Notsongaina tao anatin’ny maro @ blaogy.com aho koa dia manaja ny safidin’i Jentilisa ary hanohy ity lalao momba an’i Afrika ity. Ataoko teny Malagasy ôfisialy satria afrikana gasy aho ary mbola mahatadidy ireo fitsipika rehetra momba izany. 

Ny tonga avy hatrany ato an-doha aloha vao miresaka an’i Afrika dia FAHANTRANA. Tsy midika fa mahantra daholo ny tany ao Afrika fa ny ampahany lehibe @ io tany io dia mahantra BE mihitsy. Teo ampijerena fahitalavitra aho no mahita zazakely 2 taona mitomany, ary hoy ny teny mitantara hoe : “ Iza no olona mba afaka miandraikitra ny tadiavin’ity zaza ity izao ? ” satria amin’ny tany miady no misy azy. Latsaka ny ranomaso satria vao lohahevitra teo alohan’ity dia mikasika zazakely, ary satria reny ny tena dia malahelo. Na dia ny mijery ireny zaza eny amoron-dàlana ato Tananarivo renivohitra ireny apetraky ny reniny hangataka ary dia ontsa ny fo. Maro ny zava-misy mampalahelo iainan’ny ankizy afrikana, nefa dia tsy hita fa hany mba mampionona ny foko dia hoe : “Mbola ho avy ilay maraina”. 

Ahoana anefa no mety hahatongavan’ny maraina, ary rahoviana ? Amiko dia tsy misy azoko hatao mivantana ho an’ny rehetra satria lafiny maro no mahatonga ireny fahantrana ireny. Fa ny azoko hatao dia fantatro fa misy ilay Nahary izao tontolo izao, eny misy ny tsy mino izany, nefa izaho mino koa dia milaza etoana aho fa misy akony ny vavaka amin’ilay Nahary izao tontolo izao, ilay nanome ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Na tsy hahatsapa ny fiovana mivantana ary aho dia fantatro fa misy olona mila vavaka any Afrika ary ao anaty fijaliana tanteraka ka tsy mahavita na tsy afa-manao izany. Koa dia mivavaka ho an’ilay kaontinanta iray mitolona hivoatra aho, mivavaka mba hitsaharan'ny ady an-trano, mivavaka mba iraisan'ny firenena afrikana hina, mivavaka ho an’ny mponina ao mba hiova fo, mivavaka ho an’ny ankizy mba hahita vokatsoa atsy ho atsy, mivavaka mba hihinanan’izy ireo sakafo ara-dalàna isan’andro, mivavaka mba … sns. Marobe ny zava-tsoa angatahiko ho an’io tany iray io @ ilay Avo Indrindra.

Eny, mbola ho avy ilay maraina … 

Asa izay fomba fijerin’ireto olona eto ambany ireto azy fa fifaliana ho ahy ny manasa azy ireto mba hanohy ity rojo ity : 
 
- Tritriva : namana tia poezy
- N2D : ahoana hoy ise @ ity rehefa avy nijery an'i Alpha blondy ?

- Simplex : izay tia “mandrebireby” tokoa rehefa miteny ka inoako fa tena ho hafa kely ny azy @ ity indray mitoraka ity  Tongue out

- Rado : ahoana no fijerin'ny olona mipetraka any Be Kintana @ izao toe-javatra misy any izao ?

- PKM : moa ve misy hira mety anandratana ilay vavaka ? Izay tianao apetraka anefany no ataovy.   

Mahereza daholo Smile