'ny faha-16 taonan'ity tovolahy ka voatery nandeha nandao an'i Madagasikara ary namela azy irery tany. Tonga ny fahaleovantena ary tavela tany ihany ratovolahy, tamàna, nanohy ny garage-ny izay tsy naharitra hafiriana akory.

Tato aoriana, taona 2006, dia nirahin'ny fianakaviany izahay mba hitady azy raha sendra handeha haka vakansy taty Dago iny. Itanay tokoa izy, mipetraka any Manjakaray, toerana tsy azo antoka fa be jio, ka na izahay nankany ary dia tena natahotra tokoa noho ireo jio mijerijery anay toy ny te-handroba. Azonareo no tiako lazaina. Nisy mihitsy izy ireo tonga tao an-trano nijery anay, saingy narovan'i Goerges izahay, ataontsika hoe izay no anarany. Dia mahantra tokoa io olona io ankehitriny, efa antitra, ary niteraka 5 izay mbola menavava ny farany tamin'izay fotoana izay. Nalainay sary ihany anefa izy mianakavy kely, tao anaty trano bongo mba ho hitan'ny fianakaviany, tena latsaka ambany tokoa ilay olona. Nampalahelo, nefa dia vazaha ny tena, manana papier soa aman-tsara, saingy ......... mila manavao papiers fa efa lany daty ny karatra. Nampaniraka anay izy mba hampandefa ny extrait de naissance avy amin'ny fiankaviany, ary dia todinay ny hafatra, azony io notadiaviny io afaka 2 vola taty aoriana. Nihevitra ny fiankaviany fa hanao ny ttsiny izy dia ho avy, mba hanavotra ireo fianakaviany koa, nefa tsy izay no nitranga fa tsy nataon'i Georges velively ny papiers-ny .... Ireto zanany anefa dia tsy manana nationalité daholo ary tsy afaka ny hitaky izany raha tsy misy papiers ity rainy, raha ho hain'ireo koa ny fanaovana izany na asa raha fantatny ny zony.

Tsapanay koa anefa fa tsy nanafatra azy mianakavy kely ireto fianakaviany, izay tsy atao hoe mahantra mihitsy, fa ny hahatafavoahan'i Georges no vain-dohan'izy rehetra. Tsapanay koa fa mety matahotra hiditra birao no tsy ahavitan'i Georges ny ttsiny, koa dia niteny izahay hoe matahotra miditra birao izy fa rehefa misy mankany ianareo dia ento izy mandeha any amin'ny Ambassade de France, miaraha aminy fa raha tsy be vava koa ny mankany anie ka ho tavela eo e ! Izy efa malotoloto kely iny ve ho asian'ny olona miasa ao hajany ? Asa, tody ihany ve ny hafatray sa tsia ?

Tamin'ny herinandro voalohan'ny aogositra ity izany dia nisy rahalahiny nandeha nijery azy tany. Efa elabe izany no tsy nifankahitany, efa tamin'ny andronan'ny fanjanahantany ! Akory ny hagagany nahita ity toerana misy ny rahalahiny. Niaraka tamin'ny vadiny vazaha koa moa izy ka vao maika kivy ramatoa nahita izany rehetra izany. Nomeny fotoana ity rahalahiny hoe tongava rahampitso any amin'ny hotely misy ahy miresaka. Tonga i Georges ....... sy ny fianakaviany miisa 20 (miaraka amin'ny zafikeliny io). Sadaikatra iretsy nahita vahoaka teo an-tokonam-baravarana sady kivy be. Ny hany mba nomeny ity rahalahiny mahantra dia 50€ fontsiny tao anatin'ny resaka mba ho fanampiana, indrisy ! Ny ampitson'ny handehanany, 3 andro fotsiny ny séjour-ny tany, dia mbola nisy ihany ireo fianakavian-tetezan'ny vavimatoan'i Georges (rafozan'i zanak'i Georges vavimatoa + ireo zanak'ireo olona ireo) tonga nandondona tao @ ilay hotely hoe te-ho any an-dafy izahay.

Tsy te-ho any intsony ity rahalahiny nahita izany rehetra izany. Nampahelo ity tantara ity satria : mahantra be i Georges, tsy mety manao papiers ahazoan'ny zanany miala any Dago, na ohatra ihany aza mba ahazoany allocations familiales amin'ny CAF (natao ho an'ny olona manan-janaka io aty France ho fanampiana ara-bola sy ny hofatrano sy ny kojakojam-piainana rehetra) ary mba ahazoany mitsabo tena Sécurité Sociale). I Georges moa dia efa any amin'ny 72 ans any. Amiko dia tokony ho ataon'ny fianakaviana izay ahatonga ireo zanany ireo ho aty France, tsy haiko mihitsy hoe nahoana no i Georges ihany no tiany hivoaka avy any. I Georges hono indray andro efa nividianan-dry zareo billet nalefany tany, fa tsy tonga mihitsy leiry.

Dia izay ilay tantaran'i Georges mianakavy, mijaly be nefa tsy hainy ny mety mba zony amin'ny maha-frantsay azy !

Ahoana no tokony ho hevitrareo raha eo amin'ny toeran'i Georges ? Tsy misy vola no sady mahantra be, ilay olona malotoloto (tsy manambany aho fa izay no mety hilazako azy mba ho tsapanareo ny situation-ny) ireny anie izy.

Am-bava homana, am-po mieritreritra !

(Mavitrika aho izay an Cool )

 

Manahoana daholo ô, ela tokoa tsy nitsidika teto nefa misy ny zavatra tiana ho tantaraina amin'io an !

Lasa ny saina ry ireto a, mieritreritra ny zava-misy any Dago, ny fiainana andavan'andro tena tsy azo antoka mihitsy ny fandriampahalemana, maro ny vonoan'olona tsy misy antra. Izao anefa : ny ray aman-dreny fahiny dia tena nihady mafy ho anay zanany tokoa, nihary mba hisy havela ho anay aty aoriana. Izao dia mandova tany sy zavatra betsaka. Ny tena aty am-pita lasa saina mafy hoe mba hody rahatrizay ? 

Mba misy fanontaniana kely ity tiako apetraka aminareo mipetraka aty ivelany ireo ka mandalo eto, ary hanampy ihany koa ny hevitrareo eny an-toerana, tsy misy hevitra ambadika na fankahalàna na fireharehana sanatria no arosoko eto.

Nihary tokoa ny ray aman-dreny hoy aho tetsy ambony, ary izao dia misy zavatra betsaka navelany tokoa eny an-tanindrazana. Raikitra ary ny hoe hanao trano ..... hipetrahana rahatrizay rehefa tonga ny fisotroan-dronono. Nefa izao koa : maro ireo olona mipetraka any te-hivoaka, miala mandositra ny fiainana tanteraka lasa nivaralila mitotongana, ka na ny fianarana aza toa tsy dia misy lanjany loatra. Fahiny isika malagasy nirehareha fatratra fa hoe avo fari-piainana noho ireo afrikana, fa izao tena resy tanteraka, rahoviana no hisy fanafany anefa izy ity. Sao ho fatifaty foana any raha tonga hipetraka rahatrizay ? 

Etsy an-daniny koa anefa any no niaviana, misy ny fianakaviana, misy ny razana niandohana sy ny fananana navelany ...... atao ahoana ny handao hoe hilevona irery aty ivelany ? Manontany ny ankizy ato an-trano tenenina hoe hanao trano any Dago : hipetraka any ve isika ? Nahita ny vacances tamin'ny faran'ny taona lasa dia kivy tanteraka ! Asa raha itanareo ilay reportages vao haingana momba ilay tany Nosy Be fa dia naleonay tsy nantsoina nijery izy ireo fa asa fontsiny ny fahitany azy. Miampy ilay reportage tamin'ny Laurent Voulzy nitsidika ilay akany fitaizana ireo zaza teny an-tsisin-dàlana taizana ireny. Mila mafy saina ny mijery ireny. 

Tsy haiko loatra ny handraisana ilay mety ho fiainana any aoriana ho antsika mipetraka aty ivelany. Ianareo ve mihevitra ny hody indray andro sa hijanona ho faty aty an-dafy aty ? Izao koa anefa : ny fianakaviana iray dia rehefa mihitatra midina (sens descendant) dia mifanalavitra tsikelikely, izany hoe rehefa eo amin'ny 4è génération eo dia efa tsy mifankahalala firy intsony ny mpianakavy matetika. Ny tiako ahatongavana dia mety ve ny hanao mafy fo ka tsara ny manadino tsikelikely ireo iray tampo ? Amintsika malagasy mantsy dia mamy ny fihavanana, nefa rehefa samy entin'ny fiainana, tsy voatery hifampikisikisina eo foana nefa ny taranaka aoriana mety tsy hifankahalala intsony anefa any amin'ny 4è génération any ! Izany hoe miforona indray ny fianakaviana vaovao avy aty aoriana tsy misy ifandraisany amin'ny teo aloha. Asa raha azonareo ny tiako lazaina.  

Inona no hevitra : hody ? hijanona aty ? hijanojanona dia hody ? sa ho "very faty tanteraka" aty ivelany ? Fanontaniana mahaliana ahy ny valiny. Mba lazao ahy hoe ny hevitrareo.

Misaotra mialoha. 

Elaela tokoa aho no tsy nipoitra teto, na ny mipetraka eto anoloan'ny ordinatera ary tsy dia nahavantana ahy firy tato ho ato.

Hafa indray ny fihodin'ity tantara iray ity, bizn mahavelona ho an'ny maty eritreritra. Efa misy tokoa ve ny reny mpitondra vohoka eto Madagasikara ? Ny efa reko koa taty ivelany dia ny renin-drakalakely efa 50 taona no nanaiky hitondra vohoka ho an-janany vavy tsy afaka miteraka, ka tonga amin'ilay fitenenana hoe : " mandeha ho azy toy ny karatr'i Naivo naloan-drafozana " 


DSC_0238.jpg 

(Azafady fa mba miolana kely raim fontsiny ny loha mamaky ity fa no-mailer-ko izy ity mantsy dia tsy mety atao rotation)

Ry Ikala Zakilina mahay an'itony koa ahoana no tsy mba ataoko ?

Nifanojo ve ny eritreritray sy i Hery ? Indreto no "Fampiasa" (izay no itako mety andikana ny teny "application" ho an'ny androïd) vao azoko ofak'omaly. Tena mahavariana, sady mahafinaritra ny zava-bita malagasy. Dia misaotra ireo izay nanamboatra, maka telina ary mandrisika azy ireo hanao bebe kokoa. 

Ilay dictionnaire moa dia sady mandika teny gasy no mandika teny frantsay koa. Ny tsininy kely dia misy diso ny hevitry ny dikateny fa ara-teknika dia ao tsara.

Ilay SmartBaiboly kosa dia tena tsara tokoa : misy Baiboly protestanta sy ny Fihirana FJKM + fanampiny ao anatiny. Misy mbola tsy ampy kely fa tsy manahy, miandalana ny fanatsarana. Dia efa am-paosy izany ny finday rehefa miangona fa tsy mila mivimbina be intsony. Dia samy manokatra ny azy avy ao am-piangonana (mi-fb raha toa ka tsy miditra ny toriteny au lieu de mitily sipa LOL). Efa mampiasa ny habetsahan'ny olona ao amin'ny Fiangonana misy ahy. Ny tena marina dia any am-paosy ny tenin'Andriamanitra isan'andro mety sokafana sy vakiana rehefa tonga ny fotoana, tsy misy fialàna bala intsony Foot in mouth 

Inty fanorona inty kosa dia milay beuuhh mits fa tsy mety maharesy aho, ha ha ha, ahatsiarovako ny milalao @ dadanay rehefa harivariva iny taloha. Tsy ratsy ! Merci au dévéloppeur.

Ary farany, io no fampiasa kely Baiboly katôlika nataon'i Hery vao haingana noresahiny tato amin'ny blaoginy tato, bravo Hery ! Il faut que je me mette au java 1 2 C 4 !

          Nataon'i Hery blaogy.com

Tiako ny Androïd noho ny Windows sur smartphone. Mazotoa e !

NB : Graves koa ry loray mianakavy fa tena feno tao, mba tsidio ihany ny toerana fandrindranareo ry blaogera ô !

 

Apetrako eto ity tantaran'Ambondrombe ity satria nahaliana ahy, fahiny izy ity no nandeha radio. Tiako ho tehirizina eto, koa mazotoa mamaky ary e. Misaotra ilay olona nametraka azy tatsy amin'ny forum tatsy.

 

Misiterin’Ambondrombe, Mitantara Ing. Latimer Rangers

 

Nahoraka tato ho ato ny resaka Ambondrombe. Manjavozavo amin’ny maro, fa indrindra ho an’ireo tanora vao misandratra ny nomba ity tendrombohitra feno misitery ity. Heverinay fa hampisinda, na ny ampahany fotsiny aza, amin’ireo fanontaniana mifamahofaho mikasika ity toerana manan-tantara ity ny famohazana indray ny fitadidian’Ingahy Latimer Rangers, ilay mpanao gazety fahiny tao amin’ny radiom-pirenena malagasy, fanta-daza efa nihanika ny tampon’Ambondrombe.

Ohabolana fampiasa matetika tety Imerina ny hoe : « Rafotsibe maty andro nandroana, sady tsy henina ny ety, no tsy henina ny any Ambondrombe ! ». Tsy vao androany no nampisy sahoan-dresaka momba an’ity faritra manan-tantara ity. Fahiny, ny finoana nentin-drazana dia nametraka fa mamonjy an’Ambondrombe daholo ny fanahin’ny malagasy rehetra izay nodimandry, fa tsy mankany an-danitra na any amin’ny helo akory. Raha faritana tsotsotra ara-jeografia, manolotra avaratry ny tendrombohitra Andringitra, ao anatin’ny distrikan’i Ambalavao Tsienimparihy, no ahitana an’Ambondrombe. Ny kaominin’Ambohimahamasina no mamaritra azy, izay sahabo ho 50 km miala ny tanànan’Ambalavao Tsienimparihy, faritra Matsiatra Ambony. (tohiny)

Tantara fitiavan-janaka indray no itako nahavariana sy tiako farany : TAKEN 2. Asa lahy fa tia ny zanany daholo ny olona fa ny tsy itovizany dia misy ny afaka manavotra ny zanany amin'ny heriny rehetra, toy ny tao anatin'ity tantara iray, ary misy ny tsy afaka. Nandeha niaraka tamin'ny namany taty Europa ilay zanany vavy 17 taona, saika tsy nety ity rainy satria fantany tsara ny zava-miseho aty, niasa tao anatin'ny sécurité gouvernementale mantsy ny rainy teo aloha. Kinanjo dia nony tonga tao amin'ny aéroport tao Paris, dia efa nisy nitily ireto zazavavy 2, nataony izay nahitany ny hotely nipetrahany ary dia niverenany nojonoina tao. Atao inona anefany ? hangalarina ho varotana ny tenany, izany hoe ho droguer-na dia alefa mivaro-tena na amidy amin'irony mpanana tia miliba @ vehivavy 2 - 3 - 4 na mihoatra, ary dia tsy ho itan'ny fianakaviany faty intsony. Teo am-piresahana tamin-drainy tamin'ny finday iny indd izy no tonga ireto mpangalatr'olona libanais ary dia lasa tokoa razazavavy, nentina an-keriny. Teo no taitra ny rainy fa henony daholo ny zava-niseho sy ny nahalasa ny zanany, ka nataony izay nahatongavany taty France nitady an-janany t@ fomba rehetra. Tsara ilay tantara, misy hetsika maro, fikafika maro, ary olona mpamadika maro. Nahafinaritra ny fivoatr'ilay izy. Hany ka nahatonga saina hoe mahina ihany mamela ny ankizy handeha hi-voyager irery izany.

 

Iray hafa koa no itako farany : "The expendables 2" izay ahitana ireo be sandry rehetra amin'ny horonantsary. Ny fototry ny tantara tsy dia milay loatra fa ny hetsika nataony mahery vaika no betsaka tao. Fa tena feno herisetra mahatsiravina izany. Ny nahasosotra ahy fontsiny dia ilay sipa kely tara tamin'i Stalone efa konka, pffff, aiza koa no hisy izany ! Tongue out  

Indice : ao Madagasikara moa misy uranium ? Jereo ny fiadivan'ny olona azy.

Tsara aaaa ! 

Itako tamin’ny  fahitalavitra 3 andro angambany izay ny momba an'i Mozambika.

Resaka krizy eran-tany izao no malaza. Voatanisa teo aloha teo fa misy tany 5 vaovao vao miala amin’ny fahantrana (pays emmergeants) izay mety tsy hiharan’io krizy io satria mandroso tokoa ara-toe-karena, izay antsoina hoe BRICS izay tsy iza moa izany fa : Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, (saika tao anatiny I Madagasikara raha tsy nisy io putch io). Ny nahavariana ahy dia vao haingana no itako fa nihantra amin’i Chine sy I Brésil ihany ilay krizy anefa ary manomboka  mimenomenona ny mponina miaina amin’ireo tany ireo. Fa ny nahalasa ny eritreritro kosa dia hoe : tsy tokony hiaran’io krizy eran-tany ioi Afrika satria tsy miankina @ euros sy dollars. Tokony hampiakatra ireo tany anatiny ary io krizy io. Nefa nahoana ary mbola tsy hita miakatra ihany hatramin’izao ? Efa ela no naniriako hoe hivadika ny glaoby ka ireo tany mahantra no ho lasa mpanana ary hanao ahoana no ho fandehan’ireo olona miaina amin’ny tany manan-karena amin’izay fotoana izay ? Dia nisy namaly aho hoe : korontanina foana I Afrika mba tsy hisy izany …… ooaay kosa e !

