Inty misy tagy kely ho anareo izay mazoto : hanagana saina ve ianao @ izao 26 juin 2009 izao sa tsia ? Lazao ny antony  tsara  (bon côté). Ny ahy eto ambany anombohako azy. 

Atsangako ny sainam-pireneko :

- Tsy hoe akory fankasitrahako ny fahantrana eny an-toerana 

- tsy hoe fandalako ny halatra, ny vonoan'olona, ny tsy fanajana lalàna, ny fampitahorana, ny habibiana, ...

- tsy fanekeko hoe mbola ambany ziogan'i Frantsa ny tanindrazako fa efa mahaleo tena tanteraka 

Fa satria :

" tanindrazanay Malagasy i Madagasikara,

ka hajaiko sy lalaiko"