Efa ho tapitra ihany ity ny volana nefa izaho tsy mbola be tantara ohatran'ny hafa teto .... sahirana mafy ! Andraso ary fa zavatra hafa² no resahiko eto : nandeha nandevina t@ izay, ary lasa ny resako tany anaty fiara. 

- izahay malagasy rehefa misy maty dia miari-tory 2 alina dia matetika ny andro fahatelo vao halevina, raha tsy misy olona na zavatra andrasana

- hay, dia ahoana tsy simba ve ilay faty ?

- misy "formol" hatsindrona dia izay  no mitahiry elaela ilay izy. Ny aty aminareo tena mampahatahotra mihitsy rehefa misy maty fa tonga dia ny ampitso dia alevina. 

- ie, izany daholo, efa vonona daholo ny papiers sy ny pompes funèbres 

- de ahoana moa izany raha toa ka miverina aina tampoka ilay olona ? sady tsy misy zavatra atsindrona mihitsy ny anareo fa "lit froid" no itahirizana azy. 

- asa aloha, en tout cas tsy mbola nahare aho hoe velona indra ilay olona ! 

- ka na velona azy izy, iza moa no hahita azy any ambany tany any intsony fa dia maty ihany izy tsy misy manavotra

- ssss, tsy eritreretina izany e ! 

Izao mantsy ilay izy izany rahefa tena mihatra : androany maraina ianao miresaka @ olona iray, mety ho namana io, ary ny hariva izy maty ohatra tamin'ny 16h. Ny ampitso aho mandevina azy à 15h ! Tena namplahelo mihitsy ilay notantarain'ilay namako ahy hoe nitaraina narary ilay vehivavy mpiara-miasa taminy ny maraina, ny hariva izy maty, ary ny ampitso hariva ihany dia nalevina. Ny vadiny t@ izay nitomany tery am-bodihazo, very fanahy mbola velona.

Asa raha efa henonareo ity tantara ity niseho tany Dago : nisy nandevina ny fasana iray, ary nony novohaina ilay fasana dia nisy olona nitakoko teo amoron'ilay varavaram-pasana tao anatiny, toa faty nivaha, ary efa maina, anareo ny maminany ny zava-nisy. 

T@ dadanay maty dia toy ny niditra voatanany ilay molony ambany iny, izany hoe toy ny mbola nisy force afaka nitana ilay molony, fa nony voatsindrona ilay "formol" dia itako nipotsaka ilay molotra !!! Mbola koditra aho mieritreritra azy hoe sao mbola tsy maty tsara ary izy tamin'iny ? 

Tantara hafahafa. 

 (ny anareo ve rehefa mi-rectifier lahatsoratra dia miova ho azy ilay daty raha tsy mitandrina ? tena décalée 1 mois mihitsy)