Izao ary, manomboka mihatra ao Portugal koa ny krizy ary dia inona hoy ianareo no mitranga @ izao itenenantsika izao : ireo tanora be diplaoma tsy an’asa portugais dia lasa miverina amin’ny zanantaniny taloha mandeha miasa any Mozambika ! Betsaka tokoa ireo tanora ireo, an’arivony maro, no tonga any ary dia lasa entrepreneurs daholo. Lasa mandeha be io tany iverenany io ankehitriny satria mitondra asa ho an’ny eo an-toerana ireo tonga izay mahazo vola be in-3 na 4 avo heny amin’ny tokony ho raisiny raha miasa any Portugal izy ary raha hahita. Tsy misy ny kredy an, fa samy mahazo izay ilainy ny an-daniny sy ny an-kilany ; ny mozambikana mahazo asa ary  migalabona tokoa ireo portugais any, tena miaina tsara tokoa !

Ka lasa ny eritreritro hoe izay ve no mety ho fivoatri’ity krizy ity, samy hamonjy ny zantaniny fahiny daholo ireo mpanjanaka taloha, ka ampitombo ny toe-karena sy ny ara-tsosialy eny an-toerana ?

Asa aloha fa raha izay no hiverina ao Madagasikara dia asa loatra fa hifanjevo ao ny frantsay izay azoi lazaina fa namela voa ratsy ho an’ny Malagasy. Tonga amin’ilay fiteny hoe : “ny kianja no tsy asian-dratsy ny lalao mbola ho ela”.  Ho zakantsika ve izany ? Sa asiana conditions ny fipetrahan’izy ireny ary raha toa ka mba tonga toy ireo mpiavy portugais any Mozambika ? Sa ho zakantsika ny amerikana, ny rainiboto, sy ireo avy amin’ny tany hafa raha toa ka hiavy any (raha avelan’ny France, bien sûr !!!!! ) ? Nefa koa raha toa ka handà isika, moa ve isika samy Malagasy afaka hahavita tena irery koa anefany ?

Fanontaniana mipetraka anatiko io. Ho poinsa sa tsia ? Hanaiky ve sa hiolon’olona ? Hahavita tena ve isika na dia ara-politika ihany aza satria ankehitriny dia toa miandry ny fanapahan-kevitra avy any ivelany foana h@ izao mba handamina ny eny an-toerana. Sa inona no mety hatao ?   

Nahita hevitra iray aho nefa tsy hisy hanaiky koa ny malagasy eny an-toerana, azonareo an-tsaina io hevitra io fa anjaranareo ny maminany azy. Fetim-pirenena koa moa izao koa dia ARAHABAINA TRATRY NY ASARAMANITRA e, am-bava homana am-po mieritreritra ! 

(PS : Itako ihany omaly ilay film Limitless ry Hery, drôgy gaigy be leizy)

 

Itantarako ity ianareo fa mba nampalahelo ahy. 

Izahay moa dia mipetraka ambany rihana, izany hoe misy vehivavy iray nilaozan'ny vadiny mipetraka sy birao ray no ao ambony, dia izay. Tamin'ny zoma 18 mey aho no nantsoin'ilay tao amin'ny birao ao ambony hoe : 

- oviana no itanao farany ilay ramatoa ato ? 

- toa tamin'ny talata izy izay, hoy aho, araka ny nolazain-janako. 

- Fa maninona ?  

- tsy izany fa araka ny filazan'ny olona mandalo rehetra ato dia misy fofona maimbo ao an-tohotra ao, ary misy lalitra mihaodihaody.

- An an an, raha misy manjo azy tokony ho efa nivezivezy tao ny fianakaviany satria toa mankany foana izy isan'andro mikarakara an-dreniny moa sa rahaviny misy kilema.

- Ka inona no tokony ataoko izany ? hiantso pompier ve izaho sa ahoana ? sa hiantso ny angence immobilière ? 

Lasa tokoa aho nijery ary dia nisy fofona hafahafa tokoa, fofona maimbo. Asa raha mahatsikaritra ianareo rehefa mandalo cimetière fa izahay rehefa mandalo ireny dia misy fofona maimbo foana, anaty fiara io dia re an. Ary dia nandondona tao amin-drafotsy, fa efa mandroso taona ihany ity olona mipetraka irery no sady misotrosotra rahateo. Tsy nisy namaly, ary dia norohoko ny manodidina ny varavarana ka injay tokoa ilay fofona fandreko, ary dia misy lalitra mihaodihaody tokoa manodidina eo. Koditra aho ! Ary dia niantso ny angence immobilière mitantana ny trano. Nilaza io anefa fa tsy manana ny numéro téléphone-ny, efa fantatro fa tsy tian-drafotsy nomena io izy, fa hijery ny dossiers-ny ihany sao mahita numéro tampoka ao. Nony kelikely dia naneno ny téléphone-ko hoe : "maty izy, fa nahazo ny rahavaviny aho, ary toa eo am-pandevenana mihitsy izy araka ny fandrenesako ny manodidina tamin'izaho niantso azy" hoy ny  agence .... Izany hoe tsy maty ao an-tranony kay izy izany fa maty tany amin'ny havany ! Ouf ! Maika aho fa fantatro fa tsy maintsy ilay fiangonana catho etsy ankilanay etsy no tsy maintsy hidiran'ny fatiny, koa raha iny ndeha hanontany ny olona efa nijorojoro teo iny aho hoe iza no olona maty andrasanareo eto, dia indro ny vadiny itako nitondra ny voninkazo mialoha ny corbillard. Izany hoe 5mn taorian'ny naharenesako hoe maty ilay olona no nidiran'ny fatiny ny fiangonana tetsy. Tampoka loatra tamiko ilay izy. Efa voalazako aminareo TATO moa fa ny aty raha maty anio dia rahampitso dia tonga dia alevina. Hatramin'izao anoratako izao aho dia mbola tsy mino foana hoe ilay olona fiarahabako isa-maraina sy mpanome voankazo anay iny tsy eo intsony ! Ny nahalasa saina ahy moa dia hoe mba nisy fampandrenesana "nataony taminay" ihany izany ny nahafatesany, tsy mitompo teny fatratra ny fahamarian'izany aho fa mba izay fontsiny no tato an-tsaiko amin'ny mahanofo sy rà ahy, tsy haiko izay fandehan'ny zava-mitranga any an-koatra any fa dia mahalasa saina fontsiny hoe mba nisy signe ka nahafahanay nanotrona azy farany tao ampiangonana izahay. Izahay rahateo moa sy nifanerasera tamin'ny fianakaviany satria tsy mpakao aminy ireo olona ireo. Ny vadiny izay nandao azy no hany fantatray.

 

Zavatra hafa indray ity resahako ity. Voamariko fa isaky ny misy olona maty ao amin'ny fianakavianay, dia misy olona teraka koa ao anatiny. Izany hoe fotoana fohy aoriana na mialoha ilay fahafatesana io zava-mitranga io. Fanamarihana fotsiny ny ahy fa tsy araka ny anaty Baiboly izay inoako. Ka mahalasa ny saiko hoe moa ve ny fanahin'ireny maty ireny omen'ilay Nahary 2ème chance indray fa nisy tsy fahatanterahana tsy hahazoany miditra ny fiainana mandrakizay, ka averiny hiaina fanindroany indray ? Eritreritro fotsiny io hoy aho an. Asa re, fa soa fa tsy afaka ny hanamarina izany aho. Ka raha toa ary ka ho faty ny tsirairay dia soa fa tsy misy tadidiny ny zava-nitranga teo aloha.

 

Amin'ny manaraka .................

......... vita teo ny fiainana ! "Tornade" na tadio no nisy teny amin’ny masoandro tamin’ny 25 septembre 2011 lasa teo. Izy ity dia niseho teny amin’ny fanambonin’ny masoandro : rivotra mamay mahatratra 2 000 000°C no voatsikaritri’ireo manampahaizana britanika, mahatratra 300 000km/h kosa no fifindrany teny amin’ny habakabaky ny masoandro. Ny habeny dia mahatratra in-5 ny haben’ny tany izany, ary azony natao tsara mihitsy ny nitroka ny tany raha tsy voatanan’ny endrambin’ny masoandro ilay izy. Asa raha azonareo an-tsaina ny nitranga tany Japon, ilay nanapoahan'ny amerikana baomba atomika, fa tena may kila daholo ny olona manodidina, tsy haiko na nahatratra diry ny manodidina tratra, fa izay mbola velona dia nitondra takaitra. Koa raha ny masoandro no ho tonga aty dia asa fotsiny fa dia tena na ny maty anaty volokano aza mbola tsy mety hahalaza azy, pitika lavenona toy ny loham-panjaitra sisa no hiafarana angambany an ! Pouaaahhh !

Dia mivanaka ny saina hoe : tsy ny fananako eto an-tany mihitsy anie no hanavotra ahy rehefa ho tonga ny farany. Mahita ireny olona lasa mialoha ireny ny saina dia lasa an’eritreritra hoe misaraka 2 ny olombelona : vatana ny fanahy, ilay natsofok’Andriamanitra tamin’ny fofon’ainy tanatin'ilay fotaka misarin'olona tamin’ny andro fahafito. Rehefa maty ny olona dia ilay vatana miverina ho tany tsy misy ahafantarana azy intsony. Tsy ilay olona manam-pahaizana sy tsara tarehy sy nanao ratsy na ny tsara intsony fa mitovy daholo : VOVO-TANY. Fa ilay ambiny faharoa kosa, dia miakatra miverina amin’ilay nanome azy. Eo dia fantatra fa tsy hisy hahalala intsony ianao satria efa fanahy sisa, Izy irery ihany no mahafantatra anao. Lasa manidina amin’ny hafainganam-pandehan’ny hazavana “année de lumière” ianao eny anabakabaka eny, adino daholo ny rehetra, tsy misy tadidy intsony ny teo aloha (fianakans, fahaizana, fananana, ….) nilaozana daholo izany rehetra izany ! Fa izao kosa : ny tsy hitovizan’ny rehetra dia nikarakaranao io fanahinao iny fony tety an-tany. Izay nahakarakara izany mba hiverenany amin’ilay Nahary dia hiverina any.

Ny tiako ahatongavana dia hoe : mety ho tonga tampoka ny tsy ampoizina atsy ho atsy, voasolelaky ny tadio mahamay anabakabaka toy io voalazako etsy ambony io ohatra, ka ho fongana sy misy ho raisina intsony fa lasa lavenona tsy ho lasa vovo-tany akory ary. Koa samia mikarakara ilay fanahy fony izao mbola velona izao mba hiverenany amin’ilay nanome azy rehefa tonga ilay fotoana tsy ampoizina.

Marefo dia marefo ny fiainan’ny olombelona mihoatra amin’ny zava-miseho amin’ny habakabaka. Moa tsy izany ve no nahafongana ny dinoazaoro fahiny ? Soa anefa fa maty daholo izy ireny fa raha tsy izany dia ny “raptor” sy ny tyrannosaures sns no ho fahavalo tsy mety ho resintsika.  eto 

Tadio teny amin'ny masoandro

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

...... ao tsara an ?

 

Fanazavana tena tsotra sady marina. Saingy ........... MAVESATRA ! Tapaka ny tsinaiko amin'ilay olona tena matotra be manazava. Asa re, inona no zavatra hafa koa mety hazavaina toy izao e ? Asiana fivoriana kely mihitsy tena milay angambany an, ah ah ah ! Vetivety ihany ilay izy fa jereo anie.

Izao androntsika izao no manomboka mandao io fitaovana iray io, koa ataoko fa amin'ny taona 2025 any no teny mety handeha ity vidéo ity satria ny ankizy teraka amin'izao vanin'andro iainantsika izao no hila hampahafantarina azy io amin'izay fotoana izay ; Izany hoe eritreretiko ho feno 14 ans izy amin'izany. 

ETO

(Efa nikaon-doha mafy aho fa tsy nety nahatafiditra ilay vidéo iotiba teto, tsy haiko ny mahatonga izany !!!!!!!)

Selon les plans des financiers internationaux tout l’argent liquide (papier monnaie et pièces de métal) va disparaître complètement pour être remplacé par l’argent électronique qui sera d’abord utilisé au moyen des cartes à puce, qui seront elles-mêmes remplacées par la micropuce implantée sous la peau de l’individu. La technologie requise a été testée pendant des décennies sur des animaux et actuellement elle est testée sur des êtres humains.

Achats sans argent ni carte

 

En mai 2002, une nouvelle de Houston, Texas, nous apprenait que les clients du magasin Kroger pouvaient obtenir leurs grosseries sans numéraires, sans chèque, ni carte de crédit, mais seulement en utilisant une nouvelle machine appelée «Touch-n-Pay (toucher et payer). Le client pose son doigt sur la machine (lecteur biométrique). L’empreinte du doigt est examinée et le montant des achats est automatiquement déduit du compte de banque de l’acheteur.

En mai 2002, on annonçait aussi que par l’implantation d’électrodes de la taille d’un cheveu dans les cerveaux des rats, les scientifiques des Etats-Unis pouvaient contrôler à distance ces rongeurs en les faisant tourner, grimper, sauter…

Une nouvelle carte d'identité

 

En septembre 2002, une nouvelle carte d’identité a été présentée, qui sera imposée à tous les citoyens américains. Dans la partie supérieure à gauche de la carte nous y lisons les mots: «United State identification» avec les lettres USID. Les mots «Department of Homeland Security» (Le Ministère de la sécurité intérieure) apparaissent en dessous du numéro de l’assurance sociale et en dessous de ce numéro la date de naissance. Ensuite, il y a le nom de la personne avec des informations de base telles que la ville du résident. Complètement à droite sur la carte d’identité se situe la photographie de l’individu, gravée au laser avec un mécanisme d’identification à fréquence radio sur la photo.

Puce électronique sous la peau (tohiny)

Izao indray ary no azoko entina apetrako eto anio. Hetraketraka satria nanimba sy nanome fo ahy ilay izy ary nandany ny androko tsy araka ny nampoiziko azy.

T@ sabotsy alina aho no nahita tampoka raha nisavasava tao anaty findaiko hoe misy mis à jour vao tonga indray ny momba ny Androïd lasa 2.3.3. Efa tamin'ny 23h30 aho vao nahita ilay izy, saika tsy nahita torimaso fa maika ny ampitso hanaovana ilay izy hoa ! Vao tamin'ny 6 ora sy fahefany aho dia nitsangana ary nampirehitra moramora ordinatera. DIa raikitra ary ny fanaovana ilay izy efa tamin'ny 7ora sy fahefany fa mbola nikarakara ny tao an-trano fa alahady koa moa ka maika handeha nivavaka : sakafo, nipasoka, ... ! Lety e, lany teo ny fotoanako fa nataoko ihany ilay izy hoe ho mora ny ho fandehany. Kanjo ....... tsy vita alohan'ny nandehanana tany ampiangonana ilay izy, fa misy Baiboly moa tao anatiny ka izay no nahamaika ahy hoe tsy maintsy vita io alohan'ny hivoahako ny trano. Kay tena nandà impiry ilay finday fa misy olana foana !!!!! May ny endim-boanjoko dia navelako teo aloha fa lasa aho. 

 

tonga ny atoandro dia notohizana ny raharaha vao avy nisakafo. Tapak'andro teo aho nanao ilay izy foana, sosotra mihitsy ! Tsy hoe tsy mahay fa nanadala ilay finday sy ordinatera ... "nifamaly" ry zareo altLOL. Ny hariva efa tamin'ny 7 ora alina vao vitako ihany ilay izy. 

 

Saingy nisy pitsony kely tsy nampoiziko : tena tsy noraharahiny intsony ireo sauvegardes nataoko tanaty carte SD. Lety e, tao daholo anefa ny fika rehetra ..... indrindra ny contacts, sns e ! Sosotra mihitsy. Nony nandeha nijery forum aho, kay voa daholo ny olona rehetra niakatra Androïd 2.3.3 toa ahy : ilay izy hita rehefa jerena anaty ordinatera fa dia tsy fantatr'ilay finday intsony. Nikatso ny raharaha !!!!! Sosotra mafy ny tena, hery very maina, ary nanafatrafatra ny tao an-trano hoe aza ampiakarina aloha ny findainareo fa tena olana ilay izy, ary na ny mpanao ny Androïd ary tsy manana vahaolana. Tsy tafaveriko intsony ireo applications, contacts, ...... teo aloha, ary tsy misy fika hiverenanana amin'ny Androïd teo aloha koa anefany. Ny tena nahasosotra dia toy ny mihidy lakilé ilay carte SD tao anatiny, izaho anefany tsy te-hi formater koa. Dia NIANDRY ! 

 

Ny tena nampihomehy tamin'ilay izy dia misy manome solutions ihany fa tsy mety e. Dia nisy iray izay noraisiko ihany ny zavatra nasainy no-télécharger-na, eo ambany izany ireo olona isan-karazany manome fisaorana azy daholo hoe tena nety ilay izy fa misaotra indd fa récupérer toy ny teo aloha ny tao anaty cartes SD-ny sns !!!! Iny koa aho mba lasa naka ary, ary ITY no tao antiny, mety ilainareo ihany fa alaivo dia jereo anie e ! Tapaka be ny tsinaiko fa notehiriziko ato ihany ilay izy aloha fa ilaina koa, ary misaotra azy aho na dia tsy vahaolana nilaiko amin'ny findaiko ary no nomeny. 

