Dia manal’azy ity miresaka amin’ny mpiray tanindrazana eto ity. Lany eto anoloan’ny tarazava ny ora, ary raha atambatra dia efa mahavita andro maromaro. Faly ery ny ratsana toy ny misy masony tsirairay avy manindry ireto bokotra mamoaka soratra. Dia amboamboarina eto izay felana efa vonona voatolotra, mampihaingo araka izay mety sisa azo atao, na dia ovaovaina loko eo ary dia atao ampy, hi hi hi !  

Dia variana tokoa mamaky ny hevitra maro sy mamoaka mba hitovy amin’ny besinimaro. Indraindray dia misy ny teny fihaviako tena izy, nefa mbola mila fanitsiana. Misy ny “fiteny finday” no hita, hi hi hi, tsy maninona fa rehefa fantampatatra izay tiana ho lazaina dia izay, hi hi hi ! Io ary fa misy mamay an, tandremo ny tosidrà re ! Any moa misy ilay iray izay tena tsy laitra akisoka mihitsy
Money mouth, ho hitanareo eo izy e, fa milay ka !  

Ny mampihomehy matetika dia rehefa varibariana mamoaka ilay hevitra, be koa ny mpamaky varimbariana mametraka ! Misy ireo nanindry bokotra an’arivony maromaro dia isa vitsivitsy no mifanandrify. Ny mpahazo tsindraindray dia hoy izy roa vavy hoe : “andao ka”. Dia mipetraka ihany ny fankasitrahana mba ho fampaherezana. 

Fa ny tena mahasosotra dia rehefa mba vonona ny hiteny ianao dia tapenan’ny Nety maso, tsy mahazo mijery eto hono !!!! Dray dray dray, ny sasany efa manindry in-5 mbola eo ihany no eo. Rehefa sokafana anefa ny fandrindrana dia io eo, miteny irery ianao hoe :” misy mazoto be izany !”, hay ilay teo ihany no teo. Akoatr’izay io koa misy masinina mametraka vaovao ratsy, soa ihany !

Manal’azy hoy aho izy ity, mandany andro fa faran’ny herinandro. Amin’izay koa mbola manginy fontsiny dia tsy miasa hono nefa efa tsy miasa androany, voa daholo ny mpiasa 5 andro rehetra tamin’ity indray mitoraka ity. Koa samia manao izay mety ary e ! 

Kdômbitah