Mampahatsiahy ity hira eto ambany ity ity pistily kely napetrak'olona teo ankilan'ny famohana ny fiarako teo amin'ny parking iray tamin'ny alatsinainy 11/04/11, itako nony tafaverina avy nividy ny nilaiko aho. 

Oh la la, fa ny ahy indray dia tsy misy iantsoako hoe : "ampio aho Jesosy ô" fa tonga dia hainareo ny valiny ! 

 bitsika fitia

 

BITSIKA  FITIA (Razafimahatratra René)

Te-hanontany anao ry olona iny
te-hibitsika fitia ny ato an-tratrako
aza heverinao adala aho
raha namboraka izany
fa fitia te-hifampomba hatrany hatrany(2 fois)

Tsy hasandratro vola tsy asandratro harena satria ny fitia

tolotra anjara nomena ho ahy sy ho anao ho doria 
ka ny foko ato anaty ho atolotro ho anao
mandra-maty toa lamban’akoho aina no fetra

Na dia miteny @ fitenin’ny olona sy ny anjely aza aho
kanefa tsy manam-pitiavana dia tsoriko aminao
zava-poana e (2 fois) satria izaho sy ianao
olombelona mitafy nofo ihany

- te-hanontany anao ...
te-hibitsika fitia..
....
fa fitia te-hifampomba hatrany hatrany.
....
....

zava-poana e (2 fois) satria izaho sy ianao
olombelona mitafy nofo ihany
olombelona mety tsotra ihany...

(Izay misy manana io hira io dia mba iangaviako hanome ahy ny mp3, misaotra mialoha)