 

Betsaka mihitsy ny mpitari-bava vilam-bato 

......... mpitari-bato vilam-bava mantsy e ! LOL !

 

Nahita vahaolana ihany aho omaly no niafarany ary dia natory alina be indray, hi hi hi ! Fa tadidinareo ity lahatsoratro ITY ? Nanome ahy vahaolana momba io Androïd 2.3.3 fa ataoko point d'émetteur wifi ho an'ny ordinaterako izao ilay findaiko ! Milay an alt

Ela tokoa izany tsy niblaogevana izany. Koa dia manararaotra ity gripa mahazo ahy ity aho anoratako eto : satria misy ny fotoana, ary mba tsy hatoriako fa te-hatory foana aho. Ny zavatra ho lazaiko eto anio, dia zavatra vao itako 5 andro izay, ary nahavariana ahy. Itony finday itony anie ka tena mahavita zavatra betsaka mihitsy ankehitriny e. Mitselatra kely fotsiny dia ahitana vaovao ao anatiny. Amin'ny fomba ahoana nefa no itselarany ? Amin'ny alalan'ny antsoina hoe FLASHCODE. Teknolojia kely vaovao tsotsotra nefa itako betsaka no ilàna azy, indd rehefa miantsena. Izao ary ilay izy : 

Ilay FLASHCODE dia code-barre 2D nataon'ny Association Française du Multimédia Mobile, araka izany dia eto France no misy azy. Ny mpikambana ao anatiny dia Bouygues Télécom, Orange, SFR, GESTE ary i ACSEL. Ao amin'ny flashcode izany dia misy zavatra kely efajoro kely be dia be mitambatra, toy ny itanareo eto ambany, afaka vakian'ny finday izay manana famakiana azy. Io famakiana azy io dia application kely afaka télécharger-nareo amin'ny Mobile Market ary mila installer-na, misy ny finday efa misy azy io avy hatrany. Betsaka ny sita internet ahafahana mi-télécharger azy io, arakaraky ny finday io, ohatra iray ITY, fa ny tsara dia ao amin'ny Mobile Market etsy ambony voalazako no akàna azy satria fantany avy hatrany ny momba ny findainao (Androïd, Iphone ...) ary finday misy fankàna sary ihany no mety aminy.

Ny ampiasana azy io dia betsaka, ary efa azo ahitana io izao ny entana rehetra ireo vita frantsay (farafaharatsiny) : 

- afaka mahita avy hatrany amin'ny tranokala ianao mikasika ilay produits eo anatrehanao raha tiana ny ahafantatra bebe kokoa azy (io dia rehefa miantsena eny amin'ny grandes surfaces). 

- afaka mandefa SMS na MMS na courrier mails ianao (izay mbola tsy nandramako)

- afaka manao carte de visite ianao : apetraka amin'ny taratasy avy aminao na ny orinasanao. Efa ahitako izany ny amin'ny relevé de Sécurité Sociale saingy tsy manome ny antsipiriany satria personnelles daholo ny ao anatiny, fa manome ny numéro an'ilay taratasy fontsiny, interne angamba no ampiasainy azy.

- mijery musique avy hatrany

- afaka mampahafantatra ny blog-nao na site-nao ianao : ity izao ny ahy

Flashcode du blog de Kdaombaramita 

Misy karazany izy io : akoatra ny ahy eto ambony (mety ho QR Code na Datamatrix) dia misy koa ny toy ny code barre kely izay, tsy ilay aampiasaina eny amin'ny caisse (iny mandeha ihany saingy alefany amin'ny google ianao mijery ilay entana) fa tena hafa mihitsy, kelikely toy ity forme voalazako ity ilay izy ary tsy misy numéro, saingy tsy nety nahavaky mihitsy aho na iray ary, maninona angaha.

Fa kosa rehefa nandramako, ireo fanafody izay ahitana flashcode dia tsy mamoaka ny momba azy noho ny antony efa fantatrareo angambany : tsy afaka ny hanao dokotera tenany ny olona.

Betsaka ny azo ampiasaina azy noho ny fivoaran'ny finday fa vitsivitsy ihany ireo voalazako etsy ambony ireo. Ary tsy maintsy connecté ianao rehefa mampiasa azy mba anomezany anao ny valiny ao anaty tranokala.

"Alika ny vazaha mopera" !

Io angambany no teny mety ho dikany amin'ny teny gasy fa tsy tiako ho hitan'ny "fitadiavana" ilay izy. Mba tena mba mila hevitra kely aho izay mahafantatra ny azo atao rehefa te-haka ny connexion-na wifi ny olona manodidina, fa toa mety "hono". Mba tena nampihomehy koa ity zavatra iray itako ity. Mba tena nila ilay valiny koa aho fa feno mihitsy ny any ampiasako nefa izaho tsy te-haka "mpampanofa", mihidy daholo anefany ireo manodidina. Dia efa drodoka iny izao hariva nody izao, nitaditady tato hoe ahoana dia ity no itako voalohany, fa tena tapaka ny tsinaiko nahita ireto valiny napetrak'olona. Adala kely ihany aloha ilay nametraka fanontaniana fa amin'ny site tsy tokony nametrahana azy no napetrany e, nefa dia ampahatsorana io ary tsy misy mahita, izay tsy manandrana no tsy hahazo. 

.... mbola eto ampitadiavana aho izao fa raha misy mahita dia mba anipazo ny namana e Foot in mouth 

Ho any Antsirabe, sa Toamasina sa  Vangaindrano ianao ? Akipio ny maso dia henoy ity hira ity fa lasa lavitra tokoa ny saina mitaingina ilay masinina. miteniteny mihitsy ilay gidro anaovan'il leiry azy ka no ! 


‘Nde hiblaogy kely aloha fa tssss !

Dia sondriana aho nahita ity mariazin’i William sy i Kate tany Angletera ity, tsara endrika tokoa razazavavy toy ny nahita an’I Barbie sy Ken aho nahita azy ireo. Fa dia nahasondriana koa ny zavatra rehetra manodidina ilay fanambadiana :

- tena faly aok’izany ny anglisy, nanao fety be tokoa ny rehetra na tany an-tany lavitra ary, ary natao andro tsy niasana moa io andro io, nefa tsy misy andro tsy fiasana izany amin’ny kalandrie anglisy hono, mbola nitohy izany ny alatsinainy manaraka.

- voalaza koa fa nanao fanekena an-tsoratra I Kate, fanekena alohan’ny mariazy, fa raha hisy ny fisarahan’izy mivady any aoriana any dia tsy mahazo alàlana hitaiza ny zanany izy fa tsy maintsy ny mijanona @ i William ireo zanany

- I Pippo koa dia nampitodika ny rehetra koa fa sady tsara tarehy no akanjo tsotra fa mihaja no nianjaikany. Nahatonga resaka be hoe : mety raha mba io koa no ho vadin’ilay Harry zandriny lahy. Ity farany ity koa moa efa nisôdisôdy tamin’io andro io. Efa mifanamby indray ny anglisy hoe io indray no mariazy manaraka. Lasa nalaza tampoka ikala.  

- be moa ny fanamby t@ io mariazy io, ka anisan’ny nampihomehy ahy ilay hoe : “afaka 10mn dia ho resin-tory ao ampiangonana ity vadin’ny mpanjaka vavy Elizabeta”, ha ha ha, mahita atao mihitsy ireto anglisy ireto ka !

- nahatsikaritra koa aho fa tena olona milamina ny anglisy, nahita ireo vahoaka marobe mitanjozotra nankeo anoloan’ny lapa, milamina tsy misy mifanosika, rehefa hoe mijanona dia mijanona daholo fa tsy misy mihoatra ireto miaramila mihitsy na manosika azy ireo …. Aiza re izany raha any amin’ny tany hafa e, na ireo mpanao gazety frantsay ary gaga hoe tsy eto France no hanao toy izao

- efa hita taratra izao fa tsy miraharaha fiandrianana intsony ny andriana rehefa manambady, efa nisy fivorian’izy ireo momba izany moa, ireo andriana eoropeana izany, ary tapa-kevitra ry zalahy fa tsy hanao izany intsony satria mety tsy ahita vady tsara. Roturière moa izany no iantsona ity fianakavian’I Kate ity. Asa raha mbola misy izany any amintsika na ahoana, ho sarotra tokoa ve ?

 

Fa resaka hafa indray, vaovao nanintona ny saiko : maty I Ben Laden. Dia androany nahare tamin’ny fahitalavitra aho fa halefa any anaty ranomasina ny fatiny !!!! Odry, dia tena fiantsiana ady mihitsy izany kosa klé ! Dia hoy aho hoe ho raikitra izany ny ady ary dia ho avy Jesosy LOL ! Fantam-poko fatam-pirenena moa fa mpampihorohoro (terroriste) izy io ary “wanted” efa ela. Dia hoy aho anakampoko hoe : tsy izy irery no terôrista fa i Frantsa koa tena terôriste-n’i Afrika, moa tsy marina ve izany e ? Firy ny olona maty niaro ny taniny sy mahantra sy very asa … sns noho ny politikana halatra izay ataony nefa dia nikipian’izao tontolo izao maso satria afrikana mahantra ireny tsy manan-danja, INDRISY ! Mbola hanontaniana ireo mpitondra ireo ny aina nafoin’ireny olona tsy manan-tsiny ireny.

 

Izay aloha ny anio fa dia soava tsara daholo ry mpandalo rehetra eto amin’ity blaogiko ity.

 

 

Manohy ny resak'i Simp amin'ilay hoe "andao ho fenoina ny voambolana malagasy aho" eto. Herinandron'ny teny malagasy hono any amin'ny fb, efa itako io talohan'ny nialako tany (sao misy milaza indray eo fa hay mitsikilo any aho, ha ha ha), fa tsy tafa any intsony aho dia eto no anehoako ny ahy.

Ny ahy indray ny mba tiako ho asiana fanagasiana dia ny mikasika ny "ordinateur", efa nisy siosion-dresaka ihany izy ity taona 2 na 3 lasa izay tany amin'ny fifanakalozan-kevitra (forum) moov tany. Tsy haiko aloha na efa nisy voambolana vaovao mikasika ireo fitaovana @ ordinatera toy ny : souris, écran, clavier, unité centrale, ordinateur portable ...... sy itony momba ny téknolojia vaovao mivoaka toy ny : tabs, Ipod, Ipad, mp3, lecteur dvd ..... Tsaroako fa raikitra ny resaka tao amin'ny forum tamin'izay fa nisy olona tao nilaza fa mpiasan'ny académie malagasy (moa ?) ka naka ny hevitry ny olona manome teny vaovao mikasika ny ordinatera, dia ny natolotro momba ny écran tamin'izay dia hoe tarazava, izany hoe fitaratra+mazava no nakambana, ny souris dia totozy ihany, nefa mety misy tsara noho io ohatra hoe "biby maloto" LOL ! 

Ny curseur ohatra dia atao hoe : maivana, sa maninona mihitsy moa raha atao hoe tsirelanja satria tsy heno akory ny lanjany nefa dia mora afindra, LOL, unité centrale : foibe mpiketrika na koa hoe fiketrehana, clavier ohatra dia hoe tendry, ....

Anareo ny ambiny raha misy teny itanareo fa mety hanendrena ireo fitaovana ireo, dia ho itantsika eo fa hahafinaritra ny mahita teny malagasy fahiny mipoitra moramora ampiasaina amin'ny zava-baovao ankehitriny.  Be mantsy ny tenindrazana izay tsy hay intsony ny mampiasa azy na tsy fantatra intsony ny fisiany nefa maro ny mitaraina fa tsy ampy ny voambolana malagasy hanehoana hevitra.  

----------------------

Fa izany eo ihany fa ity anaran'ny blaogiko KDAOMBARAMITA ity no tiako asiana teny kely satria voambolana malagasy koa izy ity no nalaiko : 

kidoana (fototeny "doana") + varatra + mita : misy diso kely izany ilay Kdaombaramita anaran'ny blaogiko fa tokony hoe KIDOAMBARAMITA no tena teny malagasy, fa tsy maninona fa efa io anarana io no ahafantaran'ny be sy ny maro ny blaogiko.

Dia ny mahatonga ilay hoe KIDOAMBITA aorian'ny ilay teny kidoambaramita dia satria : 

kidoana + vita izany hoe vita ilay feo nikidoana be teo. 

Fa io teny io dia entina ilazana ny feon'aponga tany fahiny midobodoboka, hany ka entina manaraka ny fidoboky ny aponga ireo teny roa ireo matetika.

KIDOAMBARAMITA   KIDOAMBITA !!!!!!

Nalahelo mafy aho nijery ity blaogiko faharoa ity : http://rasoamalagasy.blogspot.com/, nahare ireo hira fahiny mandeha tao. Nitady sary tato anaty solosaina aho fa tsy nahita amborahako ny fahatsiarovako an'ilay tanindrazako. Tsaroako tampoka ilay alakamisy hariva fihainoko ny tantara ho an'ny ankizy rehefa amin'ny efatr'ora. Dia teo koa ilay hira milamina ahatsiarovako ny bà-kira malagasy. TE-HODY  kely aho hijery ilay ambanivohitra malagasy !!!!!! Nefa raha izao aho no lasa any tsy ho tafaverina vetivety !!!!! Henoy kely anie ilay hira ao dia ho hitanao. 

 

'Zany eo ihany fa dia mahavariana ahy loatra ity sary fahiny iray ity. Tena mbola toy ny zazakely ilay sipa nefa jereo ity hafalian'ilay rangahy mpiampofo azy haka azy ho vady, mahalasa sain-dratsy ..... asa fa dia maso mijery ny ahy. Dia ireo manodidina koa misy azo lazaina, ha ha ha !

(Adinoko ny milaza fa 'fifamofoana' io sary io)

Fifamofoana fony fahazanatany 

Ity dia fanandramana mandefa lahatsoratra @ phone ataoko. Asa, ny blaogy no hilaza azy. Tsara andro anio na dia misy cyclone ary ao amin'i Océan Indien. Irina mba tsy hanimba zvt betsaka eto Madagasikara fa hampitombo vokatra ny orana haterany. Ilaintsika malagasy izany. Irina hifarana koa ny rivotra politika nandrava fiainana betsaka ka nampilatsaka antsika tao anatin'ny lavaky ny fahantrana migodàna. Revirevy ve ny faniriako ? Zay ilay izy e !

sary tabilao... Faly aho mahita fa tena mahay zavatra ny malagasy. Itony no tena sady fahatsiarovana tsy mety maty no ahitana ny talenta eny an-toerana, ary entina mandravaka ny fitiavan-tanindrazana. Matetika izy ireny dia varotana mora anefa. Varotana mora satria tsy maintsy mihinana mba ho velona, fa tsy velona mba hihinana. Raha mandalo eny Analakely eny ianao dia hahita ireo olona mpahay hosodoko, manatona anao mba hividy ny zva-bitany. Entana nandaniany andro maromaro, fotoana sarobidy satria asa voakaly tsara no mivoaka avy eo, nefa kosa dia mora ny vidiny. Mora hoy aho satria ohariko @ "euro" sy ny mitovy lanja @ taozavatra toy ireny aty ivelany. Rehefa tsy mividy ianao dia tanarahany satria fantany fa tsy dia lafo aminao ilay izy. Ny mampalahelo ahy matetika dia latsaka ambany be tokoa ny tomba-bidy no iafarany satria mamelona vady aman-janaka izy ireny. Tsy ratsy mihitsy ilay izy akory anefa ka hoe izay no vidiny, fa ny fahantrana mahazaka maniraka. Fetsy ve izy ireny hoy ianao ? Tsy izay no ilazako azy fa "may vola", iza no tsy mila manana io betsaka na dia efa manambola aman-karena ary ny olona ? Saingy ny azy ireny dia saika ny hanina androany tadiavina androany, hanina rahampitso : rahampitso vao mitady ... mafy anie izany ! 

Ankehitriny, aiza ho aiza izany izao ? Vao maika latsaka ambany ny fari-piainan'ireny sarangan'olona ireny satria na izaho tompontany ary dia tsy te-hitodi-doha ho any aloha noho ny zava-misy any ankehitriny. Misy ihany angambany mitovy hevitra amiko, ary misy antony maro hafa koa arakaraky ny tsirairay. Misy ihany no tonga aloha, saingy nihavitsy izy ireny, nefa ireny no fihinanan'ny malagasy, ny fizahan-tany no anisan'ny tena mampandeha ny taozavatra malagasy sy antom-pivelomany.

Malahelo ny fo satria nohetraketrahana tsotra izao izany fiainan'olona izany. Vahoaka maro no mitaty ny ngidin'ny tsy fieritreretana, noho ny fitiavantena samirery !!! Menaka 1 litatra sy bodofotsy isan'olona ve hahavelona malagasy ? Hahasolo ny fidirambola lasa tapaka tanteraka ! Indrisy ny mpanjanatany @ lafiny maro ô, tsy hiantso tody aho fa hoy ny fiteny hoe : "Andriamanitra tsy andrinareo andrinay ihany". Ary "ny soa atao levenam-bola, fa ny ratsy atao : loza mihantona" ! Ka hoy aho hoe : "boribory ny tany no sady malama maina".

Ampiko kely hoe sao dia mba tokony hajanona @ izay ity ambo-po diso tafahoatra ity ka hitodi-doha mijery ireo mahantra izay aseho isan'andro anaty gazety ? Ny tena ataoko hoe "politikam-pirenena" dia ny fahaizana mandray sy mamakafaka ny hevitra ka mampihatra izany ara-drariny entina hanasoavana firenena sy ny mponina eo amboniny, na hevitra avy aiza io na hevitra avy aiza. "Atsipy ny tady eny an-tandrok'omby, ary atsipy ny teny any am-pon'izay mahalala". 

