Amiko io andro io dia milaza zavatra lehibe foana, satria ny andron'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako, tamin'ny 3 ora maraina hono aho no tena teraka nefa dia ny 28 mars no voapetraka tany satria andro alina ilay izy dia tsy nisy nanampo ny ora Cool Angaha tsy nitombo ranon'orana indray ity izaho hoy ianao !!!

Ary indrinda fitsingerenan'ny andro nisian'ny vonoan'olona tao Madagasikara, olona nitady ny fahafahan'ilay tanindrazako tao Moramanga ! 

Ankehitriny anefa dia toa mbola mifikitra foana ilay firenena France mitady ny harenan'io fireneko io. Ary ny tena loza aza dia tsy miraharaha ny fahorian'ny hafa na misy vonoan'olona mahatsiravina aza ny vokatra ataony, nefa dia hoe mandala ny "droit de l'homme" hono ! Ny tena mampivanaka ny saiko dia ireo olona mpiray tanindrazana amiko ampiasainy satria matin'ny vola ka manao tsinontsinona ny hafa sy ny tanindrazany. Aza adino fa taratasy fontsiny ianao no vazaha fa ianao maity foana aminy na dia mitovy hevitra aminy aza, ilay antsoiny ary ambadika ary hoe "nègre" ! Ary ny fotsy mahay manao politika fa ianao "nègre" dia mitovy lanja @ alikany fontsiny, rehefa tsy mahavita azy aoriana ao dia atsipiny toy ny lamba malotony !

Koa dia mieritrereta fa matoa ianao tsy mbola maty dia mbola mandàla ilay "fihavanana" ramalagasy, miezaka ny handamina manitsy anao, fa raha izao no mbola tsy tonga saina ianao dia mety ho ny tamin'ny 1960 no hiverina hahatonga saina anao sy ny fianakavianao izay ho voaripaka !

Eritreritra lalina mandalo !!!!!