......... vita teo ny fiainana ! "Tornade" na tadio no nisy teny amin’ny masoandro tamin’ny 25 septembre 2011 lasa teo. Izy ity dia niseho teny amin’ny fanambonin’ny masoandro : rivotra mamay mahatratra 2 000 000°C no voatsikaritri’ireo manampahaizana britanika, mahatratra 300 000km/h kosa no fifindrany teny amin’ny habakabaky ny masoandro. Ny habeny dia mahatratra in-5 ny haben’ny tany izany, ary azony natao tsara mihitsy ny nitroka ny tany raha tsy voatanan’ny endrambin’ny masoandro ilay izy. Asa raha azonareo an-tsaina ny nitranga tany Japon, ilay nanapoahan'ny amerikana baomba atomika, fa tena may kila daholo ny olona manodidina, tsy haiko na nahatratra diry ny manodidina tratra, fa izay mbola velona dia nitondra takaitra. Koa raha ny masoandro no ho tonga aty dia asa fotsiny fa dia tena na ny maty anaty volokano aza mbola tsy mety hahalaza azy, pitika lavenona toy ny loham-panjaitra sisa no hiafarana angambany an ! Pouaaahhh !

Dia mivanaka ny saina hoe : tsy ny fananako eto an-tany mihitsy anie no hanavotra ahy rehefa ho tonga ny farany. Mahita ireny olona lasa mialoha ireny ny saina dia lasa an’eritreritra hoe misaraka 2 ny olombelona : vatana ny fanahy, ilay natsofok’Andriamanitra tamin’ny fofon’ainy tanatin'ilay fotaka misarin'olona tamin’ny andro fahafito. Rehefa maty ny olona dia ilay vatana miverina ho tany tsy misy ahafantarana azy intsony. Tsy ilay olona manam-pahaizana sy tsara tarehy sy nanao ratsy na ny tsara intsony fa mitovy daholo : VOVO-TANY. Fa ilay ambiny faharoa kosa, dia miakatra miverina amin’ilay nanome azy. Eo dia fantatra fa tsy hisy hahalala intsony ianao satria efa fanahy sisa, Izy irery ihany no mahafantatra anao. Lasa manidina amin’ny hafainganam-pandehan’ny hazavana “année de lumière” ianao eny anabakabaka eny, adino daholo ny rehetra, tsy misy tadidy intsony ny teo aloha (fianakans, fahaizana, fananana, ….) nilaozana daholo izany rehetra izany ! Fa izao kosa : ny tsy hitovizan’ny rehetra dia nikarakaranao io fanahinao iny fony tety an-tany. Izay nahakarakara izany mba hiverenany amin’ilay Nahary dia hiverina any.

Ny tiako ahatongavana dia hoe : mety ho tonga tampoka ny tsy ampoizina atsy ho atsy, voasolelaky ny tadio mahamay anabakabaka toy io voalazako etsy ambony io ohatra, ka ho fongana sy misy ho raisina intsony fa lasa lavenona tsy ho lasa vovo-tany akory ary. Koa samia mikarakara ilay fanahy fony izao mbola velona izao mba hiverenany amin’ilay nanome azy rehefa tonga ilay fotoana tsy ampoizina.

Marefo dia marefo ny fiainan’ny olombelona mihoatra amin’ny zava-miseho amin’ny habakabaka. Moa tsy izany ve no nahafongana ny dinoazaoro fahiny ? Soa anefa fa maty daholo izy ireny fa raha tsy izany dia ny “raptor” sy ny tyrannosaures sns no ho fahavalo tsy mety ho resintsika.  eto 

Tadio teny amin'ny masoandro