Efa ho tapitra ihany ity ny volana nefa izaho tsy mbola be tantara ohatran'ny hafa teto .... sahirana mafy ! Andraso ary fa zavatra hafa² no resahiko eto : nandeha nandevina t@ izay, ary lasa ny resako tany anaty fiara. 

- izahay malagasy rehefa misy maty dia miari-tory 2 alina dia matetika ny andro fahatelo vao halevina, raha tsy misy olona na zavatra andrasana

- hay, dia ahoana tsy simba ve ilay faty ?

- misy "formol" hatsindrona dia izay  no mitahiry elaela ilay izy. Ny aty aminareo tena mampahatahotra mihitsy rehefa misy maty fa tonga dia ny ampitso dia alevina. 

- ie, izany daholo, efa vonona daholo ny papiers sy ny pompes funèbres 

- de ahoana moa izany raha toa ka miverina aina tampoka ilay olona ? sady tsy misy zavatra atsindrona mihitsy ny anareo fa "lit froid" no itahirizana azy. 

- asa aloha, en tout cas tsy mbola nahare aho hoe velona indra ilay olona ! 

- ka na velona azy izy, iza moa no hahita azy any ambany tany any intsony fa dia maty ihany izy tsy misy manavotra

- ssss, tsy eritreretina izany e ! 

Izao mantsy ilay izy izany rahefa tena mihatra : androany maraina ianao miresaka @ olona iray, mety ho namana io, ary ny hariva izy maty ohatra tamin'ny 16h. Ny ampitso aho mandevina azy à 15h ! Tena namplahelo mihitsy ilay notantarain'ilay namako ahy hoe nitaraina narary ilay vehivavy mpiara-miasa taminy ny maraina, ny hariva izy maty, ary ny ampitso hariva ihany dia nalevina. Ny vadiny t@ izay nitomany tery am-bodihazo, very fanahy mbola velona.

Asa raha efa henonareo ity tantara ity niseho tany Dago : nisy nandevina ny fasana iray, ary nony novohaina ilay fasana dia nisy olona nitakoko teo amoron'ilay varavaram-pasana tao anatiny, toa faty nivaha, ary efa maina, anareo ny maminany ny zava-nisy. 

T@ dadanay maty dia toy ny niditra voatanany ilay molony ambany iny, izany hoe toy ny mbola nisy force afaka nitana ilay molony, fa nony voatsindrona ilay "formol" dia itako nipotsaka ilay molotra !!! Mbola koditra aho mieritreritra azy hoe sao mbola tsy maty tsara ary izy tamin'iny ? 

Tantara hafahafa. 

 (ny anareo ve rehefa mi-rectifier lahatsoratra dia miova ho azy ilay daty raha tsy mitandrina ? tena décalée 1 mois mihitsy)

 

Sendra nandeha hiditra banky aho eto France dia nahita malagasy nivoaka avy tao, menamenatra ery izy nefa tsy nahoako. Nahoana izy no menatra ? Satria avy nanadio ilay banky ny nialany tao. Izany hoe menatra izy satria “mpanadio trano” ny asany !!!!!

 Aty  amintsika dia tsy ny olona rehetra no miasa manadio trano fa matetika “mpiasan-trano”, hainareo angambany ny lanjan’ilay asany rehefa voateny io teny io. Matetika izy ireny dia olona nalaina avy any ambanivohitra, ankizy tsy mahalala ny momba ny aty an-drenivohitra mba ho mora baikona, na ohatr’izany …. Ambany ny karama satria na voafetran’ny lalàna ary ny tokony ho karama ambany indrindrra, dia vitsy ny manaraka sy  mankato izany fa manao izay tsy hialan’ny vola am-paosiny betsaka loatra noho ny halafon’ny fiainana. Ny fitaizana malagasy dia mbola zanaka an-trano ny ankizy rehefa mbola tsy manambady, io ihany angambany aloha no fomba andaozana ny ray aman-dreny ara-dalàna hatramin’izao, akoatra ny fianarana lavitra izay ny ray aman-dreny ihany no miantoka azy.

 Fa nony nahita ny fianana aty ivelany aho dia nalahelo nahita ilay olona menatra nivoaka ny banky. Satria mbola nihevitra izy angambany fa mbola ho toy ny fijery any Dago ihany ny fahitana azy aty raha manao mpiasan-trano. Nefa diso ny heviny fa toy ny olona manana ny hajany rehetra izy amiko satria manana asa, ny andro efa sarotra rahateo vao mahita asa izao. Ny karamany dia voafaritra tsara ara-dalàna tsy misy voambaka mihitsy na ny andaniny na ny ankilany, ary mamelona tsara ny vady aman-janany ara-dalàna izy rehefa atao ny kaonty. Amiko dia toy ny olona rehetra izy.

 Matetika maro ny mihevitra fa rehefa manao “serveur”, na “femme de ménage”, na “livreur”, na ... (misy hafa maro fa ireo no ato an-dohako aloha) dia ambany izay ianao rehefa mandeha ny fosa aty an-tanindrazany, misy mihitsy ny sahy miteny aty hoe “livreur anie ny asan’iny e”, “mpiasam-bazaha” …. sns. Ny tsy fantatry ny aty Dago dia na livreur ary izy, dia mahazo vola afaka miaina tsara. Matetika moa dia ny mpianatra no tena manao io asa io aty satria tsy afaka miahy azy ireny intsony ny ray aman-dreniny noho ny fidangan’ny vola aty ivelany miohatra amin’ny vola gasy, izy ireny indray ary no mandefa vola ho an’ny fianakaviany aty. Sady izao koa e : rehefa afaka bac ny ankizy dia mandeha mandao na alefan’ny ray aman-dreniny miaina irery mitady vola no sady mianatra, miantoka ny fianarany izy izany. Tsy mahamenatra izany rehefa tsy asana makorelina na trafiquants no ataony amiko …. izany hoe tsy mivari-lavo (ataoko fa tsy misy ray aman-dreny maniry ny zanany hanao ireo asa roa farany ireo eto an-tany !)

 Koa tsy mampaninona ahy ny mahita gasy manao femme deménage sy livreurs … sns aty satria io ahafahany miahy ny retraite-ny sy ny fianakaviany. Raha toa ka sanatria very asa izy na tapitra ny CDD dia ny faharetan'iny fotoana niasany iny no ahafahany mahazo indamnités de chômage amin'ny ASSEDIC maharitra volana maromaro : mandray vola izy na eo ampitadiavana asa ary aloha. Ireo izay manana asa maharitra amin’io moa, CDI, dia misy tena manana trano milay be mihitsy. Efa nahita izay tranga izay koa aho tany Australie : mpiavy italiana izy mivady efa nipetraka ela tany, ary efa antitra, mpanadio trano ny asany nefa dia kirana be aho nahita ny tranony sy ny 4X4-ndry zareo !

 Izay ilay izy, samy manao izay ahatafitany am-panajana io ka tsy arahina hamohamo na esoeso raha toa ka mitovy asa amin’ny ambany karama indd aty Dago ny olona mipetraka any ivelany. Tsy mitovy ilay fari-piainana. Izaho efa niteniteny foana koa mantsy fahiny mahita ireo gasy tonga avy aty ivelany ka niteny hoe : ”nanao mpiasam-bazaha”, kay ilay izy asa mitombona tsara kay. Tsy mbola maty ilay fiteny Malagasy hoe : “aza manao ory hava-manana”.

 PS : Efa ela aho no saika hiresaka ny momba io fa izao vao nisy fotoana, ary tsy mitifitra an’iza na iza aho sao dia misy miakatra tosi-drà indray eo an Tongue out

 
 

Mila tohanana ny toy itony, manohana ny mahantra sy ireo kamboty, mampianatra sy manentana azy ireo mba hiasa ary manome fianarana koa.
Azonareo jerena ny tranokalany ato : 
 
http://villagedelajoie.servhome.org/ 
 
Marihiko fa vao haingana no notafihina andian'olona mirongo fiadiana ny tranon'ireo olona mpitaiza ireo, ao anatin'io toerana fitaizana io izany. Nisy poa-basy tamin'izany. Voalaza fa jiolahy sy miaramila niala tsy voafehy no nanafika tao miaraka amin'ny basy nangalariny tany aminy. lasany daholo ny télé, vidéo, informatika, téléphone sns ... Lasa daholo ny fitaovam-piasana am-birao rehetra. Soa aloha fa tsy nisy aina nafohy. 
 
Ny mampalahelo dia izao : "toe-tsaina". Olona manampy ny mahantra ve no robaina toy izany e ? matoa ianao mangalatra dia mahantra, nefa dia maninona no mifanitsaka ? Tena latsaka ambany tokoa ilay toe-tsaina raha izany. Tsy mahagaga koa moa fa ny mpitarika dia olona mpangalatra sy mpamono olona, ka aiza ireo foza naterany no ho tsara ? Nalahelo mihitsy ny foko teo am-pandrenesana izany tantara izany. 
 
Ka izao, nangataka ireto olona ireto mba HIVAVAKA ho azy ireo satria an-dohalika ny ranom-bary, kivy tokoa ny saina rehefa ny zavatra nanaovana tahiry maharitra ela no nisy vokany nefa norobaina (azonareo jerena ny zavatra tafatsangany tamin'izany). Tsy azo eritreretina ny tahotr'ireo zaza notezainy tamin'izany : ny olona miahy azy no misy manafika ! Tsy hoe olona nanao ratsy akory anefa ny tenany fa olona tsotra te-hanampy ny mpiara-belona aminy. Raha misy moa ny te-hanampy ara-bola ho an'ity "Village de la joie" ity dia efa natolotro io ny site-ny ka afaka mi-contacter azy mivantana ianareo. misy koa ny fanampiana azo atao, dia ny "volontariat". Koa raha misy azonareo atao dia aza misalasala.  
 
Izay no izy koa dia soava tsara daholo. Misaotra anareo izay hanampy sy mivavaka ho azy ireo. 
 

 

 

Jereo h@farany fa ho gaga ianao fa mahalasa saina.

... manja koa izany raha sipa an ! (ilay mihira io)
Gravy koa izay mba nahazo ahy omaly izay marina, fa aleoko apetrako ho tantara eto mba ho tsarovana. Niala tao an-trano aho nandeha nanatitra mpianatra, ary itako fa feno tickets nividianako entana ny kitapoko, navoakako ireo dia lasa aho. Izay tena nilaina no nasitrika. Dia avy eo nisy dia lavitra naleha ! Lavitra tokoa ilay toerana satria ary amin'ny 60 kms ary. Tonga tany ary dia hoe haka vola aloha amin'ny banky, hay moa tapitra omaly ilay validité-na carte bancaire taty amiko nefa tsy mbola tonga ny manaraka azony nanao grevy ny mpiasan'ny paositra !!! Pooaahhhh, mandreraka koa ity fanjakana ity, manao izay tsy itiavan'ny mponina azy ! Iny mbola tsy olana fa dia aleo ary mampiasa chèquier hakana vola, hay moa tafavoaka niaraka tamin'ireo taratasy kely bdb tany an-trano ity chèque !!!! Ny andro io efa manatomotra ny mitatao vovonana. Aleo ary aseho ilay CB lany andro hakana vola miaraka amin'ny CI, tsy mety io hoy ilay kala sady manana blème informatique aho hoy izy fa mandehana any amin'ny agence-nareo maka, ilay antsoina hoe agence anay io mbola any amin'ny 27 kms. Lasa ary nandeha haingana alohan'ny 12h sao mihidy koa io. Tonga tany : tsy mandeha ny serveur nationale hoy ry zareo tany, vao teo no tapaka. Kay kay kay, tonga ny tamin'ny 12h, nosavaina ity paosy tsy nisy vola fa natambatra ireo madinika varahina mena ka nahazoana 1€25 ihany, ny tena tsy dia nisakafo firy tamin'ny maraina. Ha ha ha, arahabaina ianao ry Leader Price fa hanavotra ahy amin'ny mofo sy sardines anio !!!!! Saingy ny olana efa nitatao tao an-doha dia efa tsy nisy lasantsy firy ny fiara, efa nirehitra ny tabilao nilaza fa efa ambivitra ny ainy raha tsy omena rano izy !!!!! Nohanina ampilaminana ihany ilay mofo kely aloha, ho an'olon-droa io an .... ! Dia ny nahamaika dia nihaodihaody teo anoloan'ny banky teo ihany niandry ny fivohany ! Kanjo dia tonga ihany ny ora fivohany, ary dia nandeha ihany ilay foutu serveur !!!! Saingy dia ni-rater ny dia tokony natao aloha, no voatery nody mialoha ihany satria tsy maintsy nanatratra ora niverenana !!!! Pfff, aza manody hoy aho e !!!  

Mahatsikaiky ahy ity tantara niseho tany Angleterre ity. Narian'ilay vehivavy mpandalo tao anaty fanariam-pako ilay saka !!! Nahita ilay izy aho dia tapaka ny tsinaiko, aza taitra ianareo izay tia saka eto, fa maro ny antony nihomehezako :

- sendra vehivavy adala ilay saka

- lasa adala koa izay ilay saka, afaka teo ny adalàny

- iza koa ary no nahita naka io vidéo io, sao mba namboarina ilay izy ohatra hoe au profit an'i société protectrice des animaux

- ...... mety ho mpamosavy manary sikidy, hoy ny gasy LOL 

- mety nitalaho azy ilay saka hoe : "ario aho, ario aho", tonga dia nisy poubelle teo dia nalefan'ilay ramatoa (parodie), LOL 

Rehefa navoakan'ilay tompon'ny vidéo tamin'ny youtube io sary io hoe sao misy mahafantatra ilay ravehivavy, dia nisy tokoa, ary lasa nalaza ilay ramatoa. Saingy ny tsininy dia tena nisy nitandroka ny ainy ka lasa nahazo protection spéciale ny polisy izy. Be moa ny olona tany no tsy faly tamin'ny fihetsiny. 

Fa ny tena mahalasa ny eritreritro rehefa mahita zavatra toy itony dia hoe tena avo toerana noho ny ain'olona ve ny bibikely toy itony e ? Misy mantsy ny olona mitady fahatsaram-piainana any an-toeran-kafa, dia rehefa raofin'ny polisy dia alefa any anaty sambo na tonga dia anaty fiaraminidina avy hatrany, na ... sns, nefa toa tsy misy miraika ny olona mahita izany amin'ny feo aman-jery, fa rehefa bibikely toy itony ve dia tena misy ny resabe hoe nijaly ilay sakakely e, matiko ilay olona iny nanao izany e, tsy misy fo ilay vehivavy e, ... Ts ts ts, betsaka ny olona marary fadiranovana nefa tsy misy mihetsika mba hanisy sira azy ireny ny olona. Misy sary iray izay tonga ato an-dohako, tonga tao anaty boatimelako : zazakely maity hoditra tena mahia kely efa taolana sisa mifono hoditra, miankohoka noho ny tsy fahazoany hanina sy aina intsony na mety efa miala aina, misy vautour etsy akaiky miandry izay hahalasanany sisa, voalaza fa namono tena ilay journaliste naka ilay sary (asa aloha raha marina) fa dia naninona no tsy nisy nihetsika nanao izay ahitana io ankizy io nandefasana fiaramanidina vonjimaika hamonjena ny ainy iray. Indrisy !

 

Be hoy aho ny biby manan-danja noho ny olombelona e !

Aoka aloha haka tahaka kely fa tsssss :

** Tsy mety kosa izao ry Kdaomba a a ! 

 

 

    

                             

Ela aho no tsy niblaogy teto na dia maro ary ny tiana ho ambara. Anisany ity milina iray ity, tamin'ny fahagola andron'ny fanjanahantany nefa mbola azo ampiharintsika malagasy ihany noho ny antony maro, ary matoa nampiasaina tamin'izany fotoana izany dia satria tena nanome vokatra tokoa. Fangalana ranona fary izy ity, hanaovana siramamy. Koa raha toa ka mety hahasoa dia raiso. Tany amin'ny musée aloha no nangalko ilay sary e, nefa tena mbola tsara. Isika ary moa mbola mampiasa sarety koa. Nahita kely toa io aho teny an-tsena ary dia teo ry zalahy no maka ranona fary amidy, fa mandeha herin'aratra ilay izy, mitovy mihitsy ny système. Gaga sy variana daholo ny vazaha nahita ilay izy !

http://secretebase.free.fr/complots/techno/bluebeam/bluebeam.htm : aleo ho fantatra ihany ny ho fanenjehana mahery vaika atsy ho atsy hatao eran-tany ... 

http://www.chemtrails-france.com/qu_est_ce_que_c_est/index.htm : ahatsiarovako ilay "Enquêtes impossibles" nojereko tamin'ny tv izy ity. Documentaires mampiseho ny enquêtes hafahafa ilay izy ary Pierre Bellemare no mi-animer azy amin'ny chaîne NT1. Ilay izy dia izao :tanàna kely tany USA avy orana, saingy tsy orana no nilatsaka fa "gel", izany hoe il pleuvait du gel !!!! Ka izay nahakasika ilay gel dia marary ! Saika tapitra narary daholo ny olona tao aminin'ilay tanàna kely moa. Ilay orana hafahafa moa dia niverina in-4 (moa izay izay ?) tao anatin'ny 2 herinandro, dia avy teo tsy niverina intsony. Fa araka ny enquêtes dia tsy fantatra mihitsy hoe ahoana marina no nahatonga ilay izy fa ny analyses natao dia nahitana bacteries mahery vaika tao anatin'ilay "gel" !!! Toa manome ny valiny ity chemtrailsa araka ny eritreritro. Sao mba itanareo eny amin'ny lanitr'i Gasikara eny ny toy itony fa mahalasan'eritrritra ! 

