Ho anareo ‘mpiandry’ : tsy antsointsoina fontsiny @ izao anie Andriamanitra e. Mino va ianareo fa tena avy Aminy ireny fandrobana ireny, ankasitrahany ireny ? Gaga aho hoe handeha hamaky trano ny hafa dia ianareo no mialoha làlana mivavaka ! Dia hoe “@ anaran’i Jesosy, … “ . Mba mieritrereta fa ny Fanahy Masina mahita ny ataonareo, ary fantatrareo tsara fa mandàla lalàna ny baiboly : raha kristianina ianao dia tokony hanaja ny lalàna, voateny ao anaty Baiboly izany ! Ho tsarain’ilay Avo Indrindra antsoinareo isan’andro ianareo fa mitandrema ihany fa tsy ho ela izany ! 

Ho anareo manam-boninahitra ambony amin’ny miaramila sy ny mpitandro ny filaminana manan-tsaina : malahelo tokoa ny fo @ izao toe-draharaha izao. Nefa ve dia olona vitsy ao amin’ny Capsat dia afaka nandroba ny fandriam-pahalemana eto @ firenena manontolo izay napetraka taminareo ? Moa ve ireo olona ireo no tena mitondra ny hevitra rehetra ka dia ekena daholo izay ataony fa malemy saina ny sisa ? Ary izahay vahoaka Malagasy nanakarama anareo izany mba ahoana ? Tsy mba misy mpanohana ve fa latsaina amin'ny fijerena fontsiny ? Satria izay manana ny miaramila no matanjaka ! @ izao fotoana izao dia miseho ho matanjaka ireo olona manjakazaka ireo satria tsy misy manohatra azy ary ny antenainay mba hiaraka aminay nampivandravandra, ary manao izay tiany atao. Nefa dia miaramila vatany daholo ny habetsahany ary indrindra tsy mety voafehin’ireo mitondra azy ary ! Ampio izahay Malagasy fa ianareo no andry iankinanay sy ny firenena, tsy ekenay izao fandrobàna, fampihorohorona, fisamborana manam-pahefana ambony sy ny fanaovana bodongerona fanjakana izao, fampinanana maloto olom-pirenena, fanitsakitsahana lalàna izao. Tsy izao no démokrasia tadiavinay, ary tsy te-hiaina ao anaty fiainan-jiolahy izahay satria tsy mbola any @ Afobe i Madagasikara akory ka ny devoly no mampiodina azy.  

Potika ny firenena ary afa-baraka eo anatrehan’izao tontolo izao ilay nosy malaza. Tsy voaambina intsony ny fiandrianany fa resin’ny vola sy ny olom-bitsy ary ny valifaty ny ao anatiny. Misy resaka vola izy ity, misy resaka harena ankibon’ny tany, koa raha hanampy anay ianareo dia apetraka ankilany ireo na tsara sy betsaka ary. Tsy mahavidy ny tena maha-olombelona ireo, fa ny olona tsy vanona no manaiky resin’ireo. Tahirizo ny maha-olom-banona antsika. Aza hamidy ny tanintsika, ny ain’ny malagasy mpiray tanindrazana, ny fiandrianantsika, ny fihavanantsika … ireo izay mahamalagasy antsika.

Ho tahian’Andriamanitra indrindra ianareo miaramila tonga saina izay tonga manampy anay tena vahoaka maro an’isa tsy manaiky ny fangalarana ny safidinay.

Misaotra betsaka tompoko.

Dadany ka izao an :