I Ketaka dia itony zazavavy jejojejo itony Kiss, manao fitafy manara-damaody. Izay andalovany ny tovolahy miherika avokoa, maniry na dia ny hiresaka aminy fontsiny aza sao mba tojo izay taolan-tehezany izy ireny ! Izy moa mpianatra teny amin’ny ambaratonga ambony teny Ankatso. Azo lazaina fa be namana sy tia mivazivazy, tia misariaka amin’olona. 

 

TENA NAMANA

         Tonga ny hariva amin’ny 6 ora sy sasany. Indro nivoaka ny efitrano fianarana izy, toy ny rehetra. Efa maizina ihany moa ny andro satria ririnina t@ izay. Namonjy ilay toerana fiantsonan’ny fiara fitanterana ramatoakely. Efa bebe ihany ireo zatovo no niandry  teo. Tsy ampy ireny fiara ireny rehefa mirava faobe toy izao ny mpianatra eny Ankatso. Koa azo an-tsaina fa rehefa misy iray miala any dia ifanenjehana ny ho tafiditra ao anatiny, maika ny hamonjy ny tranony avy moa ka tsy misy mifanome tsiny intsony. Anisan’ny mba nifandrombaka ny ho tafiditra koa i Ketaka tamin’ity indray mitoraka ity. Kinanjo moa sady nikisaka moramora ilay fiara fitanterana, ka ny tovolahy be sandry no nahazo vahana. Koa dia mazava ho azy fa niala maina izy. Io izy tafajanona, toa niondrikondrika irery tao anaty aizina. Niantso ireo namany toa nitady fanampiana .......... Hay nisy nanitsaka ny kirarony havanana, ka tafala teny an-tongony, maity ny lokony ka sarotra ny nahita azy tao anaty aizina. Niarahan’ireto zatovo vitsivitsy nitady ka indry tery lavidavitra tery no indro hita ihany. Nisaotsaotra ery ikala no sady niaraka nivanivany izy rehetra avy eo. Mana-namana tokoa i Ketaka manampy amin’ny fotoan-tsarotra!

 

(Hahita ny tantara kelin’i Ketaka ianao eny an-tsefatsefany eny rehefa tsy mahita soratana i Kdaombaramita. Izy inty dia fanazarako ny tenako manoratra fontsiny fa tsy hoe mifaninana amin’ny kalaza toa an’i Maeva74 ankafiziko indrindra akory Tongue out)