 

http://www.lepost.fr/article/2009/04/05/1484121_le-monde-selon-mosanto.html : tsy mbola nojereko ity films ity fa efa itako ny momba ilay Monsanto ato sy ny sites mitantara ny zavatra ataony. Mampivarahontsana ! 

Mazotoa daholo ! 

 

... raha ilay takariva an-tanin'olona iny aho. 
Takariva an-tanin'olona
 
... Any ho any, izay ireo havako, 
manina azy any aho,
Ireo any malalako.
Iza re no hafarako, 
teny fohy hoe : 
"malahelo ka vangio, 
aza ariana lahy, fa mba tsiditsidio !" 
Miova loko izay jereko raha lavitra anareo,
ny alahelo anie
... 
 
(OssY) 
 

Nirina

mirehitra ny tél an'i tsiry ?

11:34Tsiry

voaraiko lé sms

 

nenà ty mande 24h/24 ka!

11:35Nirina

dray ! 24/24 ? sao dé ... e ?

11:35Tsiry

sao dé in?

11:35Nirina

efa adala e ? iza no iantso alina eo ?

:)

11:36Tsiry

:D ka ndr1ndr1 refa misy pangalatra miaodiaody ao an tokotany dé mi-bipanay ry Hery

11:36Nirina

de ahn no ataonareo ?

11:38Tsiry

an an an mteny amin dry tonton sy ry Bera fotsiny dérzareo no mjery ka!

za ve ijery eo ts ho torana? ahahahaha

11:39Nirina

ary ra mirongo fiadiana ?

le mpangalatra ?

11:41Tsiry

ie ndray mande iry tao nisy efa ho 4 dahy nitondrakalach miits

dé taitra lé panofa tranon dry zareo ao atsinana dénanapoaka basy

dé lasa rzareo ntsoka

dé bar tary ambanin Rasalama tary ndray no notafiany

11:41Nirina

kôzy ve ?

11:42Tsiry

ie

11:42Nirina

mampatahotra be aty izany !

notafihiny tamin'ny basy ve ?

11:42Tsiry

ie

11:42Nirina

ahn no ataony @ zany?

mamono olona mits ve ry zareo refa mitifitra ?

11:43Tsiry

ie

refa manakatsakana azy dé vonoiny

dé ny itako ndray mande zay kou

teo am tam 23h teo ho eo

naheno olona mirodorodo be za dé nijery teoambaravarakely

dé nahita efa ho 8 lahy mitondra basy ny sasany démitondra sabatra ny sasany

nidiko aingana ny rideau

:D

11:46Nirina

:(

ratsy be izany klé !

11:47Tsiry

ie dé vo maika amzaocrise zao!!!

dray dray dray, ts azo laizina

11:47Nirina

nde ikarakara sakafo za aloha.

11:48Tsiry

ok ary e!

:D

11:48Nirina

izaho ary efa nahita mpangalatranitady ny tao anaty caisse tao amin'ny magazin in1 andro tany France, niarakaamin'ny basy izy 2 lahy ! tena tsss !

lasa adala ilaycaissière

nipararetra

11:49Tsiry

ka na ny polisy sy ny miaramila aza anie dé miraytsikombakomba am dry zareo e!

na mahita olona manendaka aza rzareo dé jereny fotsiny

11:50Nirina

ie, zay ilay tgv e ! mahatonga ny miaramilampangalatra daholo

ny mpitandro ny filaminana tsy misy lanjany tsony

11:51Tsiry

IE TENA ZAY MIITS

 

 

teraka mba hahantra izy itony Hevitro irery ity, nefa mety hisy hitovy hevitra amiko ka mametraka fanontaniana koa. Isan’ny kaontinanta lehibe indrindra ny misy afrikana. Afrika izay misy ny isan’olona mahantra be indrindra @ lafiny rehetra eto amin’ny gilaoby koa. Maity hoditra ny ankamaroany. 

Eny mahantra ny tany misy ny afrikana. Tsy nivoatra ve ilay toe-tsaina fahiny, sa dia voazanaka daholo ny olona tao ka zatra nentina fa tsy mba nitarika ? Na misy ary ny mpitarika dia mivilana ny fitondrany azy, misy ilay maka be foana ho azy manokana ao aoriany ao ary mampiasa herisetra tsy hay tohaina. Marina fa ny fanjanahan-tany dia halatra tanin’olona no dikany, nefa azo lazaina fa nitondra zava-tsoa ihany izy io toy : ny fahadiovana, ny fomba fiasa, ny teknolojia. Nanandevo izy ireny fa nampivoatra ny toerana nisy azy koa : nanamboatra tanàna, nampianatra nikojakoja, sns. Fa injay nony lasa izy ireny ka mba nitondra ireto tompon-tany fa e e e, tsy tafavoaka e : potika daholo izay efa mba voavoatra tsara. Azoko an-tsaina aloha hoe tsy fitiavana ilay mpanjanaka no nanapotehina izany, nefa adalàna ihany koa satria mijanona hoan’ny tompon-tany izay navelany teo ! 

Ny mahagaga dia tsy ny ao Afrika ihany no milalotra ny fandrosoana, fa saika ireo tany misy olona maity hoditra rehetra dia saika toy izany avokoa. Tsy zarizary ny fari-piainana, tsy mba nahay naka tahaka ireo “mazava” amin’ny teknolojia sy ny foto-pisainana ! Lafo be ilay teknolojia, ka na lafo ary dia nahay nampiroborobo ny misy teo amin’ny taniny ireny olona ireny vao nahazo vola koa, naninona ary no tsy mba nanao izany ny afrikana ? Na atao ary hoe mba lasa mpangala-tahaka tsotra izao toy ny ataon’ireo kely maso ireo. Toa mifamono no tena hainy, ny mifanenjika @ basy sy ny lefona ! Marihiko fa misy ireo tany izay ao Afrika mandroso tokoa, toa an’i Algerie, Maroc, Egypte, sns … izany hoe ireo izay ao Afrika avaratra. Misy solika ireo hoy isika, nefa tsy ny solika ihany no mety mampanan-karena fa ny fahaizana mamolavola ny harena misy eo aminy koa. Ohatra koa ny fambolena, ny any Europe ny mamboly sy miompy no foto-piveloman’ny olona any, ny oram-panala anefa mamely saika mandritra ny taona. 

Moa ve ny toe-tany no tsy mahatonga ny olona hiasa tsara ? TSIA ! Tsy itako izay ifandraisany afatsy ny hakamoana satria mampatoritory fotsiny ny hafanana ! Moa ve ny lokon’ny hoditra no mety mahatonga izany ? MAIZINA hoy ny samy maizina aty an-dafy !!! Mety ho izay angambany ilay antony : pepo ny saina, maty lolo dia hoe tsy mety hahavita ny vitan’ny mazava mihitsy ve ? Nefa maninona ireo maizina aty ivelany no misy betsaka matsilo saina sy lasa lavitra noho ireo mazava aty ? Misy koa moa izy ireny rehefa lasa matsilo saina mandao ny taniny. Dia mifandripaka ao ny sisa, mifamono fa tsy mba mifanavotra ! Samy tia kely ary ny mpitondra dia mampiasa tsy ara-drariny toy ny mpanjanatany ! Maizina e ! Manginy fontsiny rehefa tsy miady an-trano dia tonga ny loza voajanahary, toy izao mahazo an’i Haïti izao ! Toa tsy ho tafakatra mihitsy rehefa dinihina e ! Ny an’i Madagasikara moa dia ny rivo-doza no tena mpahazo azy, misy faritra avaratra iny no tena voa matetika nefa soa fa tsy nampalavo ny voly vanila  izany.   

Ka hoy aho hoe : tsy fitiavana ny hivoatra ve, sa tsy ampy teknolojia (io aloha marina), sa tsy be harena ankibon’ny tany na karakaina loatra ilay toerana, sa ahoana ? Ny tena itako miharihary aloha dia sady efa mahantra matin-kanohanana ny maity amin’ny taniny no sady mbola mifandripaka toy ny valala an-karona. Tena tsy haiko hoe nisy inona ary no niseho tany aloha tany, raha tsy hoe ozona angaha ! Amiko, ny fambolena sy ny fiompiana dia mety hahatafita tsara ireny tany ireny raha mahay mampiasa ny teknolojia avy aty ivelany satria tsy nandroso ilay nentin-drazana h@ izay, manginy fontsiny ny harena an-kibon’ny tany. Fa ny tena fototra iaingany dia ny FOTO-PISAINANA no mila amboarina. Mbola ho avy ve ilay maraina ho an’ny taranaka any aoriana sa voaozona hahantra mandrakizay ireo maity @ taniny ?  

Farany asa raha efa itanareo ireto horonan-tsarimihetsika ireto fa ahitana ilay toe-tsaina maizina : Seigneur de la guerre (“Lord of war”) sy Blood diamond. Mila matanja-tsaina mijery azy, ao ilay foto-pisainana maizina !

Tiako ity hira ity, ankafizo anie e, 
 
 
 ......... tsara, mandrevirevy mihitsy aho mihaino ilay gitara !
 
undefined 

Dia hoy aho hoe handeha hijery ny blaogy sao mba misy hafatra, na rehefa tsy misy dia aleo mametraka bonne année ho anareo tsirairay na tsy hisy valiny ary fa maimai-poana.

 

Tamin’ity indray alina ity dia nahafinaritra ahy ny fety. Tetsy andaniny moa dia ny sakafo no tsara ary rehefa nataoko ny kaonty dia toy ny tena mihoatra ny vola naloako ny sakafo naroso, fitiavana izany hoy aho. Tetsy ankilany kosa dia nanaitra maso ireo hazavàna sy ny firefodrefotry ny afomanga isaky ny tendrombohitra misy tanàna maro no nanaitra ny maso, ary ny oroka sy ny firariantsoa samy hafa nomen'ny rehetra nony tonga ny taona vaovao. Manampoka izany ny hira sy ny dihy fa samy mpianakavy moa no tafahaona koa dia ny masoandro "mihiratra" no mampalahelo, na ny marina dia ny havizanana no nandroaka nody fa raha ny sitraky ny fo dia ny hijanona no tao an-doha, eo koa ireo ankizy efa reraky ny nilalao ka aleo ny làlana mody no nasiana olona. Ny taona vao ? Ny ampitso no hilaza azy ka anararaotako eto ny hanome tsodrano ho anareo rehetra mba ho tsara ny ho avy @ ity taona ity.

 

Fa talohan’ny nandehanako dia nisy film  "Au commencement” mitantara ny tao anaty Baiboly nanaitra ahy nojereko, asa raha fantatrareo ny tantaran’ny mpirahalahy Esaü zokiny sy i Jacob zandriny. Nangalatra fizokiana i Jacob. Izany hoe : nialona ilay zandriny fa toa nanana préférence tamin’ny zokiny ilay rainy, normale satria zokiny i Esaü. Rehefa narary be ity rainy ka efa jamba dia niantso an’ity zokiny fa hanome tsodrano azy. Nefa talohan’izany dia nirahiny hihaza ilay zokiny. Teo no nampiavaka ilay tantara : nahafantatra izany ity reniny koa dia nanome hevitra an’i Jacob haingana mba handrombaka ilay tsodrano ho azy fa tsy ho an’ilay zokiny, ka naniraka ity zanany lahy faharoa mba haka ilay biby ao an-tokotany mody hatao hoe io ilay haza, ary dia ni-déguiser azy ho toy ny zokiny. Nandaitra tokoa ny hevitr’ity reniny, ka lasan’i Jacob ilay tsodrano. Nony tonga ilay tena zokiny niaraka tamin’ny haza vao tonga saina fa nomen’ilay rainy an’ilay zandriny ireo teny mamy tokony ho azy !!!!!!! Hasosorana moa ny azy izany, satria niteny ity rainy fa efa lasan’i Jacob ilay tsodrano ary tsy mety haverina intsony na annuler-na ! Ilay iraika lahy amin’izany dia nampadosirin'ny reniny lavitra haingana avy eo natahotra ny valifatin'ny rahalahiny.

 

Eny hoy aho, hoy ny fomba Malagasy “ny tso-drano zava-mahery” !  Tsaroana tokoa rehefa misy kabary (fanambadiana, hasoavana, … sns) dia voateny foana io teny io. Mahazo daholo na ny kely na ny lehibe. Vao kely  dia efa mahazo daholo avy amin’ny ray aman-dreny. Hay izy ireny tsy mety annuler-na intsony izany raha araka ny baiboly. Eto aho dia mahatsiaro ireto zanako aho hoe aleo omena tsodrano hatrany, tsy hialam-bola no sady maro an’isa ! Fa izao kosa aloha e, nony nojerena ny tantaran’i Jacob taty aoriana dia toy ny nanody azy ny nataony satria na teo ary ilay tsodrano azony dia tratran’ny "tournant" ihany leiry (vakio Genesisy 29:14). Taty aoriana izy dia voafitaka tokoa ary nahatsiaro ny ratsy nataony, tapaka ny tsinaiko t@ ilay tantara. Fa zava-mahery ilay tsodrano satria misy fiantraikany eo amin'ny fiainanana tokoa ilay izy, hita ny fahatanterahan'izany aty aoriana.

 

Ka aleo ry zareo dia tsy hiloaka zavatra tsy mety ny vava fa sao ahitana angano ho an’ny ho avin’olona sy ny taranany. Matetika mantsy rehefa sendra voan’ny olona dia manopaopa mihitsy, nefa mpanjo ny rehetra ny tezitra fa aleoko “tsy manozona” ! Raha  toa moa efa misy ozona voateny dia ny mi-annuler ilay ozona eo anoloan’Andriamanitra no tena mandaitra. Tsy afaka manova ilay olona niteny raha araka ny tantara, fa kosa ny tsy hain’olombelona hain’iza moa ho ny teny ?

 

Ho famaranako azy dia mirary anareo taona vaovao feno fahasambarana aho :

- tsy ho ao anatin’ny olana ara-bola fa na misy ary izany dia mba irariako manokana ny isian’ny vahaolana aingana na amin’ity janvier iny ary,

- ny tsy salama moa irariako ny hahatanjahany aingana,

- ny tsy an’asa kosa dia hahita asa tsy ho ela,

- ny malahelo hahita fahafaliana hamenoana ny banga,

- ny ory hahita fitoniampo,

ny mpianatra ahavita soa aman-tsara ny fianarany ka ho tafita amin'ny ambony indrindra, ho tonga olo-manga feno fahamarinana,

- ary indrindra ny tena firariantsoa vokatry ny foko dia ny ahitan’ny Malagasy masoandro mihiratra indray eo amin’ny fiainana andavan’andro. Hifanatitra sy hifanaja ny lehibe sy ny tanora ao anatin'ilay nosintsika.

 

Aza manana ahiahy ianareo fa araka ilay tantara eo ambony dia ny ratsy atao loza mihantona, ny tany no tsy asian-dratsy ny lalao mbola ho ela. Ary Andriamanitra tsy andrin’ny hafa andrintsika ihany, sa ahoana ?  

 

 

 

Andramo ITY dia ho hitanao 

fa hihomehezan'i Ketaka ianao ! 

 

JhonnyEisy, dia hoy aho hoe mba misy ho tahafina ihany izany ny frantsay atsy ho atsy !

Gaga aho mantsy rehefa ilazan-janako fa anaty portables ny mpianatra rehetra hono ny hiran’i Mickaël Jackson !!! Nefa dia tsy génération-ny ilay izy fa dia entin’ny notoriété fontsiny ireto mpianatra dia lasa tia ny hiran’io mpihira iray nalaza io. Asa, tamin’ny androko no tena nalaza ary izy io, izany hoe génération-ko, nefa dia ny ankizy aty aoriana indray no mahalala azy bebe kokoa ankehitriny h@ nahafatesany. Ny nahasosotra ahy aza dia nolazaina fa pédophile io olona io, nefa tia ankizy ! Ny any amin’ny Bekintana moa efa tena mandeha be ny fanelezan-kevitra  @ fomba rehetra, ka na dia olona sendra nikasika anao izao ary ka tianao ho toriana mba hahazoana vola dia anananao zo. Noho izany araka ny hevitro dia noharatsiana io olona io t@ izany, resaka nivoaka kely iny !!!!!

