Androany aho nanao pikinika niaraka tamin'ny olona tao ampiangonanay. Maro tokoa ireo sakafo hita tany toy ny : civet de canard, saosisy sy pitipoà (ny ahy), carry "baba figue" , rougail tamarin pimenté, gateaux isan-karazany ! Androany aho ry zareo vao nihinana izany carry baba figue izany. Inona ary izany ? "Carry" moa ny dikany amin'ny tenintsika dia laoka, araka ilay hira hoe : carry langouste, avec piment vert ... etc, tadidinareo ? Fa ilay antsoina hoe "baba figue" no tsy haintsika : izy io dia ilay vonin'akondro, aty misy mivarotra eny an-tsena. Asa raha tadidinareo rehefa manome voankazo ny akondro dia ery amin'ny tendrony ambany misy voniny miendrika fo ary volomparasy no lokony. Aty dia tapahina io ary atao laoka, sady @ izay koa mitombo tsara ilay akondro. Tetehina madinika izy io ary ritina amin'ny henan-kisoa fumée asiana saosy voatabia miaraka @ sakay be tsy masiaka ireny ! Tsara ka, nisy izao teo an-tokontaniko teo dia mba naka koa aho ho andramako ny fanaovana azy fa efa hita iny izao fa matsiro. Mbola tsy hitantsika izany ô ? Betsaka ny azo hanina fa mbola tsy fantatsika gasy nefa ahitana azy ireny marobe any amin'ny tanàna.

 

Kdômbitah