Itako tamin’ny  fahitalavitra 3 andro angambany izay ny momba an'i Mozambika.

Resaka krizy eran-tany izao no malaza. Voatanisa teo aloha teo fa misy tany 5 vaovao vao miala amin’ny fahantrana (pays emmergeants) izay mety tsy hiharan’io krizy io satria mandroso tokoa ara-toe-karena, izay antsoina hoe BRICS izay tsy iza moa izany fa : Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, (saika tao anatiny I Madagasikara raha tsy nisy io putch io). Ny nahavariana ahy dia vao haingana no itako fa nihantra amin’i Chine sy I Brésil ihany ilay krizy anefa ary manomboka  mimenomenona ny mponina miaina amin’ireo tany ireo. Fa ny nahalasa ny eritreritro kosa dia hoe : tsy tokony hiaran’io krizy eran-tany ioi Afrika satria tsy miankina @ euros sy dollars. Tokony hampiakatra ireo tany anatiny ary io krizy io. Nefa nahoana ary mbola tsy hita miakatra ihany hatramin’izao ? Efa ela no naniriako hoe hivadika ny glaoby ka ireo tany mahantra no ho lasa mpanana ary hanao ahoana no ho fandehan’ireo olona miaina amin’ny tany manan-karena amin’izay fotoana izay ? Dia nisy namaly aho hoe : korontanina foana I Afrika mba tsy hisy izany …… ooaay kosa e !

Izao ary, manomboka mihatra ao Portugal koa ny krizy ary dia inona hoy ianareo no mitranga @ izao itenenantsika izao : ireo tanora be diplaoma tsy an’asa portugais dia lasa miverina amin’ny zanantaniny taloha mandeha miasa any Mozambika ! Betsaka tokoa ireo tanora ireo, an’arivony maro, no tonga any ary dia lasa entrepreneurs daholo. Lasa mandeha be io tany iverenany io ankehitriny satria mitondra asa ho an’ny eo an-toerana ireo tonga izay mahazo vola be in-3 na 4 avo heny amin’ny tokony ho raisiny raha miasa any Portugal izy ary raha hahita. Tsy misy ny kredy an, fa samy mahazo izay ilainy ny an-daniny sy ny an-kilany ; ny mozambikana mahazo asa ary  migalabona tokoa ireo portugais any, tena miaina tsara tokoa !

Ka lasa ny eritreritro hoe izay ve no mety ho fivoatri’ity krizy ity, samy hamonjy ny zantaniny fahiny daholo ireo mpanjanaka taloha, ka ampitombo ny toe-karena sy ny ara-tsosialy eny an-toerana ?

Asa aloha fa raha izay no hiverina ao Madagasikara dia asa loatra fa hifanjevo ao ny frantsay izay azoi lazaina fa namela voa ratsy ho an’ny Malagasy. Tonga amin’ilay fiteny hoe : “ny kianja no tsy asian-dratsy ny lalao mbola ho ela”.  Ho zakantsika ve izany ? Sa asiana conditions ny fipetrahan’izy ireny ary raha toa ka mba tonga toy ireo mpiavy portugais any Mozambika ? Sa ho zakantsika ny amerikana, ny rainiboto, sy ireo avy amin’ny tany hafa raha toa ka hiavy any (raha avelan’ny France, bien sûr !!!!! ) ? Nefa koa raha toa ka handà isika, moa ve isika samy Malagasy afaka hahavita tena irery koa anefany ?

Fanontaniana mipetraka anatiko io. Ho poinsa sa tsia ? Hanaiky ve sa hiolon’olona ? Hahavita tena ve isika na dia ara-politika ihany aza satria ankehitriny dia toa miandry ny fanapahan-kevitra avy any ivelany foana h@ izao mba handamina ny eny an-toerana. Sa inona no mety hatao ?   

Nahita hevitra iray aho nefa tsy hisy hanaiky koa ny malagasy eny an-toerana, azonareo an-tsaina io hevitra io fa anjaranareo ny maminany azy. Fetim-pirenena koa moa izao koa dia ARAHABAINA TRATRY NY ASARAMANITRA e, am-bava homana am-po mieritreritra ! 

(PS : Itako ihany omaly ilay film Limitless ry Hery, drôgy gaigy be leizy)