FARAN'NY TAONA TAMIN'IZAY ...

 

Tonga ihany ny krismasy 2009. Somebiseby ery ny rehetra niakanjo vao, hamonjy fivavahana. Andro malaza tokoa mantsy izany eo amin’ny malagasy kristianina. I Ketaka koa niakanjo mainjaika ara-damaody, miloko fotsy misy bokotra maity sy fehitratra maity koa, ny bikany koa manifinify rahateo ka nanendrika azy ery izany. Jejo ery ny anao vavy mihodikodina eo anoloan’ny fitaratra rehefa avy nanao lokomena tsy nandoko ireo sisin’ny masony, ravahan'izato volo lava ka dia soa aok’izany. I Fanilo kosa etsy akaikiny faly @ izato akanjo midoroboka miloko mavokely, ny volo voahaingo voninkazo. 

 

- Tsara ve izaho ry i Ketaka ?

 

- Ie, tsara mihitsy sady mahafatifaty kely toy ny zanak’andriana ! 

 

- izaho koa izaho rehefa lehibe hitovy amin’i Ketaka lasa tsara tarehy

 

- f'angaha indry izao moa ratsy tarehy ? ha ha ha 

 

- ohatran’ny somary mitovy amin’i dada ny endriko fa tsy mitovy ny an’i Ketaka ka! 

 

- tsy maninona re izany fa izay no mahazanak’i dada andry e ! Tsy ny endrika ihany no mahaolona fa ny hatsaram-panahy koa. Na tsara tarehy ary i Fanilo ka ilay olona ratsy fanahy be tsy mba tia hantra ireny dia lasa ratsy ho azy. Andraso aho aloha hiantso an’i Harena hiarahaba azy tratry ny krismasy. 

 

Naneno ny finday nefa toa tsy nisy namaly : “Efa lasa any ambanivohitra namonjy fivavahana niaraka amin’ny fianakaviany izy izay”. Nipika sary tamin'ny findainy izy mba ho fiarahabany, hajejoana koa no betsaka, dia nalefany sady nasiany hafatra hoe : "tratry ny krismasy Harenan'ny foko"  

 

- andao amin’izay sao tara fiangonana isika r’ankizy a ! hoy ny reniny nivoaka nytrano namonjy ny vadiny efa tongotra mby an-dakana ao anaty fiara.

 

 

 

 

Afaka herinandro dia higadona tokoa ny faran’ny taona. Roa andro taorian’ny krismasy no nifanao fotoana nihaona tao amin-dry Ketaka ny mpiara-mianatra : Lalaina, Solo, Tiana,ary Harena, izay vao nifankahita indray ireto mpifankatia. 

 

- niantso anao aho tamin’ny krismasy maraina fa tsy namaly ianao, hoy I Ketaka mantsy an’i Harena vao nahita azy,

 

- adinoko ny namahana ny findaiko dia tsy nandeha intsony ny maraina tsy ampy intsony ny tao anaty vaton’aratra. Misaotra @ ilay hafatra, sady nipika maso an'ila azy i Harena nitsiky,  

 

- ka inona no hataonareo amin’ny herintaona ? hoy i Tiana nanontany ny rehetra

 

- Tena mbola tsy haiko izay ho hataoko, efa nangataka hanao stage any amin’ny hopitaly any Fianarantsoa aho fa any koa ts’inona ny ray aman-dreniko, avy  eo aho miverina eto

 

- izaho dia hanohy ny etsy amin’ny hopitaly Andrianavalona fa tiako ilay eny, hary fitaovana ry zareo, hoy i Solo

 

- dia ho tafaraka foana izany isika roa ry i Solo, hoy i Lalaina, milay akiaizany fa mba tsy irery aho.

 

- ny ahy indray raha mba fantatrareo moa ity zavatra nataoko ? Nanao fifaninanana hiditra hanao “hôtesse de l’air” aho, itako hoe tsy sarotra ihany aloha ilay izy fa dia be dia be ny mpifaninana e ! hoy i Ketaka

 

- inona a a ? hoy izy efatra niara-niredona

 

- an an an, mba efa faniriako hatrizay ny hanao io dia nataotaoko tany fontsiny e! ha ha ha ! mba hijereko ny laharako mihoatra amin’ny hafa fontsiny.

 

- nefa koa tsy ratsy fa mahita tany maro no tsara karama an ! hoy i Lalaina 

 

- dia tsy hahita anao eny Ankatso intsony aho izany raha voaray ianao ? hoy i Harena sady lasa saina

 

- ô ry Harena a, tsara ihany tokoa anie io asa io e ! izany hoe tsy misy ifandraisany amin’ny fianarana ataony ankehitriny fontsiny e ! Ny dokotera koa anie efa feno.

 

- tsy dia mirona any loatra aloha ny saiko izao re ! hoy i Ketaka. Fa dia mitohy koa ny ahy eny amin’ny Hopitalin’i Soavinandriana e !

 

- ny ahy indray dia mety hidina kely any Toamasina aho amin’ny janoary io, handeha hijery an’i dadabenay any fa efa ela izahay no tsy nihaona. Efa antitra ihany izy ka aleo manararaotra mba mitsidika azy sady tena tia ahy izy izay. Afaka miaraka aminay sy i Tsiry i Ketaka raha te-handeha.

 

- mino aho fa tsy ho afaka sady tsy hamela ahy hiaraka aminao any an-tany lavitra any koa ny ray aman-dreniko.

 

- eny ary e ! Fa izaho manana fandaharana amin’ny faran’ny taona raha afaka ianareo : dia hisy alin-korana ao an-tranonay any Analamahitsy. Koa dia manasa anareo aho ho tonga, afaka mitondra olona iray avy ! Indreto ny karatra fanasàna, koa dia manantena ny fahatongavanareo namako aho, hoy i Harena

 

- andao ho any daholo e, hoy i Ketaka, raikitra an ?

 

- raikitra ! hoy izy rehetra nanaiky avy hatrany. 

 

 

 

Tonga ny faran’ny taona, somebiseby ery izay olona rehetra hita eny an-dàlana vonona ny handao ilay taona 2009. Indro zatovo 2 mifampitantana eny an-dàlana, toa mandinika azy ireo daholo izay mifanena aminy. 

 

- tiako tsy hifarana intsony ny fotoana toy izao ry i Ketaka

 

- izany ve ? Rahariva ihany anie isika dia hifankahita indray e !

 

- eny e, ka tsy izany anie no tiako ho lazaina e ! Sady norohan’i Harena ny takolany tandrify azy.

 

Tamin’io alina io no nifankahalalan’i Ketaka t@ ireo ray aman-dreniny izay tsapany fa tia azy koa. Rehefa samy avy nifampiarahaba tratry ny taona ny olona rehetra tonga tao @ ity lanonana, dia nandeha nisinda tany amin’ny efitra iray izy roa. Dina sy toky no nifanomezan’izy ireo tany ?

Ho vakianao amin’ny manaraka ny tohin’ny redirediko LOL !

 

Mirary paska sambatra ho anareo ! Mbola hiverina aho fa lasa hanao WE aloha. Ny hafatro dia ity efa ato amin'ny facebook ity :

" Jésus Christ fut crucifié à la croix pour nos pêchés, nous sommes libres d'accepter ce geste pour nous, un geste qui reste valable même pour nos agissements actuels "

Manaova fety tsara daholo.

Bisoux