'Zao ve de mbô tiko ? Ts' za alo e ! 
 Ikala jejo ity.
Nandeha izahay tamin’ny sabotsy fa nisy olona ho jerena. Nipaozipaozy ery niala ny trano re ity izaho. Làlana teo amin’ny 1h15 no novakiana tamin’ny fiara, maika ery hahita izay hasehon’ilay olona. Tonga tamin’ny toerana nifanaovana fotoana. Niala ny fiara, jenitra ery. Kinanjo nibolisatra kely ny tongotra somary nivadika kely. Ny kapa nanaovana toy ilay skobido ireny, fa endriny mihaja araka ny lamaody ankehitriny. Tapaka re ity izy e !!!!!!!!!! Nihezaka ny namindra fa tsy nisy fanafodiny e, ilay tahony iray avy aty havanana no nanondrana moa. Hany hery dia niteny moramora hoe ; “tapaka ny kiraroko, fa aleo hajanoko any anaty fiara” (Hi hi hi, mihomeheza e !). Dia lasa nijery izay zavatra ho jerena ihany moa nandeha tongotra no niafarany. Fa ny tena olana dia nony niala avy eo nandeha nijery kiraro tany amin’ny mpivarotra : somary lavitra ihany ny parking nasiana ny fiara. Niala nanao dia tongotra tao anaty fiara fa tsy sahiko nirahina koa ity olona niaraka tamiko sao tsy araka ny tiako no entiny miverina. Oaina be e ! Nitsaitsaika mandeha mba tsy ho hitan’ny olona, nefa inona no teo fa feno embouteillage ny làlana ka toy ny hoe nijery ny tongotra ny olona no fahitako azy, sady ilay rehefa mijanona kely ny fiara mamela anao hiampita no tena tsy tantiko. Ha ha ha, aza manody marina !

Inty misy tagy kely ho anareo izay mazoto : hanagana saina ve ianao @ izao 26 juin 2009 izao sa tsia ? Lazao ny antony  tsara  (bon côté). Ny ahy eto ambany anombohako azy. 

Atsangako ny sainam-pireneko :

- Tsy hoe akory fankasitrahako ny fahantrana eny an-toerana 

- tsy hoe fandalako ny halatra, ny vonoan'olona, ny tsy fanajana lalàna, ny fampitahorana, ny habibiana, ...

- tsy fanekeko hoe mbola ambany ziogan'i Frantsa ny tanindrazako fa efa mahaleo tena tanteraka 

Fa satria :

" tanindrazanay Malagasy i Madagasikara,

ka hajaiko sy lalaiko"

 

 Dada ……  ho fahatsiarovana ny soa vitanao taminay.Dada fony tanora

Dada olon-tokana, masoandro amam-bolan'ny fiainako. Tsy mitandro hasasarana tsy mety valalanina satria mitsinjo an-janany.

Dada be fitiavana, jiro nanazava ny fiainako, niafy dia niafy ianao nanao izay azonao natao. Isaorako eto ny anaranao.

Ref : Ianao indrindra no nampianatra ahy, hiatrika ny fiainako any aoriana. Niaritra ny mafy ianao tsy hisy hahasolo ny anaranao hitoetra ao am-poko ny fitiavanao. Fitia tsy manam-petra, ny fiainanao rehetra. O ! ry Dada ô, Tena tiako ianao.

Dada olon-tokana, masoandro amam-bolan'ny fiainako, nitaiza sy nanalokolo eny, na dia fotsy volo, ‘zay nataony vokatry ny fo.

Dada be fitiavana, jiro nanazava ny fiainako, nananatra, nampianatra, nikolokolo fatratra. Fitiavana tsy takatry ny loha


(Bodo)

Miarahaba anareo ray rehetra izay mandalao eto, mahità ny soa rehetra ho an'ny fianakaviana mba ho reharehan'ny ankizy sy ny reny.  

Fetin'ny reny ...

NY LAMBANAONY LAMBANAO MIKOPAKOPAKA

Fa tsara sy mahate-ho tia ny lambanao mikopakopaka,
Toa miantso manao hoe avia ny lambanao mikopakopaka,
Ny fihetsikao malemy paika, tsy miraika, toa tsy maika,
Ny fitafy tsy misy haitraitra tena raitra ka manaitra ô !
Tena kanto, eny, kanto aoka izany ny lambanao mikopakopaka,
Ka nambabo ny foko avy hatrany ny lambanao mikopakopaka.

Ny akanjonao tsara didy, tarafin’ny elonao mena,
Mihatsara sy mitombo vidy ravahin’ireo volamena.
Manendrika anao avokoa, nefa asa ho aho, Ramatoa

Dia tonga ny lamaody vao nanampy ny nentim-bahiny,
Nanaraka izany ianao, ka hita fa tsy nisy tsiny.
Kanefa ho famenon’izany : ny lambanao teo ihany.

(H. Ratsimbazafy)                                        

                                        ....... ho fahatsiarovako an'i mama.