Tsiaro iray ilay nanokafako ny masoko                                                          
Teo an-tratran'i mama, tanaty tsikin'i dada.                              
Andro tokana tsy mety hadinoina 
No mitsingerina anio. 

Taona maro no nilefa, fahendrena no mitombo
Miampy hatrany be fiavy.
Ny volo miova loko, tsiky no hasetry izany satria
Fotoan-dehibe manan-danja no nodiavina..

                                  Eny, firy taona no ho tratra izay homen’ilay Nahary,
                                  Ekeko foana, tokana io manan-jara.
                                  Izy no nanome, Izy no mbola haka : hanararaotra aho izany
                                  Fa tsy hisy intsony indray andro any ity tamberiko.

                                                                                                                                        Nirina 28/03/2009

 

 

Vao haingana tamin'iny volana febroary lasa iny no tovolahy kely 12 taona no teraka, itanareo amin'ny lahatsoratro mitondra ny lohateny hoe : "Lehilahy 12 taona nefa dia ..." etsy aloha. 

Inty indray dia any Brésil no miseho ny tantara : Andriamanitra ô, zazavavy kely 9 taona indray no bevohoka ! Bevohoka kambana ! Voalaza fa ny raikeliny 23 ans no nanolana ity zaza fony izy h@ 6 taona. Ankehitriny dia mitaraina ilay zaza fa marary vavony. Nony nentina tany amin'ny dokotera dia hita fa mitoe-jaza kambana efa efa-bolana !!! Fa dia mankaiza ity tany ity no zazakely no vetavetaina toy izany ? Inona no fahafinaretana azo amin'ny zazakely, fa dia tena marary saina matoa mahavita izany. Tena lehilahy tsy valahara, ny biby no mitovy lenta aminy ! Ny mampalahelo anefa dia tian'ny renin'ity zaza 9 taona esorina ireto zaza izay efa lehibe tokoa (4 mois) ao an-kibony no sady etsy andaniny dia tsy fantatra na hahazaka hitoe-jaza h@ farany ity zazakely noho ny hakeliny loatra, loza mitatao ho an'ny fahasalamany. Mipetraka amiko ny fanontaniana hoe : 

- efa olona hary tanteraka anefa ireto zazakely
efa-bolana ao an-kibo dia ho vonoina ve ?

- mampalahelo anefa koa ity zazavavy kely 9 taona dia hiteraka, tsy mahalala inon'inona, nefa moa tsy maintsy hiteraka ihany izy na ahoana no fomba hivoahan'ireo zazakely ireo na ahoana

 Aina 3 izany no misy ho ratsy fiafara raha atao ny kaonty. Ontsa tokoa ny fo amin’ny mahareny ahy : “zazakely voatavo tsy mifandraka” ve no vetavetaina toy izao, ary koa efa tena olona tanteraka ireto ao anaty kibony.

Lesona tsoahiko amin’ity tantara ity dia hoe : aleo henoina ihany ny zaza rehefa miteny, mino aho fa mba efa noresahiny tamin-dreniny na tamin’olon-kafa tany ho any fa tsy noraisina ho tena izy ny tenin-jaza, na mety ho lasalasa eny ary ny vavany rehefa milalao. Maniry koa aho raha maniry ny hahatanteraka io sazy 15 taona an-tranomaizina (na mihoatra ary vao maika tsara !!!) ilay lehilahy tsy olom-banona no iantsoako azy fa ny mifanohitra @ izany. Marihiko fa ahihiana efa nanao ity fomba ratsiny ity tamin’ilay zokin’io zaza io koa ity lehilahy ity, handicapée moa io zokiny io.
 

Jereo eto