Manahoana daholo ô, ela tokoa tsy nitsidika teto nefa misy ny zavatra tiana ho tantaraina amin'io an !

Lasa ny saina ry ireto a, mieritreritra ny zava-misy any Dago, ny fiainana andavan'andro tena tsy azo antoka mihitsy ny fandriampahalemana, maro ny vonoan'olona tsy misy antra. Izao anefa : ny ray aman-dreny fahiny dia tena nihady mafy ho anay zanany tokoa, nihary mba hisy havela ho anay aty aoriana. Izao dia mandova tany sy zavatra betsaka. Ny tena aty am-pita lasa saina mafy hoe mba hody rahatrizay ? 

Mba misy fanontaniana kely ity tiako apetraka aminareo mipetraka aty ivelany ireo ka mandalo eto, ary hanampy ihany koa ny hevitrareo eny an-toerana, tsy misy hevitra ambadika na fankahalàna na fireharehana sanatria no arosoko eto.

Nihary tokoa ny ray aman-dreny hoy aho tetsy ambony, ary izao dia misy zavatra betsaka navelany tokoa eny an-tanindrazana. Raikitra ary ny hoe hanao trano ..... hipetrahana rahatrizay rehefa tonga ny fisotroan-dronono. Nefa izao koa : maro ireo olona mipetraka any te-hivoaka, miala mandositra ny fiainana tanteraka lasa nivaralila mitotongana, ka na ny fianarana aza toa tsy dia misy lanjany loatra. Fahiny isika malagasy nirehareha fatratra fa hoe avo fari-piainana noho ireo afrikana, fa izao tena resy tanteraka, rahoviana no hisy fanafany anefa izy ity. Sao ho fatifaty foana any raha tonga hipetraka rahatrizay ? 

Etsy an-daniny koa anefa any no niaviana, misy ny fianakaviana, misy ny razana niandohana sy ny fananana navelany ...... atao ahoana ny handao hoe hilevona irery aty ivelany ? Manontany ny ankizy ato an-trano tenenina hoe hanao trano any Dago : hipetraka any ve isika ? Nahita ny vacances tamin'ny faran'ny taona lasa dia kivy tanteraka ! Asa raha itanareo ilay reportages vao haingana momba ilay tany Nosy Be fa dia naleonay tsy nantsoina nijery izy ireo fa asa fontsiny ny fahitany azy. Miampy ilay reportage tamin'ny Laurent Voulzy nitsidika ilay akany fitaizana ireo zaza teny an-tsisin-dàlana taizana ireny. Mila mafy saina ny mijery ireny. 

Tsy haiko loatra ny handraisana ilay mety ho fiainana any aoriana ho antsika mipetraka aty ivelany. Ianareo ve mihevitra ny hody indray andro sa hijanona ho faty aty an-dafy aty ? Izao koa anefa : ny fianakaviana iray dia rehefa mihitatra midina (sens descendant) dia mifanalavitra tsikelikely, izany hoe rehefa eo amin'ny 4è génération eo dia efa tsy mifankahalala firy intsony ny mpianakavy matetika. Ny tiako ahatongavana dia mety ve ny hanao mafy fo ka tsara ny manadino tsikelikely ireo iray tampo ? Amintsika malagasy mantsy dia mamy ny fihavanana, nefa rehefa samy entin'ny fiainana, tsy voatery hifampikisikisina eo foana nefa ny taranaka aoriana mety tsy hifankahalala intsony anefa any amin'ny 4è génération any ! Izany hoe miforona indray ny fianakaviana vaovao avy aty aoriana tsy misy ifandraisany amin'ny teo aloha. Asa raha azonareo ny tiako lazaina.  

Inona no hevitra : hody ? hijanona aty ? hijanojanona dia hody ? sa ho "very faty tanteraka" aty ivelany ? Fanontaniana mahaliana ahy ny valiny. Mba lazao ahy hoe ny hevitrareo.

Misaotra mialoha. 

Gaigy be fa indray hariva aho tato an-trano, sendra teto anoloan'ny ordinateur, injay fa nisy nitselatra tao aorian'ny télé, maty koa ny ordinateur. Tampotampoka teo koa dia reko feo hafahafa tany amin'ny efitra hafa tany, ary ny tao an-dakozia moa dia nisy nirefotra mihitsy. Tsy sahy nivoaka aho avy eo fa saika nisydia nalehako satria nisy fofona zavatra may tao an-trano. Hainareo ny antony fa dia nisy surtension ny courant éléctrique. Tsy haiko aloha ilay zavatra may fa nitady eran'ny trano aho fa tsy nahita. Eto ary no manomboka ny tantara. 

Niresaka tamin'ny voisins izahay fa ny azy dia may ny machine à laver. Ny anay aloha hatreto dia mbola tsy hay hoe inona no voa, fa rehefa tsy naninona ny télé sy ny frigo ary ny ordi dia efa fambara tsara izay.  Nony hamana sakafo maraina vao fantatra fa ny micro onde no tsy mandeha intsony, ary 2 andro tato aoriana vao fantatra fa ilay radio réveil no may nisy fofona tato an-trano, takona dia tsy hita fa vacances koa ny ankizy dia tsy mijery iny tato ho ato.

Raikitra ary ny fiantsoana ny EDF, ary dia natao ny constat ..... be be ihany no voa tato amin'ny quartier misy anay, ary dia efa ho 1 volana sy tapany izao vao tonga ny remboursement momba ilay micro onde maty, nilamina iny aloha. Fa dia mba nanokatra ilay micro onde ihany izahay hoe inona no maty tao sao dia ny fusible no ni-sauter fontsiny ..... hay tena ilay carte éléctronique no maty ! Eto ary no olana satria voatery hividy vaovao ny tena. Ka ny tiana dia mba hoe hisikotra ireo izay tsy simba tao anatiny alohan'ny hanariana ity fananana ity, sao mety hisy ilaina azy any aoriana any. Betsaka tokoa izany raha ny tokony ho izy no azo alaina ao satria carte d'affichage iray manontolo izay no tsy mandeha fa ny sisa mety daholo. Mipetraka ny olana : raha hividy carte hanoloana toy ny hividy vaovao ny vidiny, raha haka ireo ao anatiny dia atao inona anefany satria tsy mitovy ny micro onde rehetra, ariana ilay zavatra marary ny fo hoe mbola be zavatra interessantes ao, ary hangonina hanabe vovoka ato an-trano fotsiny ? Dia mieritreritra fa tsy manarinary foana ny vazaha fa hay tsy misy azo atao rehefa sendra ny toy itony. Izay ilay hoe Société de consommation. Dia mieritreritra mihitsy hoe raha any amin'ny tanàna io izao tena hafa mihitsy ny fandehany an ! 

Fa dia izay e, voatery hariana ity zavatra ity, tsy mandeha fa be pièces azo alaina, tsy any amin'ny tanàna ka voatery hariana. Fusible fontsiny no azo alaina. Dia torak'izany koa ilay ordinateur portable ato, carte mère no voa efa elaela izay ........  

(Gaigy be ry loray ato fa tafiditra foana !)

«Mialoha   1 2 3 4 5 6 7 ... 102 103 104  Manaraka»