Toa hevitra tsara indray ity hoe ny friandises no taxer-na be ! Tena MANAIKY be mihitsy aho fa tsy ny PPN akory no fantsihina nefa atao mivandravandra isan'andro hoe : " Evitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé " sy ny hoe " Manger au moins 5 fruits et légumes tous les jours ". OUF, ..... un soupçon de sagesse!