Fa izao, ny amin’ny frantsay indray izao no tiako lazaina. Dia hisy olona efa patrimoine nationale tokony hankalazaina dieny mbola velona izao, satria efa tsy ho ela raha ny fihevitro azy dia ho lasa io olona io. Tsy iza izany fa Johnny Halliday. Voalaza fa niditra hopitaly izy io, misy cancer de colon ary noesorina izany. Fantatra tsara fa tsy mora ny fanarahana aorian’io fandidiana io fa tena mafy be, hainareo ilay hoe chimiothérapie ? tsy maintsy misy io, ary ny taona efa mandroso ihany ! Vao itako teo mantsy fa vao tafavoaka ny coma ileiry, ary tena ambany ny morale-n'ny vadiny. Be mpakafy ny hirany indrindra ireo hirany taloha tian'ny zokiko toy ny : "Retiens la nuit", "L'idole des jeunes" ary koa rehefa mihira ilay "Diego libre dans sa tête" an'i Michel Berger izy tena milay be ! Nandia générations maro tokoa, tsy tamin’ny ahy ihany aloha fa indrindra tamin’ny teo alohako, ka noho izany dia tena be mpitia tokoa io olona io. Eny fa na amintsika gasy ary ilay izy saika any Dago no hanatanteraka ny concert-ny farany nefa tsy tafa indray noho ny fahasalamany sy ny zava-misy any dia itiavantsika azy izany. Ka asa, mba hisy rehareha eran-tany koa ny frantsay rehefa avy eo, haka tahaka toy ny tamin'ny M Jackson. Dia hisy koa ve ny hi-se déguiser tahaka azy toy ny itako tany Dago nanao ny fomba fiakanjo sy fomba fihira ary fandihy e ? Asa raha mbola velona any ilay adala mitondratondra gitara tao Analakely milaza hoe Johnny hono izy :)) Dia izaho koa angambany no hameno ny hirany atsy ho atsy amin’ny portable, na dia efa misy vitsy² ihany ary amin’ny k7 ato an-trano. 

Làlam-piainana daholo izany ka nahalasa ny saiko. Koa dia tahotra ny maty no hanongotsongoana ny velona, ary tombon-dàlana ny azy fa ny làlana iraisana ihany. Tsy hisy hiaina mandrakizay eto an-tany akory. Na izany ary dia maniry fahasalamana hatrany ho azy aho.

Ketaka

Continuerai-je encore quelques années avec lui ? Franchement, je sors avec lui depuis 5 ans et je suis fatiguée. Mais j’ai été fidèle.

Il guette mes enfants depuis la classe de 6ème. De nos jours, quand on arrive au collège, les parents nous offrirent une montre-bracelet ! Mais là, c’est lui que j'envoie direct ! Est-ce que c’est une bonne chose ? Sûrement, les appels au secours, ou les cahiers oubliés ... il assure. Ou pourquoi pas des mots doux pour les parents quand ceux-ci sont fatigués, bref, il rassure quand même ... Mais il a ses mauvais côtés aussi, tel que le magnétisme, la dépendance, etc … Je parle du tél-portable ! Qui d’autre ?

Pourtant, ben oui, je l’ai acheté pour l’anniversaire de ma fille car l’offre était très alléchante : pour l’achat d’un tél-portable avec engagement de 1 an, un deuxième de ton choix est offert pour 1 euro de plus (avec engagement aussi bien sûr). A l’époque, j’ai « gagné » un SAGEM My V76 pour un euro, qui était pas mal, et qui est toujours pas mal jusqu’à maintenant … la preuve !!!!! Il a une bonne sonorité pour moi qui aime la music, les photos sont à 1,3Mpx, j’ai rajouté 1Mo de carte mémoire qui n’est pas rempli ! Oui oui, je l’utilise pourtant ! Et en plus, le son d’appel est un sifflement agréable plein d’entrain, comme si quelqu’un de bonne humeur m’appelle quand ça sonne Cool Seul bémol : je ne peux pas faire des enregistrements de plus de 10 secondes : oui, en vidéo ou en vocal, grave !

Mais depuis que Mr IPhone a fait son apparition dans ce monde, je me suis dit que ce serait mon prochain compagnon de poche. Je suis allée voir tous les différents opérateurs récemment, il y en a 2 : l’IPhone tout court et IPhone 3S (si je ne me trompe pas), je ne sais pas la différence sauf au niveau des prix. Le deuxième est un peu plus cher. Je n’ai que 2500 pts ce qui correspondent à 27 euros de réduction pour un engagement d’1 an et 37 euros pour 2 ans avec mon opérateur, vraiment ils prennent les gens pour des cons ou quoi : une différence de 10 euros te fais ch.. une année en plus ! Et puis, comme je ne cause pas beaucoup il m’arrive de me faire bouffer une bonne partie de mon crédit qui est de 19 euros actuellement, car je ne les finis pas, seuls les crédits non consommés des 2 derniers mois sont reportables, le reste, pfffiiiouuut, rasés ! Un inconvénient : tous les forfaits sont au-dessus de 41 euros avec IPhone.

Rasoa

Et là, je réalise que je ne peux pas l’avoir ! Je me demande quel est son équivalence avec d’autre marque, il n'y a pas que Apple qui a la technologie très avancée. Je suis sûre qu’il y en a d'autres qui sont mieux. Ah, comme j’aimerais changer ce futur ex-petit-chéri. Il est temps de nous dire au revoir. Je veux un nouveau-chéri ! Peut-être il changera mon caractère moins bavard, mais ce qui est sûr je surferai et bloguerai avec n'importe où ! Ma fille m’encourage à en acheter malgré tout. Ah, les enfants pensent qu’il y a un pied d’« argentier » dans notre cour !

Et là, je suis en stand-by ! Undecided

(Ho gaga i Ketaka raha mandalo eto)

 

Aiza

Taiza ary aho no nanao vakansy ? Fantarao ve io toerana io e ?

Vitsivitsy ihany ireto fa be no mbola tsy tadidiko :

TSY TIAKO NY :

-      Rehefa misakafo dia mandeha mafy be ny télé. Tena tsy henoko mihitsy ny tsiron-tsakafo fa any loatra ny loha. No sady aleoko miresaka ambony latabatra fa eo no hahenoko ny zava-miseho rehetra mahazo ny fianakaviana.

-      Mifanena amin’ny olona be maro nefa voatery manao “bisous”  azy rehetra. Aza mba tonga @ ora farany mialoha fanatrehana fivoriana ihany fa tena leo mitodika ankavia sy ankavanana ny loha in-…….dimapolo ohatra Innocent !!!

-      Miaritra mihaino olona miresaka nefa tena tsy any mihitsy ny fironan’ny saiko. Nandeha nody aho avy nianatra indray mandeha ohatra, tafara-dàlana t@ ilay namako (izay miseho ho snob be) mitantara ny fiainan-dry zareo, izay tena tsy alehany ho an’ny gasy tsotsotra. Tsy nisy azo nialàna fa dia ny hany nataoko dia tsy nihaino azy fa nataoko radio teo fontsiny fa zavatra hafa no nalehan’ny saiko nandritra izany. Soa fa izaho no nivily làlana voalohany t@ izay !  

-      Ilay nividy kapila tena izy (original)  misy tantara gasy, ary tsy vita h@ farany ilay tantara fa tapaka, tsy voasikotra tsara ilay kapila … ! Anatra ho an’ny manaraka fa tsy nety nivoatra mihitsy ilay Malagasy @ “vita gasy” h@ izao hay ! 

-      Fomban’ny lehilahy gasy any @ tanàna rehefa mahita vehivavy dia mikitika fa tsy mba mijerijery fontsiny ! Tena rikoriko mihitsy ianao rehefa tratran’izay, tsy inon’inonao ve dia kitihina, efa tsy valahara mihitsy ny toy ireny ! Koa dia miovà toetrany lahilahy gasy ô !

-      Ilay manofy zavatra mampitahotra ahy. Tsy vitan’ny indray alina ihany fa mitohy ilay izy ny alina manaraka na aty aorina. Ny nanjo ahy ohatra dia mandeha amoron-dranomasina aho kanjo niakatra tampoka ny ranomasina dia nihazakazaka aho miala haingana, nefa tratra ihany ! Miverimberina io ! Tena sorena mihitsy rehefa mifoha.

-      

GAGA AHO ANKEHITRINY : 

-      Fa tena havanana miteny anglisy andavan’andro ny tanora Malagasy, tena midoka azy ireny aho. T@ izaho nandalo tany Dago farany, dia variana mihaino ireo zaza 11 sy 12 taona miresaka @ io teny io. Fa hay ve tsy ny frantsay ihany no teny vahiny e ! T@ fotoan’androny mantsy dia io frantsay io no toy ny teny faharoa fampiasa tao Madagasikara. Nanomboka oviana ary izao ? 

-      Nefa kosa, ho setriny dia itako ho tena lasa nalefaka ny fahaizana teny Malagasy indrindra rehefa manoratra. Manginy fontsiny moa noho ny fahatongavan’ny finday vao maika lasa very ny atsasa-manila. 

 

                                                                      Mbola betsaka ny mahalasa saina e !

 NB : tsidio koa I T Y

 

 
Avy aiza daholo isika malagasy jiaby mandalo eto e ?  Finaritra mahafantatra izay toerana misy anareo, dia asio tantarany kely rehefa mametraka hafatra.
 
" Izaho avy ao Antananarivo, fokontany Mahavoky, manelanelana an'i Besarety sy Andravoahangy, tao no teraka. Rehefa talata no tsenan'i Besarety, ary rehefa alarobia ny an'Andravoahangy. Dia tsy misy olana fa na misy ary ny delestazy ka tsy azo antoka ny vata fampangatsiahana, dia iantsenako matetika io Cool . Misy ny rehetra iny faritra iny ry zareo a ! "  
 
........ inay aho zanako !
Mba tiako ity hira ity ! Sao mba misy afaka manome ilay tonony e ? Nohiraina tao ampiangonanay ny refrain an'izy ity taona maro lasa izay : " je suis béni ", dia gaga aho mahare ny nanohizan'ireto mpihira ireto azy, toa haïtiens no fahitako azy ireo e ?  
Inty indray zava-niseho tany Suisse taona maromaro izay, tiako ho fantatra ny fahitanareo azy. 
Very ny finday an’ilay olona, andao antsoina hoe Ravery ilay olona io. Ka nandeha nankany amin’ny mpitandro ny filaminana nitory fa i Rahely mpifanolo-bodirindrina aminy no nangalatra ilay izy. I Rahely moa dia vehivavy resin’ny fiainana, ka mifoka daina ary matetika dia tsy mahatsiaro saina loatra, izany hoe efa fantatry ny manodidina izy no sady tsy dia azoazon’ny mpiara-monina noho izany. Tonga ary ny polisy indray hariva nandodona tao amin’ny Rahely, ka izy efa “ manidina ” iny no namoha varavarana. Nitondra azy avy hatrany niala ny tranony nankany amin’ny paositry ny polisy izy ireo, ary dia voatana tany ravehivavy. Nanontany izy ny ampitso nony nahatsiaro saina hoe : “ te-hahita an-janako aho “, nefa dia tsy noraharahian’ireto polisy io fangatahany io. Nandeha ny andro maromaro, ary 8 andro vao nandalo ny anadahiny nijery azy teny. Nanontany ramatoa hoe : “ any aminao ny zanako izao ? “ nefa “ tsia “ no valiny. Teo vao nanantona ny “ assistante sociale “ ity anadahiny nanontany, ary teo vao taitra daholo nandeha nijery tao an-trano. Indro ilay zazakely 18 volana maty teo am-pototry ny varavarana, maty déshydraté fa fotoanan'ny hafanana moa tamin'izay. Teo vao niteny ireo mpifanolo-bodirindrina hoe nahare zaza nitomany nikiakiaka mafy fa samy tsy nisy taitra azony efa mpahare izany avy ao amin-dry Rahely izy ireo. An’iza ary ny tsiny ? Misy olona maro be ao anatin’ny tantara nefa dia indrisy fa namohy ny ainy ilay tsy manan-tsiny. Tena tantara marina izy ity, ary ho lazaiko anareo eto ihany ny voaheloka. Ahoana no fahitanareo azy ? Ny hany azoko ambara aminareo fontsiny dia hita ihany ny findain'i Ravery fa tsy nisy nangalatra akory !!!!


Ity indray no fahitako azy ry Dadarabe :) 

Ny endrikao soa, nampikandrakandra                                                                 ao izy izay angambany
Ireto masoko ankiroa.
Ny tsikinao mangataka, ny ho arahi-maso
Tsy hita teo intsony.
Ny feonao malefaka, rehefa mihirahira
Fandreko mampangina.
Ny fofonao manitra, toa miantso nofy
Mampandefa embona.

Nakaiza re ilay malalako mangina 
Tahiriko ato am-poko ?
Moa tsy nifanena ve ny nofinofintsika
Nataoko hiara-dia ?
Indrisy, varavarankely mihidy
No mampipitrapitra
Ireto loharano roa
Maniry hahita anao.

Antenaiko tsy ho ela
Dia hiverina indray ilay fitazana. 
Miverena akia 
Manirery ‘ty foko
Izay efa fantatrao rahavana.
Miandry indray ilay tsiky,
Hitopy aty amiko
Manambara f'efa ... ahy ianao.

(Kdaombaramita 31/08/09)

Mahavariana sa mahatsikaiky sa …. Inona re no ilazako azy e ? Ity zava-niseho tetsy @ nosy La Réunion ity. Niseho an-tsary hono i Jesosy !!!! 

Tao Cambuston, faritra atsinanan’ilay nosy misy ny vohitr'i Saint-André, ny tantara no niseho : misy fiangonana katolika iray malaza tokoa @ io toerana voalazako io. Niseho an-tsary tamin’ny
fiketronan’ny lamba fiankin-tsezan’i môpera ny endrik’i Jesosy hono. Tamin’ny fotoanan’ny karemy moa izy io koa, zoma hariva 13 marsa 2009 t@ izay. Nidonàka tokoa ny olona, ary tonga marobe nilahatra poa toy izay no niafarany nandrina ny 2 andro. Satria ny sabotsy alina dia nanjavona ilay sarin’endrika, tsy nisy intsony. Ny nahagaga anefany dia indro niverina ihany ilay sary ny alahady harivan’io (moa izy izay ?). Ny môpera katolika teny an-toerana moa dia nanamafy fa hafatra avy @ i Jesosy io. Rehefa jerena kosa aloha ilay izy dia manome endrika ny mahita azy. Dia tapitra iny ny alahady, fa nanjavona ilay sary, izany hoe : “déplié” ilay lamba.

 Vao tamin’ny 1er mai teo indray, nisy nahita indray ny endrik’i Jesosy ihany, hono tany amin’ny fiangonana katolika any Trois-Bassins, faritra andrefan’ilay nosy indray. Mora kokoa ny ahitana azy amin’ny fakan-tsary telefaonina. Mandresy lahatra ihany ny mahita ilay sary satria manome endrik’olona tokoa ilay izy. Ny kreôla moa mora minomino foana izay koa dia mandaitra be ny toy itony. Poa toy izay koa dia tonga maro ny olona, saingy t@ ity indray mitoraka ity dia noesorin’ilay môpera mpitondra ilay fiangonana nahitana ilay misary endrika ilay izy satria tsy nahatokisany ny zava-niseho.

 Lasa ny saiko hoe :
- misy olona mahay manamboatra “ pliures à distance ” fatao amin’ny lamba any ho any angambany ve ? 
- sa fifanojoana mahatonga finoanoam-poana ? 
- fa nahoana koa moa no voatery ho endrik’i Jesosy ilay izy fa tsy endrik’olon-kafa ? Na endrik’i Ingahibe Noely, na mety ho endrik'i satana mihitsy ary satria io koa dia mahay maka ny endriky ny maro ? H@ izao mantsy dia mbola tsy nisy na manam-pahaizana ary nahay namoaka ny tena endrik’i Jesosy, h@ izay dia endrika noeritreretina avokoa no itantsika etsy sy eroa dia manjary hoe rehefa mitovy @ iny endrika iny dia Jesosy. Na izahay ary moa rehefa mahita olona be volombava sy maka endrik'olona malemy fanahy somary lava volo dia velona ny hoe : “ohatran’i Jesosy” !!! 

08/04/09

(18h10) : Bola grèv be aty izao. Karama fonksionera tsy misy fa ny an'militera no vonjena

(18h25) : Miasa. Tapaka ny karama vo tsy miasa, grevy mand fona samedi tena b olon, orana aza maly mbola b olona, bank central aza zao migrev, tsy avelany mivoaka ny DG fa maaz menace, za zao no iainana

 

20/04/09

(18h11) : Omena akanjo miaramila ny olona karamaina d alefa mitifitra olona milaatra milamina de Alin Ramaroson nomibaiko azy mande 4x4

(18h19) : Andefasana bombe lacromogen 4 atrany @ opitaly HJRA

(20h24) : Atrany @ EPP Tanimbarinandriana darofana bombe

 

23/04/09

(19h28) : D notifirina sy nenjeena atrany atrano ny grevist androany, d novakin TGV ny banky central

Ho anareo ‘mpiandry’ : tsy antsointsoina fontsiny @ izao anie Andriamanitra e. Mino va ianareo fa tena avy Aminy ireny fandrobana ireny, ankasitrahany ireny ? Gaga aho hoe handeha hamaky trano ny hafa dia ianareo no mialoha làlana mivavaka ! Dia hoe “@ anaran’i Jesosy, … “ . Mba mieritrereta fa ny Fanahy Masina mahita ny ataonareo, ary fantatrareo tsara fa mandàla lalàna ny baiboly : raha kristianina ianao dia tokony hanaja ny lalàna, voateny ao anaty Baiboly izany ! Ho tsarain’ilay Avo Indrindra antsoinareo isan’andro ianareo fa mitandrema ihany fa tsy ho ela izany ! 

