Mila tohanana ny toy itony, manohana ny mahantra sy ireo kamboty, mampianatra sy manentana azy ireo mba hiasa ary manome fianarana koa.
Azonareo jerena ny tranokalany ato : 
 
http://villagedelajoie.servhome.org/ 
 
Marihiko fa vao haingana no notafihina andian'olona mirongo fiadiana ny tranon'ireo olona mpitaiza ireo, ao anatin'io toerana fitaizana io izany. Nisy poa-basy tamin'izany. Voalaza fa jiolahy sy miaramila niala tsy voafehy no nanafika tao miaraka amin'ny basy nangalariny tany aminy. lasany daholo ny télé, vidéo, informatika, téléphone sns ... Lasa daholo ny fitaovam-piasana am-birao rehetra. Soa aloha fa tsy nisy aina nafohy. 
 
Ny mampalahelo dia izao : "toe-tsaina". Olona manampy ny mahantra ve no robaina toy izany e ? matoa ianao mangalatra dia mahantra, nefa dia maninona no mifanitsaka ? Tena latsaka ambany tokoa ilay toe-tsaina raha izany. Tsy mahagaga koa moa fa ny mpitarika dia olona mpangalatra sy mpamono olona, ka aiza ireo foza naterany no ho tsara ? Nalahelo mihitsy ny foko teo am-pandrenesana izany tantara izany. 
 
Ka izao, nangataka ireto olona ireto mba HIVAVAKA ho azy ireo satria an-dohalika ny ranom-bary, kivy tokoa ny saina rehefa ny zavatra nanaovana tahiry maharitra ela no nisy vokany nefa norobaina (azonareo jerena ny zavatra tafatsangany tamin'izany). Tsy azo eritreretina ny tahotr'ireo zaza notezainy tamin'izany : ny olona miahy azy no misy manafika ! Tsy hoe olona nanao ratsy akory anefa ny tenany fa olona tsotra te-hanampy ny mpiara-belona aminy. Raha misy moa ny te-hanampy ara-bola ho an'ity "Village de la joie" ity dia efa natolotro io ny site-ny ka afaka mi-contacter azy mivantana ianareo. misy koa ny fanampiana azo atao, dia ny "volontariat". Koa raha misy azonareo atao dia aza misalasala.  
 
Izay no izy koa dia soava tsara daholo. Misaotra anareo izay hanampy sy mivavaka ho azy ireo. 
 

 

 

Jereo h@farany fa ho gaga ianao fa mahalasa saina.

 

INDRISY …..!

Alahady ny andro voalohan’ny taona tamin’izay. Koa dia nangina ny maraina fa sasatry ny nanao fety ho fanaovam-beloma ny taona sy ho fiarahabana ny vaovao 2010 ny rehetra. I Ketaka moa tafody tao an-trano tokony ho tamin’ny 5 ora maraina naterin’i Harena sy i Tsiry. Reraky ny alina ka tonga dia nidaboka natory avy hatrany vao tonga tao an-trano rehefa somary avy nijery fitaratra nieritreritra hoe : “ohatran’izany bikako niaraka tamin’i Harena teo ?”.

 

            Adino koa ny nanapika ny finday ka dia ny antso no nanaitra azy rehefa tokony ho tamin’ny mitatao vovonana iny :

- allo ? hoy ny feony mbola matory

- mbola matory angaha ndry izany ? hoy I Harena nanontany. Nanao ahoana ny havizanana ?

- hay ve ianao e, tsy maninona fa mbola matory aho no naneno. Efa natory tsara aho aloha ka, fa ahoana ?

- Ketaka,tadidinao moa ilay dadabenay noteneniko anareo hoe mipetraka any Tuléar ? Maty androany maraina tamin’ny 10 ora izy.

- Izany ve ? Mamangy amin’ny fahoriana Harena. Dia ahoana no ho ataonareo ?

- izay indrindra no iantsoako anao. Handeha ho any anio I Dada sy I Neny ka voatery hiaraka aminy aho, mba tia ahy tokoa izay dadabenay izay. Handalo aty aminao aho rehefa avy eo alohan’ny handehananay.

- hay, miandry anao aho ary e, hoy ny valiny somary nalahelo

Niomana haingana I Ketaka, nanamboatra endrika mbola bongo mason’ny fiaretan-tory. Fa maika koa anefa hahita ity olon-tiana handalo, satry foana tsy hisaraka isaky ny mifankahita, satry foana hifankahita rehefa misaraka ….

