Androany no mitsingerina indray ilay fotoana nizarako ny fanahiko tamin’ny olona iray. Fotoana aman-taonany maro izay no lasa …

 

Tao ny nangidy izay niarahana nizaka, fotoana tsy adino satria nanefy anay teo amin’ny fiainana sy ny tokatrano. Fotoana nanamafisana ny fifandraisanay koa, satria ankehitriny dia toy ny voavakiko tsy an-kijery izay ao an-tsaina raha mahita zavatra iray izy, ary izy koa dia mitovy eritreritra amiko, mahagaga ! Ankehitriny dia isaoranay koa ilay Nahary noho ireny fotoan-tsarotra ireny, satria nankahery sy nanome toro-hevitra ary indrindra nitantana hatrany izy noho ny fahatokisanay Azy.

 

Tao koa ny fotoana mamy izay tsy adino, silaky ny aina telo no hanohizanay izao fifankatiavanay izao. Akoatra ny teny mamy sy ny fifaliana niarahana nigoka dia fahasambarana tsy hay lazaina no iainanay. Misy foana ny fotoana maloka, fa toy ny semban-drahona ihany izany : mandalo !

 

Nanefy ny toetrako koa ny tokatranonay : azoko kokoa ilay teny hoe “mandefitra”. Tsy hoe mandefitra voapotsika sy voahitsakitsaka akory, fa mandefitra ampilaminana, mandefitra raha toa ka tsy ahitana vokany tsara na mandefitra mba tsy hisian’ny romoromo … na dia manana ny marina ary dia rehefa tafavoaka ny hevitro dia izay no zava-dehibe, hoe fantatra ny tiako ho lazaina. Tsy eo aminay ihany no hampiharako io toetra io fa eo amin’ny manodidina ahy koa. Samy manana ny heviny mantsy ny olona ka tsy hanery ny hafa hanaiky ny hevitro aho, raha tsy hoe izaho no hiaran’ny rihitra avy eo tsy araka ny nanampoizako azy. Eo aho vao tsy manaiky mihitsy raha izay indray.

 

Izany no ela, fa anio ato aminay : andro mamy, androm-pitiavana, androm-pahasambarana, androm-pifaliana !!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

Efa ho tapitra ihany ity ny volana nefa izaho tsy mbola be tantara ohatran'ny hafa teto .... sahirana mafy ! Andraso ary fa zavatra hafa² no resahiko eto : nandeha nandevina t@ izay, ary lasa ny resako tany anaty fiara. 

- izahay malagasy rehefa misy maty dia miari-tory 2 alina dia matetika ny andro fahatelo vao halevina, raha tsy misy olona na zavatra andrasana

- hay, dia ahoana tsy simba ve ilay faty ?

- misy "formol" hatsindrona dia izay  no mitahiry elaela ilay izy. Ny aty aminareo tena mampahatahotra mihitsy rehefa misy maty fa tonga dia ny ampitso dia alevina. 

- ie, izany daholo, efa vonona daholo ny papiers sy ny pompes funèbres 

- de ahoana moa izany raha toa ka miverina aina tampoka ilay olona ? sady tsy misy zavatra atsindrona mihitsy ny anareo fa "lit froid" no itahirizana azy. 

- asa aloha, en tout cas tsy mbola nahare aho hoe velona indra ilay olona ! 

- ka na velona azy izy, iza moa no hahita azy any ambany tany any intsony fa dia maty ihany izy tsy misy manavotra

- ssss, tsy eritreretina izany e ! 

Izao mantsy ilay izy izany rahefa tena mihatra : androany maraina ianao miresaka @ olona iray, mety ho namana io, ary ny hariva izy maty ohatra tamin'ny 16h. Ny ampitso aho mandevina azy à 15h ! Tena namplahelo mihitsy ilay notantarain'ilay namako ahy hoe nitaraina narary ilay vehivavy mpiara-miasa taminy ny maraina, ny hariva izy maty, ary ny ampitso hariva ihany dia nalevina. Ny vadiny t@ izay nitomany tery am-bodihazo, very fanahy mbola velona.

Asa raha efa henonareo ity tantara ity niseho tany Dago : nisy nandevina ny fasana iray, ary nony novohaina ilay fasana dia nisy olona nitakoko teo amoron'ilay varavaram-pasana tao anatiny, toa faty nivaha, ary efa maina, anareo ny maminany ny zava-nisy. 

T@ dadanay maty dia toy ny niditra voatanany ilay molony ambany iny, izany hoe toy ny mbola nisy force afaka nitana ilay molony, fa nony voatsindrona ilay "formol" dia itako nipotsaka ilay molotra !!! Mbola koditra aho mieritreritra azy hoe sao mbola tsy maty tsara ary izy tamin'iny ? 

Tantara hafahafa. 

 (ny anareo ve rehefa mi-rectifier lahatsoratra dia miova ho azy ilay daty raha tsy mitandrina ? tena décalée 1 mois mihitsy)