Manahoana daholo ô, ela tokoa tsy nitsidika teto nefa misy ny zavatra tiana ho tantaraina amin'io an !

Lasa ny saina ry ireto a, mieritreritra ny zava-misy any Dago, ny fiainana andavan'andro tena tsy azo antoka mihitsy ny fandriampahalemana, maro ny vonoan'olona tsy misy antra. Izao anefa : ny ray aman-dreny fahiny dia tena nihady mafy ho anay zanany tokoa, nihary mba hisy havela ho anay aty aoriana. Izao dia mandova tany sy zavatra betsaka. Ny tena aty am-pita lasa saina mafy hoe mba hody rahatrizay ? 

Mba misy fanontaniana kely ity tiako apetraka aminareo mipetraka aty ivelany ireo ka mandalo eto, ary hanampy ihany koa ny hevitrareo eny an-toerana, tsy misy hevitra ambadika na fankahalàna na fireharehana sanatria no arosoko eto.

Nihary tokoa ny ray aman-dreny hoy aho tetsy ambony, ary izao dia misy zavatra betsaka navelany tokoa eny an-tanindrazana. Raikitra ary ny hoe hanao trano ..... hipetrahana rahatrizay rehefa tonga ny fisotroan-dronono. Nefa izao koa : maro ireo olona mipetraka any te-hivoaka, miala mandositra ny fiainana tanteraka lasa nivaralila mitotongana, ka na ny fianarana aza toa tsy dia misy lanjany loatra. Fahiny isika malagasy nirehareha fatratra fa hoe avo fari-piainana noho ireo afrikana, fa izao tena resy tanteraka, rahoviana no hisy fanafany anefa izy ity. Sao ho fatifaty foana any raha tonga hipetraka rahatrizay ? 

Etsy an-daniny koa anefa any no niaviana, misy ny fianakaviana, misy ny razana niandohana sy ny fananana navelany ...... atao ahoana ny handao hoe hilevona irery aty ivelany ? Manontany ny ankizy ato an-trano tenenina hoe hanao trano any Dago : hipetraka any ve isika ? Nahita ny vacances tamin'ny faran'ny taona lasa dia kivy tanteraka ! Asa raha itanareo ilay reportages vao haingana momba ilay tany Nosy Be fa dia naleonay tsy nantsoina nijery izy ireo fa asa fontsiny ny fahitany azy. Miampy ilay reportage tamin'ny Laurent Voulzy nitsidika ilay akany fitaizana ireo zaza teny an-tsisin-dàlana taizana ireny. Mila mafy saina ny mijery ireny. 

Tsy haiko loatra ny handraisana ilay mety ho fiainana any aoriana ho antsika mipetraka aty ivelany. Ianareo ve mihevitra ny hody indray andro sa hijanona ho faty aty an-dafy aty ? Izao koa anefa : ny fianakaviana iray dia rehefa mihitatra midina (sens descendant) dia mifanalavitra tsikelikely, izany hoe rehefa eo amin'ny 4è génération eo dia efa tsy mifankahalala firy intsony ny mpianakavy matetika. Ny tiako ahatongavana dia mety ve ny hanao mafy fo ka tsara ny manadino tsikelikely ireo iray tampo ? Amintsika malagasy mantsy dia mamy ny fihavanana, nefa rehefa samy entin'ny fiainana, tsy voatery hifampikisikisina eo foana nefa ny taranaka aoriana mety tsy hifankahalala intsony anefa any amin'ny 4è génération any ! Izany hoe miforona indray ny fianakaviana vaovao avy aty aoriana tsy misy ifandraisany amin'ny teo aloha. Asa raha azonareo ny tiako lazaina.  

Inona no hevitra : hody ? hijanona aty ? hijanojanona dia hody ? sa ho "very faty tanteraka" aty ivelany ? Fanontaniana mahaliana ahy ny valiny. Mba lazao ahy hoe ny hevitrareo.

Misaotra mialoha.