Tonga sahady I Harena, injao ren’i Ketaka miarahaba tratry ny taona ny ray aman-dreniny ao ambany ao.

- Ketaka a, ao ny sipan-dry, hoy ny feo kelin’i Fanilo niantso azy moramora tao an’efitrano.

- mba tian-dry ve izy io ry Fanilo ? hoy I Ketaka nitsapa an-jandriny mody nananihany

- hmmm, dia hivady ve ianareo ? fanontanian-jaza nefa madio.

- mbola tsy fantatra izany ry Fanilo a, fa hatramin'izao aloha mbola tsy misy resaka izany.

- Ketaka a, hoy rainy, misy mitsidika indry fa avia e ! Sady misy vaovao koa re fa faingana e !

- Manahoana I Harena. Sady natolony ny tanany tsy sahy nanoroka azy teo imason’ny ray aman-dreniny.

- manahoana ny havizanana ry i Ketaka ? Izaho salama tsara, fa araka ny nolazaiko anao dia handeha anio ho any Tuléar izaho sy I Dada sy I Neny fa maty I Dadabe. Navelan’ny ray aman-dreniny irery tao amin’ny efitrano fandraisam-bahiny izy roa, toa azony an-tsaina ny zavatra tadiaviny. Vao dify izy mivady dia nifamihina izy roa.

- maharitra hafiriana any ianareo kay ? Malahelo anao sahady aho izany.

- vao voalevina ny razana dia hiakatra izahay. I Tsiry hijanona eto Antananarivo ihany.  Tokony eo amin’ny folo andro eo ho eo angambany. Aza malahelo fa hiantso anao matetika aho, na hifandefa hafatra isika an !

- eny e, tsy maninona fa adidy tsy maintsy atao daholo izany. @ firy ianareo no manainga ?

- ie, handeha mihitsy aho izao. Fa izao, inty misy rojoko apetrako aminao, ahatsiarovanao ahy. Dia etsy ianao alaiko sary amin’ny findaiko hataoko fijerijery eny.

- misaotra Harena. Alaiko sary koa ianao raha izany ka.

Dia nivanivany nifampaka sary teo izy roa, malaina hisaraka nefa dia voatery ifandao ka maso manganohano no nilaozan’i Harena. Hany heriny namboraka ny tao am-pony izy : “Ketaka, tiako ianao, hiverina tsy ho ela aho fa aza malahelo an !” . Natodiny ny lohany dia lasa koa izy sao tsy tafala teo anilan’ilay tiany.

 

            Nisosa ny andro, ary variana tamin’ny fianarana I Ketaka. Ary tonga ihany ny hafatra avy amin’ny Harena nandrasany mafy dia mafy : “Miala aty izahay” . Nidoboka ity fo keliny, nihiratra ny endriny fa ho afaka ora vitsy sisa, hirahira no tao an-tsainy. Ny androtr’io tena amin’ny trano famakiam-boky no naneno ny findainy. I Tsiry no niantso azy tao.

- manahoana I Ketaka ? aiza ianao izany ?

- hay, manahoana I Tsiry ? ela izany tsy niresahana izany, tamin’ny réveillon isika no nifankahita farany. Ka ahoana, raikitra ihany ilay handeha hanao tennis isika rehefa tonga I Harena ? Vitaiko daholo anio ny fianarako dia lasa isika telo,sa ahoana ?

- Ketaka a, ianao irery angaha no ao sa miaraka amin’olona ianao ?

- Izaho irery ka, mianatra aty amin’ny trano famakiam-boky mantsy aho izao. Fa ahoana ?

- Ketaka a, misy vaovao ity, mipetraha aloha ianao dia lazao ahy hoe aiza ianao izao.

- fa misy inona e ? vaovao ahoana ? tsara sa ratsy e ?

- mampalahelo ry i Ketaka a, hoy i Tsiry tsy nahatàna ny tomaniny intsony. Efa tetsy Antsirabe ry zareo. Nefa dia nisy loza nahazo azy ireo fa nivadika ny fiara nitondra azy.

- an ? dia ahoana ? tsy misy naninona ?

- Ketaka, tsy naninona I dada sy I neny fa mbola eny amin’ny hopitaly fontsiny izy ireo  miandry an’i Harena

- fa ahoana? maninona I Harena no andrasana, fa angaha naratra ?

