Dada ……  ho fahatsiarovana ny soa vitanao taminay.Dada fony tanora

Dada olon-tokana, masoandro amam-bolan'ny fiainako. Tsy mitandro hasasarana tsy mety valalanina satria mitsinjo an-janany.

Dada be fitiavana, jiro nanazava ny fiainako, niafy dia niafy ianao nanao izay azonao natao. Isaorako eto ny anaranao.

Ref : Ianao indrindra no nampianatra ahy, hiatrika ny fiainako any aoriana. Niaritra ny mafy ianao tsy hisy hahasolo ny anaranao hitoetra ao am-poko ny fitiavanao. Fitia tsy manam-petra, ny fiainanao rehetra. O ! ry Dada ô, Tena tiako ianao.

Dada olon-tokana, masoandro amam-bolan'ny fiainako, nitaiza sy nanalokolo eny, na dia fotsy volo, ‘zay nataony vokatry ny fo.

Dada be fitiavana, jiro nanazava ny fiainako, nananatra, nampianatra, nikolokolo fatratra. Fitiavana tsy takatry ny loha


(Bodo)

Miarahaba anareo ray rehetra izay mandalao eto, mahità ny soa rehetra ho an'ny fianakaviana mba ho reharehan'ny ankizy sy ny reny.