Ho anareo manam-boninahitra ambony amin’ny miaramila sy ny mpitandro ny filaminana manan-tsaina : malahelo tokoa ny fo @ izao toe-draharaha izao. Nefa ve dia olona vitsy ao amin’ny Capsat dia afaka nandroba ny fandriam-pahalemana eto @ firenena manontolo izay napetraka taminareo ? Moa ve ireo olona ireo no tena mitondra ny hevitra rehetra ka dia ekena daholo izay ataony fa malemy saina ny sisa ? Ary izahay vahoaka Malagasy nanakarama anareo izany mba ahoana ? Tsy mba misy mpanohana ve fa latsaina amin'ny fijerena fontsiny ? Satria izay manana ny miaramila no matanjaka ! @ izao fotoana izao dia miseho ho matanjaka ireo olona manjakazaka ireo satria tsy misy manohatra azy ary ny antenainay mba hiaraka aminay nampivandravandra, ary manao izay tiany atao. Nefa dia miaramila vatany daholo ny habetsahany ary indrindra tsy mety voafehin’ireo mitondra azy ary ! Ampio izahay Malagasy fa ianareo no andry iankinanay sy ny firenena, tsy ekenay izao fandrobàna, fampihorohorona, fisamborana manam-pahefana ambony sy ny fanaovana bodongerona fanjakana izao, fampinanana maloto olom-pirenena, fanitsakitsahana lalàna izao. Tsy izao no démokrasia tadiavinay, ary tsy te-hiaina ao anaty fiainan-jiolahy izahay satria tsy mbola any @ Afobe i Madagasikara akory ka ny devoly no mampiodina azy.  

Potika ny firenena ary afa-baraka eo anatrehan’izao tontolo izao ilay nosy malaza. Tsy voaambina intsony ny fiandrianany fa resin’ny vola sy ny olom-bitsy ary ny valifaty ny ao anatiny. Misy resaka vola izy ity, misy resaka harena ankibon’ny tany, koa raha hanampy anay ianareo dia apetraka ankilany ireo na tsara sy betsaka ary. Tsy mahavidy ny tena maha-olombelona ireo, fa ny olona tsy vanona no manaiky resin’ireo. Tahirizo ny maha-olom-banona antsika. Aza hamidy ny tanintsika, ny ain’ny malagasy mpiray tanindrazana, ny fiandrianantsika, ny fihavanantsika … ireo izay mahamalagasy antsika.

Ho tahian’Andriamanitra indrindra ianareo miaramila tonga saina izay tonga manampy anay tena vahoaka maro an’isa tsy manaiky ny fangalarana ny safidinay.

Misaotra betsaka tompoko.

Dadany ka izao an : 

 

 

Vao haingana tamin'iny volana febroary lasa iny no tovolahy kely 12 taona no teraka, itanareo amin'ny lahatsoratro mitondra ny lohateny hoe : "Lehilahy 12 taona nefa dia ..." etsy aloha. 

Inty indray dia any Brésil no miseho ny tantara : Andriamanitra ô, zazavavy kely 9 taona indray no bevohoka ! Bevohoka kambana ! Voalaza fa ny raikeliny 23 ans no nanolana ity zaza fony izy h@ 6 taona. Ankehitriny dia mitaraina ilay zaza fa marary vavony. Nony nentina tany amin'ny dokotera dia hita fa mitoe-jaza kambana efa efa-bolana !!! Fa dia mankaiza ity tany ity no zazakely no vetavetaina toy izany ? Inona no fahafinaretana azo amin'ny zazakely, fa dia tena marary saina matoa mahavita izany. Tena lehilahy tsy valahara, ny biby no mitovy lenta aminy ! Ny mampalahelo anefa dia tian'ny renin'ity zaza 9 taona esorina ireto zaza izay efa lehibe tokoa (4 mois) ao an-kibony no sady etsy andaniny dia tsy fantatra na hahazaka hitoe-jaza h@ farany ity zazakely noho ny hakeliny loatra, loza mitatao ho an'ny fahasalamany. Mipetraka amiko ny fanontaniana hoe : 

- efa olona hary tanteraka anefa ireto zazakely
efa-bolana ao an-kibo dia ho vonoina ve ?

- mampalahelo anefa koa ity zazavavy kely 9 taona dia hiteraka, tsy mahalala inon'inona, nefa moa tsy maintsy hiteraka ihany izy na ahoana no fomba hivoahan'ireo zazakely ireo na ahoana

 Aina 3 izany no misy ho ratsy fiafara raha atao ny kaonty. Ontsa tokoa ny fo amin’ny mahareny ahy : “zazakely voatavo tsy mifandraka” ve no vetavetaina toy izao, ary koa efa tena olona tanteraka ireto ao anaty kibony.

Lesona tsoahiko amin’ity tantara ity dia hoe : aleo henoina ihany ny zaza rehefa miteny, mino aho fa mba efa noresahiny tamin-dreniny na tamin’olon-kafa tany ho any fa tsy noraisina ho tena izy ny tenin-jaza, na mety ho lasalasa eny ary ny vavany rehefa milalao. Maniry koa aho raha maniry ny hahatanteraka io sazy 15 taona an-tranomaizina (na mihoatra ary vao maika tsara !!!) ilay lehilahy tsy olom-banona no iantsoako azy fa ny mifanohitra @ izany. Marihiko fa ahihiana efa nanao ity fomba ratsiny ity tamin’ilay zokin’io zaza io koa ity lehilahy ity, handicapée moa io zokiny io.
 

Jereo eto

Izay voa (vangio ato) manodidina ka dia hihodidina ary aho ...  

Mino ilay tokana nahary izao tontolo izao : Andriamanitra
Mino ny zanany lahy tokana fa Mpamonjy

Mino aho fa Andriamanitra mahery
Ireo no loharanon’ny fotom-pinoako


Tia vady
Tia zanaka
Tia
zava-maneno
Tia
mihira
Tia ny anatra nomen'i Dada sy i Mama
Tia manao sakafo na voatery ary
Tia mananihany
Tia mitady vahaolana
Tia informatika
Tia namana virtoaly
Tia milomano
Tia mitsangatsangana
Tia mitaingina fiaramanidina (mampihomehy be ity iray ity :))
Tia maka sary (indd rehefa adino ny fakantsary !!)
Tia mamaky zavatra insolites 
Tia mifalifaly

Tsy mihafahafa
Tsy miaingitraingitra
Tsy manadino an’i Madagasikara
Manana blaogy faharoa mitondra ny anarana hoe Rasoa Malagasy
Ny teny anisan’ny tiako indd dia vakio ity
 

 

Iza ary no andeha ho tagger-na ? Blaogy vitsy² mbola tsy fantatro no apetrako eto, koa dia tohizo re raha azo atao e, mba te-hahalala anareo izahay :

- Blaogy RTN

- FANHAIKY 

- Dadarabe "hiaraka handresy" 

- Harry blog's 

- Blaogin'i ontsy 

- revirevy 

 

 ... MANKASITRAKA MIALOHA Kiss

 

Rehefa manjono izy mahay
Rossy no kakana ampiasainy
Na zaza ary tsy hananany antra
Ny olom-bitsy lazainy vahoaka,
Dia izy ireo no fampiasany
Hanatanterahany ny teti-dratsiny
Mba ho “sorona” hanome ny ainy 
Izany hono no mba : “demokrasia”-ny.

Rehefa raikitra ny fifandirana
Izy anie mandeha irery
Ny vady aman-janany afeniny
Ary izy tia mitazan-davitra
Dia iny ….. , lasa mitsaoka.
Avy eo mody mitomany
Ranomasom-boay izany
Nahoana no tsy mba nitomaniany
Ireo izay maty efa kilany ?
Mahay miatsaravelona tsihy

Lian-drà ilay lehilahy
Herim-boto no ampiasainy
Satria tsy diplôma am-paosy
Tsy tena fantatra izay tiany
Resahina izy toa mivilana
Ny ho filoha no mba reviny
Nofinofy redirediny
Zatra an’ny dada mpanana
Ka tsy maintsy azony hono io
Na hamonony vahoaka aza.

Aoka izay ry ireto fa tssss …. rikoriko aho marina ! Tsy poezia fa ankamantatra.

Ahoana hoy ny fitenin-drazana
- Olon-tokana tsy mba vahoaka : mitarika izany ara-matematika fa raha 5000 olona tsy mitondra ny hafatry ny vahoaka malagasy rehetra.
- Ny hendry mody voky, ny adala manesika ihany : aleo mifidy ny fahendrena na nanao adalana ary.
- Ny mita be tsy lanin’ny mamba : hevitra diso (itako t@ fahitalavitra) satria mihinana ireo izay malemy sy taratara ny mamba rehefa mita rano ny daholobe, koa dia tsy mbola tara izao ho anareo izay te-hiova hevitra sao lasa sorona amin’ny manaraka.
- Ny tody tsy misy fa ny atao no miverina, koa dia miandry ny fivadiky ny tantara, boribory ny tany e !
- Andriamanitra tsy tia ratsy, nefa betsaka ny ratsy ary rehefa tsy azo ampitandremana dia anao ny maka anatra ho anao. Nefa raha ny ratsy no nofidinao, koa dia miandry anao ny RATSY ...... (tsy ratsy) !
- Andriamantra tsy andrinareo, andrinay ihany : koa dia aza mitsahatra mivavaka !!!


 

AZA MANARAKA AN'I ANDRY TGV INTSONY FA ASAINY MAMONO NY HAVANAREO IANAREO ! IZY MIHINANA SAKAFO MATSIRO FOANA AO AN-TRANO, SADY MANAN-KARENA KOA ANIE IZY INY E !

Amin'izao toe-draharaha misy an-tanindrazana izao, dia lasa ny saiko hoe :

 

- Iza ary no mety tena afaka hitondra ny firenena raha tafala eo Ravalomanana ?

- Iza no ao ambadik'i Andry ?

- Iza no antenain'ny vahoaka ?

 

Mba omeo anarana hoe aho ry zareo fa tena very ny saiko ? Biby tsy misy lohany anefa tsy mandeha. Ilay zalahy kely io tsy mbola ampy taona hitondra firenena sy tsy mbola matotra fa manao zaza tsy nahazo kilalao dia tezitra. Ary ilay efa eo toa manao izay saim-pantany sady tsy mety ator no tsy mahalala ny tokony atao anefany. Fa ny tsy fantatra dia hoe izay ilay fahatelo ao am-badika ? Sao dia misy saka manao tampody miverina ary ao ? Ahiko mafy ho diso fanantenana ramalagasy atsy ho atsy ! 

 

Misaotra anareo izay haneho hevitra eto, nataoko izy ity mba hahafantarana ny zava-miafina nefa mibaribary fa tsy hay lazaina. 

1 - Rehefa jerena kely, nefa madity mandreraka ?

2 - Rehefa mandeha eny valo no isany nefa tokana ihany ?

3 - Maizina nefa toa matanjaka ?

 

...... raha mbola mahita hafa ianareo dia tohizo rehefa itanareo ny valiny. 

... mazotoa e !!!!!
 
 
 
 
 

Mahafinaritra ahy ny nijery ny fety noely tao Antananarivo an-tsary. Na ireo sary fontsiny ary dia milaza zavatra satria afaka nifaly ny olona na dia tao anaty fahasahiranana ary. Izaho manokana aloha raha tamin’ny andronay dia faly na dia mijery fontsiny ary, ilay atmosifera mihitsy no miteraka zavatra na tsy mandray anjara ary. Ary mahita fiilina foana ny gasy na dia tsy ary fitaovana ary, toy ny manezy ahodina tànana : ny sôvaly deboa, ny kodiarana goavana fitaingina, ny fiara kely mihodina ho an-jaza, … voa indray ny jirama t@ iny. Ao koa ny nanovana ny lalamben’Analakely ho toerana fandehana tongotra fontsiny. Dia feno sary mahafinaritra ilay sita itako : fiara, elikôptera ary fiaramanidina kely mampifaly ny ankizy, fitaingenana lamasinina kely maginy fontsiny.. Hatramin’ny volombavan’i dada koa ao manome enerzy, ny fiankaviana isan-toko tonga miaraka toy ny toerana fanamafisana rohim-pihavanana, … ets. Raha miakatra ambonimbony ianao dia tonga eo @ zaridainan’Ambohijatovo ahita ireo karazan-dalao fahita amin’ny kazinô fa ankalamanjana, tsy hita izay maharatsy azy ! Toa nisy fiovana be any Dago izany, enga anie ka hitohy ny toy izao fa tsy ho rendriky ny politika ambony latabatra fontsiny ny fiainan’ny malagasy !

Akoatra izay dia mahafinaritra koa ny nijery ireo sary tamin’ny fifaninana maka sary ny fiainana andavanandro malagasy. Tena misy sary tsotra nefa milay e ! Izaho koa mantsy tia makamaka sary izay, ka dia mba nankafy aho mijery ireto sary vitsivitsy voaray nahazo loka !

Oadray manina aho izany ry zareo mahita izao !        

   
  
 Miarahaba anao tratry ny
taona vaovao 2009 aho.
Hitondra fahasoavana,
fifaliana, vola, vaha-olana,
fahasambarana
ho antsika tsirairay avy izy ity.
 
Ary indrindra mirary fitahian'i
Tompo Nahary an'i Madagasikara
sy ny malagasy rehetra aho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raha te-hitafasiry amiko ianao dia tongava fa ato aho h@ 15 desambra  

Ny ahy raha vao misy coupure de courant eo ampihinanan-kanina dia tsy mandeha amin'izay laoniny ny tanako mihinam-bary na dia misy diavolana ary, lasa any akaikin''ny sofiko ny sotro knou ! Enga anie tsy ho tapaka ny courant amin'ny krisimasy. Mahatsiaro ilay poezian'i Pissoa aho mantsy.

 

... resaka mandalo e ! 

« Un coeur joyeux est excellent pour la santé ... » Proverbes 17.22

Née avant l'invention du téléphone ou la construction de la Tour Eiffel, Jeanne Calment est morte à l'âge de 122 ans après avoir connu 27 présidents français et être entrée dans le livre des Records en tant que la femme la plus âgée du monde. Quand on lui demandait quel était le secret de sa longévité, elle répondait : « Savoir rire ! » La médecine a prouvé que le rire fortifie notre système immunitaire, fait baisser notre tension artérielle et neutralise l'apathie causée par la dépression. La Bible a raison : " un coeur joyeux est excellent pour la santé ". 


Dans les Ecritures, le vin représente la joie et le premier miracle de Christ a été de changer l'eau en vin, le meilleur qu'ils n'avaient jamais bu. Jésus est un créateur de joie ! Alors comment cela se fait-il que nous n'en manifestions pas plus ? Jésus a dit : « Je vous ai dit ces choses, afin que Ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite » (Jean 15.11). Comment pouvez-vous affirmer que vos péchés ont été pardonnés, que Dieu dirige votre vie et vous protège, et que, après votre mort vous irez Le rejoindre au paradis, tout en affichant jour après jour une mine aussi désespérante qu'une grappe de raisin desséchée ? Paul était tellement rempli de joie qu'il amena à Christ les gardiens de sa prison et qu'une communauté chrétienne vit même le jour dans la « maison de César » ! (Philippiens 4.22). Votre attitude quotidienne aura davantage d'impact sur votre entourage que votre théologie. Quand les autres vous verront vous réjouir dans les moments difficiles, ils se demanderont quel est votre secret. Ils penseront : « J'ai vraiment besoin de ce qui le rend aussi heureux et deviendront plus réceptifs à la vérité de Christ. Le bonheur que propose le monde est conditionné par les circonstances de la vie, tandis que la joie est le résultat d'un choix qui nous fait dépasser ces circonstances. La Bible dit : « La joie du Seigneur sera votre force » (Néhémie 8.10). La joie est ce qui vous pousse à aller de l'avant, et le Seigneur en est la source. Alors, votre coeur est-il joyeux ?

                                                                                                                              (Tiré de Sa Parole Pour Aujourd'hui du 08/12/2008)


Somebiseby izany saina, falifaly 'zato fo, f'io ilay hazo nandrandraina, fa efa tonga ao tokoa. Miandry sisa izay atolotra, eo am-pototr'ilay hazo, faingana tonga r'ilay andro, andron'ny NOELY soa.

 

 

 

Notsongaina tao anatin’ny maro @ blaogy.com aho koa dia manaja ny safidin’i Jentilisa ary hanohy ity lalao momba an’i Afrika ity. Ataoko teny Malagasy ôfisialy satria afrikana gasy aho ary mbola mahatadidy ireo fitsipika rehetra momba izany. 

Ny tonga avy hatrany ato an-doha aloha vao miresaka an’i Afrika dia FAHANTRANA. Tsy midika fa mahantra daholo ny tany ao Afrika fa ny ampahany lehibe @ io tany io dia mahantra BE mihitsy. Teo ampijerena fahitalavitra aho no mahita zazakely 2 taona mitomany, ary hoy ny teny mitantara hoe : “ Iza no olona mba afaka miandraikitra ny tadiavin’ity zaza ity izao ? ” satria amin’ny tany miady no misy azy. Latsaka ny ranomaso satria vao lohahevitra teo alohan’ity dia mikasika zazakely, ary satria reny ny tena dia malahelo. Na dia ny mijery ireny zaza eny amoron-dàlana ato Tananarivo renivohitra ireny apetraky ny reniny hangataka ary dia ontsa ny fo. Maro ny zava-misy mampalahelo iainan’ny ankizy afrikana, nefa dia tsy hita fa hany mba mampionona ny foko dia hoe : “Mbola ho avy ilay maraina”. 

Ahoana anefa (tohiny)Manahoana daholo e ! Henoko tamin'ny radio vao teo fa "journée internationale de la gentillesse" anio. Dia misy ny olona izay nalaina feo tamin'ny radio milaza ny nataony : 

- J'ai emmené des croissants pour mes collègues ce matin, hé hé hé !