- tsy mbola hay ny mahazo azy, fa tsy mahatsiaro tena fontsiny izy izao aloha. Mety misy maratra azy any anaty lohany any hoy ny dokotera. Lazao ahy hoe aiza ianao fa alaiko any dia mandeha miaraka mijery azy eny amin’ny hopitaly isika.

Kepoka tsy nahateny I Ketaka segondra maromaro. Fotoana vitsy taorian’izay dia indro izy roavavy nandeha niakatra ny tohatry ny hopitaly maika ery hijery ilay olon-tiana sy anadahy.

 

            Maloka i Ketaka, toa nitamberina tao an-tsainy ireo ora farany nifanaovany veloma, ilay sary nalainy sy ny hanihany nifanaovany teo am-pakana izany, ary …… ilay rojo. Niezaka niantso an’I Harena izy nahita azy teny amin’ny hopitaly, toy ny fanaony rehefa misy marary tsy mahatsiaro tena mba hiverenan’ny sainy, nefa dia toa very maina izany. Tsy namaly I Harena. Mba hanaitra azy dia noresahiny ny fotoana farany nihaonany :“tadidinao ve ny noteneninao ahy farany ry Harena ? Ketaka, tiako ianao, hiverina tsy ho ela aho fa aza malahelo an – Mifohaza Harena a, efa tafaverina ianao !” Nanganohany indray ireto dobo kely roa, ka naleony nangina aloha, nofihininy mafy ny tanany sao mba misy valiny, nefa toa lasa lavitra amin’ny torimasony ity tovolahy, reraky ny dia sy ny loza nahazo azy angaha.

 

            Nandeha ny volana, nefa dia mbola natory foana I Harena. Toa kivy ireto dokotera, na I Ketaka mpianatra ho mpitsabo ary nanaraka akaiky ny fahasalamany fa toa tsy nisy fivoarana firy loatra. Ity fo koa nalahelo mafy mahita ity olon-tiana tsy afaka mamihina sy miresaka toy ny taloha. Tsy nitsahatra nivavaka ho azy koa izy etsy an-daniny :“Andriamanitra mahay mandahatra ny zava-drehetra ka ny tsy hain’olombelona hain’Andriamanitra”.  Asa, nataon’ilay Avo indrindra ho azy ve ity olon-tiany marary mafy ity ka ho fitsapàna ihany izao ? Sa ho fisedràna ny tena fitiavany ? Na koa … mety tsy ho izy no nitana ilay taolan-tehezan’I Harena ? "ASA" no valiny. 

 

            Efa ho roa taona izao no narary tsy mahatsiaro saina eny @ hopitaly izy. Mpitsabo manokana ny momba ny olona voan’ny loza mitranga no nantsoina nitsabo azy. Ary toy ny misy fanantenana ihany no fijery omen’io dokotera io. Mety ho fahatairana no mety hanaitra azy hoy izy. Koa iresaho matetika izy fa mety hampiverina ny sainy ny mandre ny zava-misy resahinareo.

 

            I Ketaka kosa, vita fianarana ihany. Naka safidy ny handeha hanohy any ampita. Eny, te-hanadino ny fahoriany sy ny alahelony an’I Harena izy, nefa toa tsy mety. Koa dia nanapa-kevitra ny hiala ao Madagasikara hanalavitra azy aloha. Ny hariva mialoha ny handehanany no tonga nitsidika farany izy, eny fa na dia tsy ren’ilay malalany aza izany fanapahan-kevitra izany :

“ Harena,ianao moa dia tsy mety mifoha e, efa ela anie ianao no natory e ! Izaho ary efa nahavita ny fianarako dia ilaozanao matory fontsiny eo, tahaka’izay mba samy efa dokotera isika. Harena, mbola tiako foana ianao. Tsy misy olon-kafa afaka haka ny toeranao ato am-poko. Tazomy mafy ny tànako raha renao izany lazaiko anao izany Harena. Fa izao : handeha hanohy ny fianarako any ampita aho. Rahampitso aho no hanainga. Renao ve izany e ? “ ……. Injay toa reny namihina azy ny tànany taorian’io. Taitra I Ketaka “ fihino indray hoe ny tànako raha renao izany lazaiko izany ? “ Injay toa somary nihamafy ilay fihina nataon’I Harena. Nojereny ny milina ka miakatra tokoa ny tsosi-dràny ! “Harena sokafy ny masonao anie hijery ahy e ! Mifohaza amin’izay e!“ Toa nipendrapendrana moramora ilay maso te-hisokatra, niantso ilay dokoterany I Ketaka. Maso efa nisokatra kely no novantanin’ity farany ity.

