Hafa kely amiko ny andro anio. Nijohy efa ela ny ranon'orana.  Ary dia mbola nitombo izy androany, nitombo ranon'orana iray ! Tsy hitako anefa izay niova teo !  Na ny tato an-trano ary tsy nisy nahatsapa io fijojon'ny orana io ! Nefa mofomamy no tokony arosony ho ahy farafaharatsiny ! Tsy adino koa ilay sakafo, ho ataoko hafakely, tsy fihinanay matetika fa malagasy petak'orona izahay, koa dia aleo atao vozongo. Dia azonareo an-tsaina fa ho tsindriny ny mofomamy tsara endrika. Mbola ho vidiana fa rahariva vao tena ho atao ny fankalazana !!!!! Inona re no hira mety hataoko hanamarihina ity andro iray toa zato ity e ? Ah, inty misy iray an'i Imbinina, tsaroako tamin'izaho fony teny amin'ny Lycée Faravohitra :

 

        Fetinao androany

        Ho fahatsiarovana,

        Atolotro ny hira, ho any aminao,

        Hisolo tena ahy,

        Mba hanoroka anao.

 

......... Asa raha misy mahatadidy io.  Foot in mouth 

Kdômbitah