- J'ai donné 2 euros à un sdf, ce n'est pas beaucoup mais c'est déjà pour s'acheter un café 

- C'est pas fatigant ? hoy ny mpanontany. Valiny : "Oui, sourire avec tout le monde fatigue le visage, mais je me reposerai demain !" (tapaka ny tsinaiko) 

Izaho kosa izao vao nahare ity andro ity h@ izay niainako ary itako fa tsara. Tsy fantatro izay mbola hataoko fa dia efa reko izao, na dia rahampitso ary tsy maninona fa hoy ny vazaha hoe : "Mieux vaut tard que jamais". Soa aloha fa mba gentille tamin'ny tenako aho nividy zavatra niriko h@ izay, sady efa feno kilalao eny amin'ny magasins ! ha ha ha ! (Inona ary izany hoy ny sasany ?).

Fa ny anareo : inona no mba mety hataonareo izao na dia tara kely ary tsy maninona e ! Raha nisy olona nahasosotra tany ho any dia mba zakaina ny @ ity indray mitoraka ity dia hadinoina noho ity andro voatokana ity e, samy hahasoa ny andaniny sy ny ankilany izay e ! Sa ahoana ?

Izay ary, mazotoa daholo ô ô ô ! 

"BISOUX SPECIAUX" androany ho anareo rehetra Kiss 

Dia manal’azy ity miresaka amin’ny mpiray tanindrazana eto ity. Lany eto anoloan’ny tarazava ny ora, ary raha atambatra dia efa mahavita andro maromaro. Faly ery ny ratsana toy ny misy masony tsirairay avy manindry ireto bokotra mamoaka soratra. Dia amboamboarina eto izay felana efa vonona voatolotra, mampihaingo araka izay mety sisa azo atao, na dia ovaovaina loko eo ary dia atao ampy, hi hi hi !  

Dia variana tokoa mamaky ny hevitra maro sy mamoaka mba hitovy amin’ny besinimaro. Indraindray dia misy ny teny fihaviako tena izy, nefa mbola mila fanitsiana. Misy ny “fiteny finday” no hita, hi hi hi, tsy maninona fa rehefa fantampatatra izay tiana ho lazaina dia izay, hi hi hi ! Io ary fa misy mamay an, tandremo ny tosidrà re ! Any moa misy ilay iray izay tena tsy laitra akisoka mihitsy
Money mouth, ho hitanareo eo izy e, fa milay ka !  

Ny mampihomehy matetika dia rehefa varibariana mamoaka ilay hevitra, be koa ny mpamaky varimbariana mametraka ! Misy ireo nanindry bokotra an’arivony maromaro dia isa vitsivitsy no mifanandrify. Ny mpahazo tsindraindray dia hoy izy roa vavy hoe : “andao ka”. Dia mipetraka ihany ny fankasitrahana mba ho fampaherezana. 

Fa ny tena mahasosotra dia rehefa mba vonona ny hiteny ianao dia tapenan’ny Nety maso, tsy mahazo mijery eto hono !!!! Dray dray dray, ny sasany efa manindry in-5 mbola eo ihany no eo. Rehefa sokafana anefa ny fandrindrana dia io eo, miteny irery ianao hoe :” misy mazoto be izany !”, hay ilay teo ihany no teo. Akoatr’izay io koa misy masinina mametraka vaovao ratsy, soa ihany !

Manal’azy hoy aho izy ity, mandany andro fa faran’ny herinandro. Amin’izay koa mbola manginy fontsiny dia tsy miasa hono nefa efa tsy miasa androany, voa daholo ny mpiasa 5 andro rehetra tamin’ity indray mitoraka ity. Koa samia manao izay mety ary e ! 

Kdômbitah  Mba sendra vonona hijery sarimihetsika iray tato an-trano izahay t@ alahady alina lasa teo. Tsy vao sambany aho akory vao nahita sarimihetsika fa inty indray mitoraka ity dia mampatahotra : tsy ilay tantara namboarina ireny fa tena zava-nisy daholo no tao anatiny. Izany hoe tena tsy nisy natao fandikana ilay izy fa tena niainana ny nojerenay. Vao haingana ilay tantara anefa fa tsy hoe tamin'ny andro fahiny akory.

 

Mikasika ny fiainan'olona mbola tsy azon'ny sivilizasiona anaty alan'i Amazonie moa ilay izy, ka tena hafa ilay fiainany ! Sady manginy fontsiny dia mbola mihinan'olona mbola manta izy ireto fa tsy mbola mahandro sakafo. Mamono olona @ fomba mahatsiravina isan-karazany izy ireto. Misetrasetra zazavavy izy ireto. Miaina eny ambony hazo izy ireto. Mamono zaza vao teraka izy ireto, sns. Aoka fontsiny fa ny fandehan'ny tantara dia tena tsy nampoiziko. Toa raha tsy diso aho dia vao haingana no nisy fiaramanidina nanidina iny faritr'i Amazonia iny nahazo sary ireto fokon'olona miaina anaty ala tsy mbola voazaha. Angambany ireny ilay izy. Tao anatiny tantara dia nampiseho habibiana ratsy koa moa ireto fotsy hoditra sivilizé nandeha tany ka niharan'ny vokatry ny natao tsara ! 

 

Nefa na dia tena nampihoron-koditra sy naharikoriko aza anefa dia tena nampi-te-hijery h@ farany ilay izy ! Niafarany dia vitako ihany ilay izy, ary dia nisalebolebo aho tamin'ny farany. Ny tena loza dia tena tsy nahita tory aho fa tena voadona mafy loatra ilay saina, eny mila mafy saina tokoa ny mijery ilay izy, ka nihodikodina tao am-pandriana tao foana fa niverimberina tato an-doha ireo sary mahatsiravina. Efa tamin'ny 5 ora maraina aho vao natory moramora, nefa tsindrian-daona ihany na dia izany ary tao anaty torimaso, mbola nitaitaina fatratra. Fa dia mbola h@ izao aho mbola lasa saina foana ary tsy te-hijery sary @ fahitalavitra misy ireny ambanivohitra ireny aloha fa mbola miahiahy. Aleo omeko anareo eto ihany ny lohatenin'ilay izy sao misy te-hahita ianareo na misy efa nahita : "Cannibale holocaust". Mazotoa e !

 

Hay toy izany no fandehan'ny fiainan'ny zanak'olombelona taloha ! Loza be ! Tsy mahagaga raha mbola misy ny vonoan'olona sy ny habibiana isan-karazany. Nefa moa ve toy izany ihany ny endriky ny habibiana sa misy endriny vaovao ankehitriny ? 

Mba tena nahatalanjona ahy koa ny zvt itako tany Dago farany. Faran'ny taona 2006 t@ izay ary nandeha nanao ttsy teny Anosy aho. Niditra ity birao iray fa tonga ny anjarako fa efa niandry elaela tao ihany aho. Olona 2 no miasa amin'io birao io ary latabatra 2 izany no tao. Ny latabatra voalohany dia misy ramatoa efa bebe taona ihany ary machine à écrire éléctronique no ampiasainy, ny faharoa misy ordinateur ary tovolahy no miasa eo. Ilay ramatoa no tena mandray olona, fa ilay tovolahy kosa mandeha² etsy sy eroa fontsiny. Nefa inona hoy ianareo ? Isaky ny misy olona tonga dia misy zavatra taper-na lavabe foana, la même chose ! Nefa ilay ordinateur iray etsy tsy miasa fa mirehitra fontsiny. Ny filaharana lava ary nefa entre 9h sy 11h ihany no fandraisany olona. Tena lasa ny saiko hoe vita vetivety izy ity raha mampiasa ordinateur satria ilay anaran'olona fontsiny no ovana dia ny texte ambiny tsy misy miova. Ilay olona @ birao iray etsy tsy mihetsika, fa mivoaka sy miditra miresaka etsy sy eroa, nefa matoa misy io ordinateur io eo dia afaka mampiasa io izy ary mahay, itako ihany izy nikitika teo ts'inona.

Ô rey olona e, dia tena bloqué sy tara amin'ny taratasy atao amin'ny machine à écrire isika ! Ary betsaka ny olona tsy tonga saina mba hifanampy mba handrosoan'ny firenena. Izay koa angambany rehefa mpiasam-panjakana ve ? Na izany ary dia midera ilay ramatoa aho satria vitany araky ny fotoana vitsy nomeny ireo taratasy nilaiko, ary tsy nisy risoriso mihitsy izany an !

Misy ny olona miasa tsara, ary misy ny olona tsy tia miasa ! Fanetriben'ny firenena ny tsy fifanampiana eo amin'ny mpiara-belona indrindra amin'ny mpiray birao ! Mandany volam-panjakana fontsiny ! Izaho no eo amin'ny toeran'ilay tovolahy dia manampy aho satria tsy tiako ny mipetrapetraka, ary satisfaction ho ahy ny mampiasa io ordinateur io sy ny mahazo ny fifalian'ny be sy ny maro indd ny manampy olona ! Asa aloha e ! 

- maninona izao ianao io no mitsidika eto nefa tsy mametraka hafatra ?

- maninona no tsy mety hametrahana hafatra any amin'ny hafa nefa efa nanoratra bdb aho tany, lazainy fa tsy mahazo alalana hijery eto hono aho

- very maina ny hery matetika rehefa tsy mandeha @ tokony ho izy zavatra nandrasana ny natao sa ... ahoana ?

- tsy maintsy miasa ve na kely aza ny karama ?

- ahoana koa ny manaraka, dé ahoana dé ahoana koa ny manaraka ...

____________________ 

29/09/2008 : Tohizako kely eto ilay izy fa toa tonga tsikelikely ilay DIA ambiny.

- DIA ... ho mafy ny zavatra ho hitako rahampitso. Toraho " MAZOTOA " raha hitanareo ity alohan'io andro io e Wink ! Fa koditra e ! Hi hi hi !  Ny anareo ve ho mora sa ho sarotra toa ny ahy rahampitso ?

Inona no nanaovana ireo hoy ianareo ? Mahita atao mihitsy ny olombelona ka !
 
 
 
 

Journal d'aujourd'hui : furax la mama, pourquoi ?

Ce lundi, comme son mari travaille, je me suis permise de proposer à ma voisine de l'emmener chez le médecin car son fils avait de la fièvre, Je les ai emmené à la pharmacie après pour que l'enfant reçoive les soins nécessaires rapidement. Là, ça passe ! 

Le mardi suivant, la même voisine vint chez moi et taper fort à ma fenêtre. J'ai couru pour voir ce qui se passe car c'est la première fois que j'entend quelqu'un m'appeller par mon nom si fort dans mon quartier !

- Qu'est-ce qu'il y a ? 

- Mon fils (un autre qui a 15 mois) a ingurgité de WHITE SPIRIT !

Là, j'ai sursauté pour aller voir. Il n'a rien, mais sent le liquide très fort. J'ai dit d'appeler le 18. Pas de téléphone fixe chez eux. Nous avons appelé avec le notre. Et finalement le 15 lui a dit de l'emmener à l'urgence pour être obsérvé pendant quelques heures. Du coup et sécouée par l'évènement, je me suis proposée de l 'emmener tout de suite à l'urgence. Tout est normale, n'est-ce pas ? Le mari dit qu'il allait les rejoindre à l'hopital, alors je les ai déposés à l'urgence en leur disant que si son mari ne sera pas arrivé ou retenu au travail, je viendrai les chercher pour rentrer. 1h 30mn plus tard, l'hopital m'appelle pour me dire de venir, donc le mari n'est pas venu ! Ce n'est qu'en route pour la maison que ce dernier téléphone pour demander où sont-ils car il est dans le parage de l'hopital (pourtant son lieu de travail est à 10 kms, disons à 5 mn de l'hopital). Et finalemet ils se sont retrouvés chez eux ! Là, ça passe !

Mais ce matin, ce que je craignais est arrivé ! J'ai ramené sa fille de l'école qui est dans la même classe que la mienne, la maîtresse est absente. Et là, la fameuse voisine a l'audace de me demander si je pourrai l'emmener voir le prêtre ce mois-ci, juste pour lui donner le nom de baptême de son enfant qui va être communiée (je ne connais pas trop ces trucs catho !!!), je te donnerai de l'essence a-t-elle dit ! Je lui ai répondu de téléphoner si ce n'est que ça. Mais j'ai vu rouge dans ma tête car :

- Elle me considère comme un taxi Undecided   

- C'est bête dans sa tête si c'est comme ça ce qu'elle déduit de ces service d'urgence Innocent

- Je lui ai donné l'impression de quelqu'un qui peut la véhiculer n'importe où comme si je n'ai que ça à faire Yell!

Hafahafa itony olona itony ! Je vais mettre le point sur le i ! Et je crois que je vais prendre mes distances. Furax la mama ! Sealed

Tsotra dia tsotra ny hafatra : manaova vakansy tsara dia tantarao eto @ izay ilay tena nahaliana anao tany ! Tena mba hahafinaritra ny fitantarana isan-karazany ho hitako eto angambany raha samy mitondra ny anjara birikiny. Izaho moa tsy nandeha fa dia ny fitondrana ny ankizy tsindray² no atao eny amoron-dranomasina. Variana aho androany nahita ilay "bateau de sauvetage" niala ny port handeha hamonjy olona nefa ny ranomasina tena nanonja aok'izany, nahatratra 5 m ny onja, fa tafita ihany aloha leiry teny ambonin'ireo vagues ngôzabe. Nahatsiarovako ilay film iray nisy ilay pelletier maty daholo ny tao anatiny, mbola tsy nalaza i Georges Clooney t@ izany nefa tao anatin'ilay film izy. Nony niverina ilay sambo avy eo dia niandry tery amin'ny large elaela tery aloha niandry ireo onja hitony, kanjo indro naka verilina ny niafarana, môtera à fond, ary dia nanaraka avy aoriana ilay onja mafy be mihitsy. Indro fa tafita soa aman-tsara ilay sambo kely. Nahavariana e ! avy eo re tamin'ny vata fandraisam-peo teny am-podiana fa maty niaraka t@ alikany vehivavy iray raha nandeha namonjy ny alikany lasan'ny onja ! Danz ny fitiavana alika fa namoizana aina izany ! 

Ho anay tsy nandia tany betsaka, dia ny tv no atao mahamay ! Eo no hitsidihina ny toeran-kafa ary variana tokoa : Ushuaïa, Iles .. était une fois, J'irai dormir chez vous etc. (tohiny)

Tandremo sao manaonao foana eto imasoko eto fa itako eto amin'ny écran daholo ianareo rehetra ireo an ! Tandremo dia tandremo mihitsy.

Valin'ity sujet nataon'i Simp ity no soratako eto anehoako ny hevitro .

 (tohiny)

Aneth : aide à soulager les gaz intestinaux.
Basilic : détruit les radicaux libres, favorise la digestion, calme et inhiberait même la croissance des tumeurs cancéreuses chez les animaux. Qu'en est-il des hommes?... Enfin, écrasé et appliqué sur une piqûre d'insecte, il diminue la démangeaison.
Camomille : anti-inflammatoire.
Ciboulette :  (tohiny)

Androany aho nanao pikinika niaraka tamin'ny olona tao ampiangonanay. Maro tokoa ireo sakafo hita tany toy ny : civet de canard, saosisy sy pitipoà (ny ahy), carry "baba figue" , rougail tamarin pimenté, gateaux isan-karazany ! Androany aho ry zareo vao nihinana izany carry baba figue izany. Inona ary izany ? "Carry" moa ny dikany amin'ny tenintsika dia laoka, araka ilay hira hoe : carry langouste, avec piment vert ... etc, tadidinareo ? Fa ilay antsoina hoe "baba figue" no tsy haintsika : izy io dia ilay vonin'akondro, aty misy mivarotra eny an-tsena. Asa raha tadidinareo rehefa manome voankazo ny akondro dia ery amin'ny tendrony ambany misy voniny miendrika fo ary volomparasy no lokony. Aty dia tapahina io ary atao laoka, sady @ izay koa mitombo tsara ilay akondro. Tetehina madinika izy io ary ritina amin'ny henan-kisoa fumée asiana saosy voatabia miaraka @ sakay be tsy masiaka ireny ! Tsara ka, nisy izao teo an-tokontaniko teo dia mba naka koa aho ho andramako ny fanaovana azy fa efa hita iny izao fa matsiro. Mbola tsy hitantsika izany ô ? Betsaka ny azo hanina fa mbola tsy fantatsika gasy nefa ahitana azy ireny marobe any amin'ny tanàna.

 

Kdômbitah 

Nandray taxi (R5 efa "reraka be") tetsy Belaire izahay ho any Vavambiby (anelanelan’I Soarano sy ny tohatohabaton’Ambondrona). Ny amboteiazy eto Ampandrana moa tsy hay lazaina intsony ka dia lasa ny tantara mahonenan’ity saofera. Satria tsy ho afaka hanodidina ary Soarano anoloan’ny Pochard hono izy fa tena tena mandany esansa no mbola ho mafy koa ny amboteiazy mandra-pahatonga any fa dia hapetrany etsy @ tohatohabaton’Ambodrona hono izahay. Izao ilay tantara : (tohiny)

Resabe ankehitriny ny hoe hisy crise-na vary hono izao atsy ho atsy fa mbola tsy mbola tonga aty ny fiantraikany, ka hisondrotra 2 na 3 avo heny ny vidiny tsy ho ela.  (tohiny)

Tonga tao anaty boîte à mails-ko ity koa zaraiko aminareo satria MAHAVARIANA, MAMPALAHELO ary MAMPITANDRINA antsika mpitondra fiara. Moramora ihany rehefa mitsondra io fatritramby misy kodiarana io isika e !

Kdômbitah  (tohiny)

1 2 3 ... 38 39 40  Manaraka»