Mirary soaho anao amin’ity taona vaovao ity aho.

Hitondra fahasalamana, fahombiazana ary fifaliana

ho an’ny fianakaviana Malagasy tsirairay amin’izay ny taona rehetra ho avy.