 

  Niverina nifoha i Harena iray andro mialohan’ny handehanan’I Ketaka hanohy fianarana any am-pitan-dranomasina. Niantso an’i Tsiry izy ilaza vaovao, ary tonga avy hatrany ny fianakaviany nahare izany vaovao mahafaly izany. Nanazava azy ireo ny fandehan-javatra teo I Ketaka, ary dia nisaotra azy ny ray aman-drenin’i Harena. Fantatr’izy ireo tsara ny fahendren-drazazavavy sy ny fitiavany an-janany lahy, koa dia nitso-drano sy nampahery azy amin’ny fianarana no nataon’izy ireo, nanome toky koa ny hanome vaovao tsy tapaka azy momba an-janany. Nifamihina teo izy no tonga nilaza vaovao ny dokotera hoe afaka mijery azy ianareo, fa mandeha tsirairay. Nandeha nijery azy ny ray aman-dreniny aloha, I Ketaka no namarana :

- Manahoana I Harena ? hoy I Ketaka nitsiky fatratra nahita ireto masony roa nibanjina azy!

- manahoana tompoko, no valiny

(Hatory kely kosa aho fa toa lavabe ny redirediko izany androany an, amin’ny manaraka e!)

 

... manja koa izany raha sipa an ! (ilay mihira io)
Gravy koa izay mba nahazo ahy omaly izay marina, fa aleoko apetrako ho tantara eto mba ho tsarovana. Niala tao an-trano aho nandeha nanatitra mpianatra, ary itako fa feno tickets nividianako entana ny kitapoko, navoakako ireo dia lasa aho. Izay tena nilaina no nasitrika. Dia avy eo nisy dia lavitra naleha ! Lavitra tokoa ilay toerana satria ary amin'ny 60 kms ary. Tonga tany ary dia hoe haka vola aloha amin'ny banky, hay moa tapitra omaly ilay validité-na carte bancaire taty amiko nefa tsy mbola tonga ny manaraka azony nanao grevy ny mpiasan'ny paositra !!! Pooaahhhh, mandreraka koa ity fanjakana ity, manao izay tsy itiavan'ny mponina azy ! Iny mbola tsy olana fa dia aleo ary mampiasa chèquier hakana vola, hay moa tafavoaka niaraka tamin'ireo taratasy kely bdb tany an-trano ity chèque !!!! Ny andro io efa manatomotra ny mitatao vovonana. Aleo ary aseho ilay CB lany andro hakana vola miaraka amin'ny CI, tsy mety io hoy ilay kala sady manana blème informatique aho hoy izy fa mandehana any amin'ny agence-nareo maka, ilay antsoina hoe agence anay io mbola any amin'ny 27 kms. Lasa ary nandeha haingana alohan'ny 12h sao mihidy koa io. Tonga tany : tsy mandeha ny serveur nationale hoy ry zareo tany, vao teo no tapaka. Kay kay kay, tonga ny tamin'ny 12h, nosavaina ity paosy tsy nisy vola fa natambatra ireo madinika varahina mena ka nahazoana 1€25 ihany, ny tena tsy dia nisakafo firy tamin'ny maraina. Ha ha ha, arahabaina ianao ry Leader Price fa hanavotra ahy amin'ny mofo sy sardines anio !!!!! Saingy ny olana efa nitatao tao an-doha dia efa tsy nisy lasantsy firy ny fiara, efa nirehitra ny tabilao nilaza fa efa ambivitra ny ainy raha tsy omena rano izy !!!!! Nohanina ampilaminana ihany ilay mofo kely aloha, ho an'olon-droa io an .... ! Dia ny nahamaika dia nihaodihaody teo anoloan'ny banky teo ihany niandry ny fivohany ! Kanjo dia tonga ihany ny ora fivohany, ary dia nandeha ihany ilay foutu serveur !!!! Saingy dia ni-rater ny dia tokony natao aloha, no voatery nody mialoha ihany satria tsy maintsy nanatratra ora niverenana !!!! Pfff, aza manody hoy aho e !!!