Gasikarako

 
 
Tsy misy mahalaza ny alaheloko. Any ilay taniko, misy ireo havana tiako sy lalaiko, toerana nitaizan'i Dada sy i Mama ahy, nahitako masoandro, nilalaovako t@ ireo namako fahiny ary toerana nandrotsirotsian'ireo zokiko ahy. Tany koa no nahitako ilay olon-tokana eo amin'ny fiainako. Tsy misy atakaloko azy, fa ny fitadiavana no mahazaka maniraka. Tsy mahafafa ny fitiavako ny halavitan-tany, raha tsy nisy azy dia tsy malagasy aho.  GASIKARA : mirakitra fahatsiarovana mamy maro ato am-poko ianao, ilay diary tsy nosoratako fa nitahiry ho ahy. Mirary anao ho sambatra aho, tsy ianao no ratsy fa ny vola ! Veloma indrindra amin'ireo havako rehetra any, tsy manadino hono hoe ity foko na dia lavitra àry !  Cry